Top 18+ Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 Mẫu biên bản hủy hoá đơn Mẫu hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Bạn đang tìm kiếm về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 Mẫu biên bản hủy hoá đơn Mẫu hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Khi viết hóa đơn GTGT bị sai, doanh nghiệp cần phải lập biên bản hủy hóa đơn theo đúng quy định của Bộ Tài chính để hợp thức hóa biểu mẫu trên. Biên bản hủy hóa đơn cần ghi rõ số hóa đơn bị hủy, hàng hóa ghi trên hóa đơn bao gồm những gì, lý do hủy hóa đơn ra sao?

Hóa đơn GTGT

Đồng thời, phải cam kết không sử dụng hoá đơn viết sai này để kê khai thuế GTGT. Biên bản hủy hóa đơn mới nhất được lập theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
— -oOo- —

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Số …./BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ……./……./…… chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY……………………………. ……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………… ……………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………….. ……………………………………………………………

Người đại diện: …………………………………… Chức vụ:……………………………………………….

BÊN BÁN: CÔNG TY……………………………. ……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………… ……………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………….. ……………………………………………………………

Người đại diện: …………………………………… Chức vụ:……………………………………………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ………………do ………………phát hành ngày……………………………….

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn giá tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6

Cộng tiền hàng

Thuế xuất GTGT: …………………….. Tiền thuế GTGT: ………………………………………………

Tổng cộng tiền thanh toán: ………………………………. ………………………………………………….

Số tiền viết bằng chữ: ……………………………………… ………………………………………………….

3. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ VNExpress

VNExpress
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ soha.vn

soha.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ vov.vn

vov.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ afamily.vn

afamily.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ coccoc.com

coccoc.com
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 từ facebook.com

facebook.com
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39

Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
cách Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
hướng dẫn Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39
Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Theo Thông Tư 39 miễn phí

Scores: 4.9 (119 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn