Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet Mẫu biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề năm 2023 Biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề

Bạn đang tìm hiểu về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet hữu ích với bạn.

1. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet Mẫu biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề năm 2022 Biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề

Biên bản góp ý chuyên đề năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại việc góp ý về giờ dạy chuyên đề của giáo viên. Nội dung trong mẫu biên bản góp ý giờ dạy cần nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra góp ý giờ dạy, thông tin về chuyên đề được góp ý…

Với mẫu biên bản góp ý chuyên đề này nhằm đánh giá quá trình dạy chuyên đề của giáo viên, từ đó tổ chuyên môn sẽ đưa ra đánh giá, các ưu điểm nhược điểm và biện pháp khắc phục cho giáo viên. Qua biên bản, giáo viên có thể nhìn nhận được ưu khuyết điểm trong quá trình giảng dạy của mình để đưa ra hướng khắc phục tốt nhất. Vậy sau đây là 2 mẫu biên bản góp ý chuyên đề 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề – Mẫu 1

TRƯỜNG THCS…………….

TỔ BỘ MÔN:………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN HỌP GÓP Ý TIẾT DẠY

– Vào lúc ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20…..

– Địa điểm tại: ……………………………………………………….

– Thành phần: …………………………………………………………………………

– Nội dung: Người dạy tự nhận xét và các thành viên dự giờ đóng góp ý kiến cho tiết dạy như sau:

+ Họ và tên giáo viên dạy:……………………………………………….

+ Tên bài dạy:………………………………………………………………..Môn: ……………

+ Ngày dạy:…………………………. Tiết PPCT: ……………………………………………….

A. Phần tự nhận xét của người dạy

1. Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Hạn chế:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Phần nhận xét của người dự

1. Về kế hoạch và tài liệu dạy học

a) Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Hạn chế:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về tổ chức hoạt động học cho học sinh

a) Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Hạn chế:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về hoạt động của học sinh

a) Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Hạn chế:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Xếp loại tiết dạy:……………………

Cuộc họp kết thúc lúc …… giờ …… cùng ngày.

Giáo viên dạy

(Ký và ghi rõ họ tên)

………………………………….

Người dự giờ

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………………..

Thư ký cuộc họp

(Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………….

Biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GÓP Ý GIỜ DẠY CHUYÊN ĐỀ THÁNG …………….

– Thời gian:…………………………………..

– Địa điểm:…………………………………

– Chủ tọa:……………………………………

– Thư kí:……………………………………..

– Thành phần:……………………………….

– Người thực hiện chuyên đề:…………..

Tên chuyên đề:

….………………………………………………..

I/ Kế hoạch và tài liệu dạy học:

1. Ưu điểm:

– Bài giảng đảm bảo đủ về nội dung theo yêu cầu, chính xác về kiến thức.

– Phương pháp phù hợp với kiểu bài: Luyện tập, rèn kĩ năng động tác, phối hợp các đông tác bổ trợ

– Sử dụng hợp lí giáo án, thiết bị đồ dung. Phát huy được tác dụng của đồ dùng dạy học: Sân tập, tranh ảnh, đệm, bàn đạp…..

– Quá trình kiểm tra đánh giá phù hợp.

2. Hạn chế:

– GV cần thị phạm lại các động tác cho thuần thục, học sinh cần thực hiện lại các động tác nhiều hơn.

– Phân phối thời gian hợp lí hơn cho phần luyện tập.

– Hố nhảy cần được cải tạo cho thuận lợi với luyện tập.

– Bài tập vận dụng cần linh hoạt, phù hợp với các đối tượng học sinh.

II. Tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh.

1. Ưu điểm:

– Giáo viên sử dụng phù hợp phương pháp chuyển giao nhiệm vụ học tập tới học sinh.

– Giữa GV và học sinh đã có được sự tương tác trong quá trình dạy và học. Khuyến khích được học sinh luyện tập.

– GV đã có sự đánh giá, biểu dương thành tích luyện tập của học sinh

2. Hạn chế:

– Cần sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học

– Cần có sự so sánh thành tích của các học sinh nhằm khuyến khích các em nâng cao thành tích.

– Cần chú ý hơn nữa tới học sinh yếu, có biện pháp giúp các em nâng cao thể lực.

III. Hoạt động của học sinh:

1. Ưu điểm:

– Học sinh đã có chủ động trong luyện tập, có kĩ năng thực hiện các động tác.

– Tích cực phối hợp với GV trong luyện tập. Phối hợp nhịp nhàng các động tác

– HS mạnh dạn trao đổi, biết đánh giá và tự đánh giá.

– Nắm được các động tác một cách chính xác, thuần thục.

2. Hạn chế:

– Còn một số HS chưa hăng hái luyện tập, tập hình thức

KẾT LUẬN CHUNG.

1. Ưu điểm:

– Bài giảng thể nghiệm bài giảng đúng hướng với nội dung chuyên đề: Chọn chuyên đề, đặt tên chuyên đề, xây dựng đề cương, viết chuyên đề, soạn giảng thể nghiệm chuyên đề.

– Sử dụng nhiều phương pháp phù hợp, có sự kết hợp nhiều phương pháp

– GV có sự chuẩn bị chu đáo từ giáo án đến đồ dùng phương tiện. Phát huy được hiệu quả của thiết bị hỗ trợ.

2. Tồn tại:

– Còn một số học sinh chưa tích cực luyện tập

– Một số động tác chưa đều, chưa thuần thục

– Cần hướng dẫn học sinh thực hiện động tác ở mức vận động cao hơn

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000
Lượt xem: 60006000

2. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ VNExpress

VNExpress
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

3. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

4. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

5. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

6. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ tienphong.vn

tienphong.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

7. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

8. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ soha.vn

soha.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

9. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

10. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ kenh14.vn

kenh14.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

11. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ zingnews.vn

zingnews.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

12. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

13. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ vov.vn

vov.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

14. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ afamily.vn

afamily.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

15. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

16. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

17. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ coccoc.com

coccoc.com
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

18. Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet từ facebook.com

facebook.com
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

Câu hỏi về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet

Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
cách Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
hướng dẫn Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet
Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Violet miễn phí

Scores: 5 (60 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn