Top 18+ Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn Biện pháp cải tạo không phù hợp với đất mặn:

Bạn đang tìm hiểu về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn Biện pháp cải tạo không phù hợp với đất mặn:

Biện pháp cải tạo không phù hợp với đất mặn là lên liếp (làm luống) hạ thấp mương tiêu mặn. 

Biện pháp cải tạo đất mặn: biện pháp thủy lợi, bón vôi, trồng cây chịu mặn.

Biện pháp cải tạo không phù hợp với đất mặn: A. Lên liếp (làm luống) hạ thấp
Bổ sung: Có nhiều biện pháp cải thiện đất nhiễm mặn như: biện pháp canh tác (Áp dụng thủy lợi, lượng mưa để rửa mặn, thay thế các loại cây trồng chống chịu mặn kém sang trồng cỏ chịu mặn làm thức ăn gia súc, cày sâu không lật, xới đất nhiều lần, cắt đứt mao quản làm cho muối không thể bốc lên mặt đất được; biện pháp luân canh cây trồng: lúa/cây trồng chịu mặn – tôm, lúa – cá; cải tạo đất mặn bằng áp dụng biện pháp hóa học và cải tạo đất mặn bằng áp dụng các biện pháp tổng hợp

Bón vôi cho đất phèn có tác dụng:

A. Tăng chất dinh dưỡng cho đất

B. Bổ sung chất hữu cơ cho đất

C. Khử chua và làm giảm độc hại của nhôm

D. Khử mặn

Bón vôi cho đất mặn có tác dụng:

A. Làm cho đất tơi xốp

B. Làm giảm độ chua

C. Tăng cường chất hưu cơ cho đất

D. Đẩy Na+ ra khỏi bề mặt keo đất

Đất mặn sau khi bón vôi một thời gian cần:

A. Trồng cây chịu mặn

B. Bón nhiều phân đạm, kali

C. Bón bổ sung chất hữu cơ

D. Tháo nước để rửa mặn

Đất mặn chứa nhiều ion Na+ sử dụng biện pháp nào là quan trọng nhất:

A. Trồng cây chịu mặn

B. Bón vôi, rửa mặn

C. A và B

D. Xây dựng hệ thống thủy lợi

Ở Việt Nam, đất mặn được hình thành ở ……….. và cây trồng phát thích hợp trên đất mặn là ……….

A. vùng đồng bằng ven biển; cây Cói

B. vùng đồng bằng Bắc Bộ; cây Súng, Sen

C. vùng đồng bằng sông Hồng; cây Vẹt

D. vùng trung du miền núi; cây Bạch đàn, cây Keo

Đất phèn có thành phần cơ giới nặng, đất rất chua và có:

A. pH

B. pH

C. pH > 7

D. pH > 4

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111
Lượt xem: 51115111

2. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ VNExpress

VNExpress
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

3. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

4. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

5. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

6. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ tienphong.vn

tienphong.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

7. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

8. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ soha.vn

soha.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

9. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

10. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ kenh14.vn

kenh14.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

11. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ zingnews.vn

zingnews.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

12. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

13. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ vov.vn

vov.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

14. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ afamily.vn

afamily.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

15. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

16. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

17. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ coccoc.com

coccoc.com
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

18. Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn từ facebook.com

facebook.com
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

Câu hỏi về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn

Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
cách Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
hướng dẫn Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn
Biện Pháp Cải Tạo Không Phù Hợp Với Đất Phèn miễn phí

Scores: 4.3 (80 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn