Top 18+ Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Bạn đang tìm hiểu về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Khai hoang lấn biển nhằm mục đích tăng diện tích đất trồng, trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu.

Khai hoang lấn biển nhằm mục đích tăng diện tích đất trồng

Khai hoang, phục hóa đất đai và lấn biển nhằm biến những vùng đất khó, đất xấu thành những vùng đất có thể canh tác hoặc xây dựng nhà ở là việc luôn được quốc gia khuyến khích. Từ đó, đất đai thực sự trở thành tư liệu sản xuất cho người lao động, tài nguyên đất trở thành nguồn lực cho phát triển. Hành động này KHÔNG phải là hình thức lấn chiếm đất để xây dựng nhà cửa.

Nhiệm vụ của trồng trọt là:

A. Trồng cây đặc sản: chè, cà phê, cao su…

B. Trồng lúa lấy gạo để xuất khẩu

C. Trồng cây lấy gỗ để sản xuất giấy

D. Phát triển chăn nuôi: lợn (heo), gà, vịt…

Nhiệm vụ của trồng trọt là:

A. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp làm giấy

C. Cung cấp nông sản xuất khẩu; đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước

D. Tất cả ý trên

Nhiệm vụ không phải là nhiệm vụ của ngành trồng trọt là:

A. Trồng cây lúa lấy gạo để xuất khẩu

B. Trồng cây rau, đậu, vừng làm thức ăn cho con người

C. Trồng cây mía cung cấp cho nhà máy chế biến đường

D. Trồng cây tràm để lấy gỗ làm nhà

Ngành trồng trọt có mấy vai trò:

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt, không cần sử dụng biện pháp nào?

A. Khai hoang, lấn biển

B. Tăng vụ trên diện tích đất trồng

C. Sử dụng thuốc hóa học

D. Áp dụng các biện pháp kĩ thuật

Đâu không phải là vai trò của trồng trọt?

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

C. Trồng lúa lấy gạo để xuất khẩu

D. Cung cấp nông sản cho sản xuất

Đất trồng là gì?

A. Kho dự trữ thức ăn của cây

B. Do đá núi mũn ra, cây nào cũng sống được

C. Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng

D. Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000
Lượt xem: 50005000

2. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ VNExpress

VNExpress
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

3. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

4. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

5. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

6. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ tienphong.vn

tienphong.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

7. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

8. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ soha.vn

soha.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

9. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

10. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ kenh14.vn

kenh14.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

11. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ zingnews.vn

zingnews.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

12. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

13. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ vov.vn

vov.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

14. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ afamily.vn

afamily.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

15. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

16. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

17. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ coccoc.com

coccoc.com
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì rồi nhỉ? Bài viết Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

18. Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì từ facebook.com

facebook.com
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

Câu hỏi về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì

Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
cách Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
hướng dẫn Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì
Biện Pháp Khai Hoang Lấn Biển Nhằm Mục Đích Gì miễn phí

Scores: 4.1 (173 votes)

Có thể bạn quan tâm  Đề Thi Tin Học Lớp 6 Học Kì 2 2021-2022 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021 - 2022 (Sách mới) 2 Đề kiểm tra giữa học kì II môn Tin học 6 (Có đáp án, ma trận)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn