Biệt thức là gì? Biệt thức âm là gì? Nghiệm kép là gì mới nhất 2023

Biệt thức là gì?

Trong toán học, biệt thức của một đa thức là một hàm đa thức của các hệ số của nó, cho phép suy luận một số tính chất của nghiệm mà không cần tính toán chúng. Ví dụ, biệt thức của đa thức bậc 2

a

x

2

+
b
x
+
c

{displaystyle ax^{2}+bx+c}


b

2


4
a
c
,

{displaystyle b^{2}-4ac,}

là 0 nếu và chỉ khi đa thức có một nghiệm kép, và (trong trường hợp các hệ số thực) là dương khi và chỉ khi đa thức có hai nghiệm phân biệt đều là số thực.

Nói chung, đối với một đa thức có bậc tùy ý, biệt thức bằng 0 khi và chỉ khi nó có nghiệm kép, và, trong trường hợp các hệ số thực, nó là dương khi và chỉ khi số lượng nghiệm không phải là số thực là một bội số của 4 khi bậc của đa thức đó là 4 hoặc cao hơn.

Thuật ngữ “biệt thức” được đặt ra vào năm 1851 bởi nhà toán học người Anh James Joseph Sylvester.[1]

Nghiệm kép là gì?

Phân biệt giữa nghiệm đơn và nghiệm kép vô tỷ

1. Nghiệm đơn vô tỷ Nghiệm đơn vô tỷ x = a là một nghiệm vô tỷ của một đa thức P(x) (thông thường ở dạng bâc 2) và một phương trình f(x) = 0 có thể…

Phân biệt giữa nghiệm đơn và nghiệm kép vô tỷ

Nghiệm đơn vô tỷ x = a là một nghiệm vô tỷ của một đa thức P(x) (thông thường ở dạng bâc 2) và một phương trình f(x) = 0 có thể được phân tích nhân tử dưới dạng.

)Q(x) trong đó Q(x) cũng là đa thức. Nhờ kết quả này ta có thể định nghĩa nghiệm bội của đa thức trên tập số thực như sau:

Tham khảo tại:

  1. ^
    .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:”“”””””‘””’”}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}
     

    Sylvester, J. J. (1851). “On a remarkable discovery in the theory of canonical forms and of hyperdeterminants”. Philosophical Magazine. 4th series. 2: 391–410.
    Sylvester coins the word “discriminant” on page 406.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Biệt_thức&oldid=64249109”

Từ khóa: Biệt thức, Biệt thức, Biệt thức

biệt thức là gì
biệt thức
biệt thức âm là gì
biệt số là gì
nghiệm kép là gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Google giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4 (107 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn