Top 18+ Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển Biểu hiện nào dưới đây thuộc quyền được phát triển?

Bạn đang tìm kiếm về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển Biểu hiện nào dưới đây thuộc quyền được phát triển?

Học sinh học xuất sắc được vào học trong các trường chuyên thuộc quyền được phát triển.
bieu hien nao duoi day thuoc quyen duoc phat trien
Giải thích
A. Học sinh học xuất sắc được vào học trong các trường chuyên – biểu hiện của quyện được phát triển.
B. Học sinh nghèo được giúp đỡ về vật chất để học tập – biểu hiện quyền học tập của công dân.
C. Học sinh người dân tộc thiểu số được ưu tiên trong tuyển chọn – biểu hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
D. Học sinh con nhà nghèo được nhận học bổng – biểu hiện quyền học tập của công dân.

Trường hợp nào sau đây thể hiện việc công dân được hưởng quyền được phát triển?

A. Chủ động định đoạt quỹ vacxin phòng dịch.

B. Đề xuất miễn phí mọi loại dịch vụ.

C. Hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ.

D. Tự ấn định kinh phí đào tạo nghề.

Quyền được phát triển của công dân được biểu hiện ở mấy nội dung?

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là

A. được học ở các trường đại học.

B. được học môn học nào mình thích.

C. được học ở nơi nào mình thích.

D. có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Ý nào sau đây không phải là nội dung quyền được phát triển của công dân?

A. Được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về mọi mặt.

B. Có mức sống đầy đủ về vật chất.

C. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.

D. Được tự do nghiên cứu khoa học.

Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền học vượt lớp.

B. Những học sinh nghèo được miễn giảm học phí.

C. Những học sinh xuất sắc có thể được học ở các trường chuyên.

D. Những người đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333
Lượt xem: 53335333

2. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ VNExpress

VNExpress
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

3. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

4. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

5. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

6. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ tienphong.vn

tienphong.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

7. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

8. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ soha.vn

soha.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

9. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

10. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ kenh14.vn

kenh14.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

11. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ zingnews.vn

zingnews.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

12. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

13. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ vov.vn

vov.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

14. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ afamily.vn

afamily.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

15. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

16. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

17. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ coccoc.com

coccoc.com
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển rồi nhỉ? Nội dung Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

18. Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển từ facebook.com

facebook.com
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

Câu hỏi về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển

Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
cách Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
hướng dẫn Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển
Biểu Hiện Nào Sau Đây Thuộc Quyền Phát Triển miễn phí

Scores: 4.3 (98 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Đáp Án Anh Thpt Quốc Gia 2021 Đề 416

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn