Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Quảng Ninh (update 2023)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh là một tổ chức quan trọng trong hệ thống bảo vệ biên giới của Việt Nam. Bộ Chỉ huy này chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của lực lượng Biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho cả những người dân và tài sản trên địa bàn Tỉnh.

Với mục tiêu “đảm bảo an ninh biên giới, giữ gìn chủ quyền quốc gia, phát triển kinh tế – xã hội”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phát huy hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trên biên giới. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy còn đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân, nhất là những người sống gần biên giới nhận thức về vai trò của Biên phòng trong bảo vệ an ninh, chủ quyền đất nước và sự phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh hiện nay được phân thành nhiều đơn vị, với hơn 3000 cán bộ, chiến sĩ điều động đến khắp các khu vực biên giới và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong mọi hoàn cảnh, họ luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ cứng nhất, hết mình vì sự bình yên và phát triển của đất nước.

Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Quảng Ninh

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh là đơn vị quân sự trực thuộc Bộ đội Biên phòng Việt Nam, có trách nhiệm quản lý và bảo vệ lãnh thổ biển, cảng, bến tàu, các cửa khẩu, đường bờ biển và biên giới đất liền của tỉnh Quảng Ninh.

Các nhiệm vụ chính của bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bao gồm đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, truy bắt buôn lậu, bảo vệ ngư dân và tàu thuyền trên biển, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bộ chỉ huy gồm các đơn vị như đại đội biên phòng, trạm biên phòng, đồn biên phòng và các đội tàu chiến, trực thăng, phòng ngự hải đăng, tàu tuần tra biển,… với đội ngũ sỹ quan, Chiến sỹ giỏi nghiệp vụ, được trang bị hiện đại và được đào tạo chuyên nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh – Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh (Việt Nam)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam tương đương cấp Sư đoàn, làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và tại các cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định và là lực lượng thành viên trong các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới.

Nhiệm vụ

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh có những nhiệm vụ sau[cần dẫn nguồn]:

 • Tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở khu vực biên giới trên bộ và trên biển, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ lợi ích và tài nguyên quốc gia trên khu vực này, ngăn chặn mọi hành động xâm phạm và làm thay đổi đường biên giới quốc gia.
 • Tổ chức kiểm tra thực hiện pháp luật về biên giới quốc gia trên bộ và trên biển thuộc chủ quyền của Nhà nước Việt Nam, kiểm soát việc xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới và các đường qua lại biên giới. Trên vùng biển, Bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ biên phòng trong phạm vi ranh giới được Nhà nước phân công.
 • Tổ chức thực hiện quan hệ phối hợp với các lực lượng biên phòng nước láng giềng để thi hành các điều ước quốc tế, các hiệp ước, hiệp định với từng nước láng giềng trong quan hệ biên giới; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, góp phần xây dựng quan hệ các nước láng giềng thân thiện và giữa nhân dân hai bên biên giới; đấu tranh ngăn chặn mọi hành động làm phương hại đến quan hệ biên giới giữa hai nước và xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
 • Đấu tranh chống âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, các bọn phản cách mạng phá hoại biên giới quốc gia, giữ gìn vững chắc an ninh ở khu vực biên giới của Tổ quốc. Chiến đấu chống các bọn tội phạm có vũ trang, bọn thổ phỉ, hải phỉ, biệt kích phá rối an ninh, gây bạo loạn ở vùng biên giới.
 • Trực tiếp và phối hợp với các lực lượng, các ngành có chức năng của Nhà nước đấu tranh chống bọn buôn lậu qua biên giới và các bọn tội phạm khác, bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.
 • Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân vùng biên giới, tăng cường đoàn kết dân tộc, thực hiện các hủ trương và chương trình kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước, tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân và các thế trận an ninh nhân dân trên vùng biên giới.
 • Phối hợp với các đơn vị vũ trang khác và nhân dân chiến đấu chống quân xâm lược gây xung đột vũ trang và tiến hành chiến tranh.

Cơ chế quản lý chung

 • Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố, hải đoàn biên phòng đặt dưới sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của Tư lệnh Bộ đội biên phòng, chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh.
 • Trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, tác chiến trên địa bàn tỉnh, huyện biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố chịu sự chỉ huy của Bộ tư lệnh Quân khu và Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, Chỉ huy trưởng vùng Hải quân.
 • Đồn biên phòng, Hải đội biên phòng, đơn vị cơ động, Tiểu khu biên phòng đặt dưới sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố.
 • Trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, tác chiến Đồn biên phòng, Hải đội biên phòng, đơn vị cơ động, Tiểu khu biên phòng đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Chỉ huy trưởng vùng hải quân.

Tổ chức chung

Bộ Chỉ huy

 • Chỉ huy trưởng: 01 người, Đại tá (nhóm 6), thường là Phó Bí thư Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh
 • Chính ủy: 01 người, Đại tá (nhóm 6), thường là Bí thư Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh
 • Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng: 01 người, Đại tá (nhóm 7), thường là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh
 • Phó Chỉ huy trưởng: 02 người, Đại tá (nhóm 7), thường là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh
 • Phó Chính ủy: 01 người, Đại tá (nhóm 7), thường là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh

Khối Cơ quan

 • Văn phòng:

Chánh Văn phòng; Phó Chánh Văn phòng – Thượng tá

 • Phòng Tham mưu:

Tham mưu trưởng – Đại tá,
Tham mưu phó và thanh tra- Thượng tá

 • Phòng Chính trị:

Chủ nhiệm chính trị – Đại tá,
Phó Chú nhiệm và Phó chủ nhiệm UBKTĐU – Thượng tá

 • Phòng Hậu cần – Kỹ thuật:

Chủ nhiệm – Thượng tá

 • Phòng Trinh sát:

Trưởng phòng – Đại tá, Phó trưởng phòng – thượng tá

 • Phòng Phòng chống tội phạm Ma túy: Trưởng phòng – Đại tá, Phó trưởng phòng – thượng tá
 • Ban Tài chính: Trưởng ban – Thượng tá

Khối đơn vị

 • Các Hải đội Biên phòng
 • Các Đại đội, Tiểu đoàn Cơ động
 • Đội đặc nhiệm phòng chống Ma túy
 • Tiểu khu Biên phòng
 • Tiểu đoàn (Đại đội) Huấn luyện
 • Tính chung quân số bộ đội biên phòng mỗi tỉnh không cố định. Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình có quy mô nhỏ nhất (khoảng 300 chiến sĩ), Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An có quy mô lớn nhất (gần 2.500 chiến sĩ), các tỉnh khác hầu hết phổ biến ở mức 1.000 – 1.500 chiến sĩ

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

STT Chỉ huy trưởng Chính ủy Tỉnh, thành phố
01 Đại tá Trần Thanh Đức Đại tá Vũ Quốc Ân Thành phố Hồ Chí Minh
02 Đại tá Đoàn Văn Rỹ Đại tá Phạm Hồng Phong Thành phố Hải Phòng
03 Đại tá Tôn Quốc Khánh Đại tá Đỗ Văn Đông Thành phố Đà Nẵng
04 Đại tá Triệu Quốc Nguậy Đại tá Nguyễn Văn Hưng Lai Châu
05 Đại tá Nguyễn Phi Khanh Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ Lào Cai
06 Đại tá Ninh Văn Hợp Đại tá Trịnh Hữu Tăng Lạng Sơn
07 Đại tá Đinh Đức Hùng Đại tá Bùi Văn Nhị Cao Bằng
08 Đại tá Hoàng Ngọc Định Đại tá Đào Hồng Hà Hà Giang
09 Thượng tá Nguyễn Đình Huân (phó chỉ huy trưởng phụ trách) Đại tá Cà Văn Lập Sơn La
10 Đại tá Bùi Thế Tuyên Đại tá Nguyễn Thanh Dịu Điện Biên
11 Đại tá Nguyễn Văn Thiềm Đại tá Nguyễn Thanh Hải Quảng Ninh
12 Đại tá Tống Thanh Sơn Đại tá Vũ Kim Tấn Thái Bình
13 Đại tá Phạm Văn Hóa Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu Nam Định
14 Thượng tá Lê Hà An Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng                         Ninh Bình
15 Đại tá Lê Văn Hùng Đại tá Nguyễn Văn Thú Thanh Hóa
16 Đại tá Nguyễn Công Lực Đại tá Lê Như Cương Nghệ An
17 Đại tá Bùi Hồng Thanh Đại tá Trần Ngọc Thanh Hà Tĩnh
18 Đại tá Trịnh Thanh Bình Đại tá Lê Văn Tiến Quảng Bình
19 Đại tá Lê Văn Phương Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn Quảng Trị
20 Đại tá Nguyễn Xuân Hòa Đại tá Lê Văn Nguyên Thừa Thiên – Huế
21 Đại tá Nguyễn Bá Thông Thượng tá Hoàng Văn Mẫn Quảng Nam
22 Đại tá Đỗ Ngọc Nam Đại tá Nguyễn Văn Đạt Quảng Ngãi
23 Đại tá Lương Ngọc Chinh Đại tá Phan Trường Sơn Bình Định
24 Đại tá Nguyễn Xuân Thắng Đại tá Nguyễn Ngọc Minh Phú Yên
25 Đại tá Trần Quốc Toản Đại tá Nhữ Mai Pháo Khánh Hòa
26 Đại tá Nguyễn Quang Huỳnh Đại tá Vũ Đình Nhất Ninh Thuận
27 Đại tá Nguyễn Ngọc Hào Đại tá Đinh Văn Sáu Bình Thuận
28 Đại tá Trần Tiến Hải Thượng tá Rơ Mah Tuân Gia Lai
29 Đại tá Dương Thế Võ Đại tá Lê Minh Chính Kon Tum
30 Đại tá Đào Viết Hùng Đại tá Phạm Hữu Chiến Đắk Lắk
31 Đại tá Nguyễn Văn Lư Thượng Tá Nguyễn Trung Kiên Đắk Nông
32 Đại tá Bùi Minh Soái Đại tá Hoàng Văn Thành Bình Phước
33 Đại tá Lê Hồng Vương Đại tá Phạm Đình Triệu Tây Ninh
34 Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn Đại tá Đào Xuân Ánh Bà Rịa – Vũng Tàu
35 Đại tá Phạm Phú Phước Đại tá Đoàn Văn An Long An
36 Đại tá Nguyễn Văn Tuân Đại tá Võ Văn Ngon Bến Tre
37 Đại tá Lê Văn Luận Đại tá Nguyễn Đình Anh Đồng Tháp
38 Đại tá Nguyễn Tiến Dũng Đại tá Nguyễn Thanh Bình Tiền Giang
39 Đại tá Trần Quốc Khánh Đại tá Phạm Văn Phong An Giang
40 Đại tá Võ Văn Sử Đại tá Huỳnh Văn Đông Kiên Giang
41 Đại tá Nguyễn Đức Minh Đại tá Đỗ Hữu Lộc Trà Vinh
42 Đại tá Trịnh Kim Khâm Đại tá Nguyễn Trìu Mến Sóc Trăng
43 Đại tá Hà Văn Thanh Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ Bạc Liêu
44 Đại tá Phạm Anh Chương Đại tá Phạm Minh Giang Cà Mau

Chú thích


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bộ_Chỉ_huy_Bộ_đội_Biên_phòng_Tỉnh_(Việt_Nam)&oldid=69956062”

Scores: 4.5 (81 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn