Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2023 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 8 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (Có ma trận + đáp án)

Bạn đang tìm kiếm về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức hữu ích với bạn.

1. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 8 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (Có ma trận + đáp án)

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 8 đề thi, có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 3 mức độ theo Thông tư 27. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình theo sách mới.

Với 8 đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 2, còn giúp các em luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, chuẩn bị thật tốt kiến thức cho kỳ thi học kì 2 sắp tới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh, Tiếng Việt 2. Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí 8 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

1

Số học

– Thực hiện được phép cộng, phép trừ (có nhớ, không quá một lượt) trong phạm vi 1000

– Thực hiện được tính nhân, chia trong bảng nhân 2, 5

– Giải bài toán có lời văn

Số câu

2

1

1

2

2

Câu số

1,3

7

8

1,3

7,8

Số điểm

1,5

1

1,5

1,5

2,5

2

Đại lượng và đo đại lượng

– Nhận biết được đơn vị đo độ dài.

– Biết liên hệ thực tế khi xem giờ.

– Tính được độ dài đường gấp khúc

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

2

4

6

2,6

4

Số điểm

1

1

1

2

1

3

Yếu tố hình học

– Đếm được số hình khối trụ, cầu, lập phương, hộp chữ nhật.

Số câu

1

1

Câu số

5

5

Số điểm

1

1

4

Yếu tố xác suất, thống kê

– Biết kiểm đếm số liệu, biểu đồ tranh và lựa chọn khả năng(chắc chắn, có thể, không thể)

Số câu

1

1

1

1

Câu số

9

10

9

10

Số điểm

1

1

1

1

Tổng số câu

3

1

1

3

1

1

Tổng số

4

4

2

Đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT…….
TRƯỜNG TH……..

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: TOÁN – LỚP 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1 (1 điểm)

a. Kết quả phép tính 5 x 5 là:

A.10
B. 15
C. 25

b. Biết số bị chí là 14, số chia là 2. Vậy thương là:

A.6
B. 7
C. 8

Câu 2 (1 điểm) Tính đoạn đường từ nhà Lan đến trường dựa vào hình vẽ:

Câu 2

A. 1000m
B. 980m
C 990m

Câu 3 (0,5 điểm) số 203 đọc là:

A. Hai không ba
B. Hai trăm linh ba
C. Hai mươi ba

Câu 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

3m6cm = ………….cm

400 cm = …………..m

5dm2cm = ……………cm

2km = …………………..m

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông.

Câu 4

a. Có 3 khối cầu ☐

b. Có 2 khối trụ ☐

Câu 6. (1 điểm)Trường của Nam vào lớp lúc 7 giờ. Nam đến trường lức 7 giờ 15 phút. Như vậy hôm nay:

A. Nam đến lớp sớm 15 phút.
B. Nam đến lớp muộn 15 phút.
C. Nam đến lớp đúng giờ.

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính

Câu 7

Câu 8. (1.5 điểm) Cô giáo có 40 quyển vở. Cô chia đều số vở đó cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được mấy quyển vở?

Câu 8

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 9. (1 điểm) Đếm và khoanh vào số phù hợp:

Câu 9

Câu 10. (1 điểm) Hãy chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể điền vào chỗ chấm cho phù hợp:

– Nếu em không ôn kĩ bài ……………… em sẽ không đạt điểm cao trong kì thi sắp tới

– Bầu trời âm u, ……………. trời sắp mưa.

– Em bé ……………….lấy quyển truyện trên giá sách cao.

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

Câu

Điểm

Đáp án

1

1

Mỗi ý đúng ghi 0.5đ. a. C, b.B

2

1

C

3

0.5

B

4

1

Mỗi ý nối đúng ghi 0.25đ. Kết quả:

3m6cm = 306 cm 5dm2cm = 52.cm

400 cm = 4 m 2km = 2000 m

5

1

Mỗi ý đúng ghi 0.5đ. a/S b/Đ

6

1

B

7

15

HS đặt tính thẳng cột, tính đúng: mỗi bài ghi 0.25đ

Đáp án lần lượt là: 381, 909, 229, 882

8

1.5

Số quyển vở mỗi bạn nhận được là: (0.25đ)

40 : 5 = 8 (quyển vở) (1đ)

Đáp số: 8 quyển vở (0.25đ)

9

1

Mỗi ý nối đúng ghi 0.25đ.

10

1

Mỗi phép tính đúng ghi

– Nếu em không ôn kĩ bài chắc chắn em sẽ không đạt điểm cao trong kì thi sắp tới 0.5đ.

– Bầu trời âm u, có thể trời sắp mưa. 0.25đ.

– Em bé không thể lấy quyển truyện trên giá sách cao 0.25đ.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 2

Đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ dài của đường gấp khúc MNPQ là:

Câu 3

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu trả lời thích hợp.

Cột cờ trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba bạn Linh, Nga và Loan đến lớp học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm đó Linh đến lúc 7 giờ 15 phút, Nga đến lúc 8 giờ và Loan đến lúc 7 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào học?

A. Bạn Linh

B. Bạn Nga

C. Bạn Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Có mấy hình tứ giác trong hình bên?

Câu 2

Câu 3: Khu vườn A có 220 cây vải, khu vườn B có nhiều hơn khu vườn A 60 cây vải. Hỏi khu vườn B có bao nhiêu cây vải?

Câu 4:

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

a) Con mèo cân nặng mấy ki-lô-gam?

b) Quả dưa cân nặng mấy ki-lô-gam?

Câu 4

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

Câu 3: Độ dài của đường gấp khúc MNPQ là:

Câu 3

A. 9cm

Câu 4: Số gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị được viết là:

B. 309

Câu 5: Chọn câu trả lời thích hợp.

Cột cờ trường em cao khoảng:

D. 5m

Câu 6: Ba bạn Linh, Nga và Loan đến lớp học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm đó Linh đến lúc 7 giờ 15 phút, Nga đến lúc 8 giờ và Loan đến lúc 7 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào học?

A. Bạn Linh

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245 = 668

b) 643 – 240 = 403

Câu 2:

Ta đánh số vào các hình như sau:

Câu 2

Các hình tứ giác có trong hình vẽ là: hình (1 và 2), hình (2 và 3), hình (1, 2 và 3).

Vậy trong hình đã cho có 3 tứ giác.

Câu 3:

Khu vườn B có số cây vải là:

220 + 60 = 280 cây vải

Câu 4:

a) Vì cân thăng bằng nên cân nặng của con mèo bằng tổng cân nặng của 2 quả cân ở đĩa bên trái.

Ta có: 1 kg + 3 kg = 4 kg.

Vậy con mèo cân nặng 4 kg.

b) Vì cân thăng bằng nên cân nặng của 1 quả cân 1 kg và quả dưa bằng cân nặng của quả cân 3 kg ở vế bên phải.

Ta có: 3 kg – 1 kg = 2 kg.

Vậy quả dưa cân nặng 2 kg.

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444
Lượt xem: 94449444

2. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ VNExpress

VNExpress
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

3. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

4. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

5. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

6. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

7. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

8. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ soha.vn

soha.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

9. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

10. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

11. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

12. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

13. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ vov.vn

vov.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

14. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ afamily.vn

afamily.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

15. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

16. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

17. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ coccoc.com

coccoc.com
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

18. Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức từ facebook.com

facebook.com
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

Câu hỏi về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức

Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
cách Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
hướng dẫn Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức
Bộ De Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức miễn phí

Scores: 4.3 (121 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn