Bộ tộc là gì? Đặc điểm của bộ tộc thị lạc mới nhất 2023

Bộ tộc là gì?

Bộ tộc (tiếng Anh: Kinship) là một hình thức tổ chức cộng đồng dân cư được hình thành từ sự liên kết của nhiều bộ lạc và liên minh các bộ lạc trên cùng một vùng lãnh thổ nhất định và thường có quan hệ máu mủ nhất định (huyết tộc). Đứng đầu một bộ tộc thường là một tộc trưởng hay tộc chủ.

Đặc điểm của bộ tộc thị lạc 

Về số lượng, bộ tộc đông đảo hơn bộ lạc vì bộ tộc chính là tổ chức từ sự liên kết của các bộ lạc.

Mỗi bộ tộc có tên gọi và có những đặc điểm về kinh tế, văn hóa riêng. Khác với bộ lạc và thị tộc, bộ tộc có vùng lãnh thổ tương đối ổn định, dân cư đa dạng và đan xen, đa ngôn ngữ và văn hóa, trong đó ngôn ngữ của bộ lạc nào chiếm vị trí trung tâm của sự giao lưu và phát triển kinh tế sẽ trở thành ngôn ngữ chung của cả bộ tộc.

Thời kỳ hình thành bộ tộc là thời kỳ đánh dấu sự tan rã hoàn toàn của xã hội công xã nguyên thuỷ, sở hữu tư nhân và chế độ tư hữu ra đời thay thế sở hữu tập thể của thị tộc, bộ lạc. Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội có giai cấp đầu tiên được hình thành.

Phạm vi thống trị của nhà nước có thể không trùng với bộ tộc. Có nhà nước một bộ tộc, cũng có nhà nước nhiều bộ tộc, sắc tộc. Sự xuất hiện nhà nước đã góp phần rất quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy sự thống nhất về kinh tế và văn hóa, mở rộng giao lưu giữa các bộ tộc…

Tham khảo

Xem thêm

  • Thị tộc
  • Bào tộc
  • Gia tộc
  • Bộ lạc
  • Dân tộc
  • Sắc tộc
  • Chủng tộc
  • Huyết tộc , Thân tộc (hay họ hàng)
  • Bầy người
  • Tộc trưởng

Liên kết ngoài

Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bộ_tộc&oldid=64159529”

Từ khóa: Bộ tộc, Bộ tộc, Bộ tộc

bộ tộc là gì
bộ tộc là
bộ tộc là j
bộ tộc
bo toc
bộ tộc tiếng anh là gì
botoc
là gì
bộ lạc là gì
tọc là gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Web giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.6 (157 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn