Top 18+ C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Bạn đang tìm hiểu về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở hữu ích với bạn.

1. Top 18+ C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử $C _4 H _8 O _2$ là 6.

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este C4H8O2 thu được 6 gam ancol. Tên của este là

A. Etyl axetat

B. Metyl propionat

C. Propyl axetat

D. Isopropyl fomat

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là :

A. axit fomic

B. etyl axetat

C. ancol metylic

D. ancol etylic

Đun nóng m1 gam este X (C4H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được m2 gam muối. Biết rằng $m1

A. isopropyl fomat

B. metyl propionat

C. etyl axetat

D. propyl fomat

Cho este X có công thức phân tử là C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên gọi của X là :

A. propyl fomat

B. etyl axetat

C. metyl propionat

D. isopropyl fomat

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

A. Vinyl axetat

B. Propyl axetat

C. Etyl axetat

D. Phenyl axetat

Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H8O2, thu được sản phẩm không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là

A. C2H5COOCH3

B. HCOOC3H7

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC3H5

Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là

A. CH3COOC2H5.

B. HCOOC3H7.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H8O2, thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

HYPERLINK “https://khoahoc.vietjack.com/question/239915/x-la-este-co-cong-thuc-phan-tu-c8h8o2-thuy-phan-x-trong-dung-dich-4v4jp”

Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra số este là đồng phân cấu tạo của nhau là:

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Tổng số chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tráng bạc là

A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là ?

A. $C_2H_5rm{COOC}{rm{H}_3}$

B. $CH_3rm{COO}{rm{C}_2}H_5$.

C. $HCOOC_3H_5$

D. $HCOOC_3H_7$

Este X (C4H8O2) thỏa mãn các điều kiện sau:

$X+ H _2 O stackrelH^{+, t^o}longrightarrow Y _1+ Y _2$

$Y _1+ O _2 stackrelx t, t^{circ}longrightarrow Y$

Phát biểu sau đây đúng?

A. X là metyl propionat.

B. Y1 là anđehit axetic.

C. Y2 là axit axetic.

D. Y1 là ancol metylic.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999
Lượt xem: 79997999

2. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ VNExpress

VNExpress
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở rồi nhỉ? Nội dung C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

3. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

4. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

5. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở rồi nhỉ? Nội dung C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

6. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ tienphong.vn

tienphong.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

7. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

8. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ soha.vn

soha.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở rồi nhỉ? Nội dung C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

9. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ 24h.com.vn

24h.com.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

10. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ kenh14.vn

kenh14.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

11. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ zingnews.vn

zingnews.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở rồi nhỉ? Nội dung C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

12. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

13. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ vov.vn

vov.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

14. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ afamily.vn

afamily.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở rồi nhỉ? Nội dung C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

15. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

16. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

17. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ coccoc.com

coccoc.com
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở rồi nhỉ? Nội dung C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

18. C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở từ facebook.com

facebook.com
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

Câu hỏi về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
cách C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
hướng dẫn C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở
C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở miễn phí

Scores: 4.1 (171 votes)

Có thể bạn quan tâm  Tả Một Loại Cây An Quả Mà Em Yêu Thích Nhất Tập làm văn lớp 4: Tả một loại cây ăn quả mà em thích Dàn ý & 137 bài văn tả cây ăn quả lớp 4

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn