Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3 Bài tập Toán có lời văn lớp 3

Bạn đang tìm kiếm về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 hữu ích với bạn.

1. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3 Bài tập Toán có lời văn lớp 3

Nhằm giúp các em ôn tập và làm quen với những bài Toán có lời văn, Download.vn xin giới thiệu đến các em bộ 300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3 bao gồm các dạng Toán cơ lời văn từ cơ bản đến nâng cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tải về để tham khảo.

300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3

PHÉP NHÂN VỚI SỐ TRONG PHẠM VI 10

1. Trong phòng học có 6 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 3 chỗ ngồi. Hỏi phòng học đó có bao nhiêu chỗ ngồi?

2. Một túi có 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

3. Trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 9 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

4. Trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 3 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

5. Trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 2 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

6. Trên bàn có 7 đĩa cam, mỗi đĩa có 8 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

7. Trên bàn có 7 chồng sách, mỗi chồng sách có 9 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

8. Một rổ cam có 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như thế có bao nhiêu quả cam?

9. Trên bàn có 8 chồng sách, mỗi chồng sách có 2 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

10. Một túi có 3 kg gạo. Hỏi 9 túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

11. Một đội công nhân làm xong một con đường trong 4 ngày, mỗi ngày làm được 3m đường. Hỏi con đường đó dài bao nhiêu mét?

12. Một hộp bánh có 5 cái. Hỏi 7 hộp bánh có bao nhiêu cái bánh?

13. Trong nhà em có 8 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ có 4 viên thuốc. Hỏi nhà em có bao nhiêu viên thuốc bổ?

14. Trên bàn có 8 đĩa cam, mỗi đĩa có 9 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

15. Trong phòng học có 9 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 3 chỗ ngồi. Hỏi phòng học đó có bao nhiêu chỗ ngồi?

16. Một túi có 8 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

17. Trên bàn có 7 chồng sách, mỗi chồng sách có 3 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

18. Trong nhà em có 6 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ có 10 viên thuốc. Hỏi nhà em có bao nhiêu viên thuốc bổ?

19. Trong nhà em có 8 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ có 7 viên thuốc. Hỏi nhà em có bao nhiêu viên thuốc bổ?

20. Một chiếc thuyền chở được 4 người. Hỏi 7 chiếc thuyền như thế chở được bao nhiêu người?

PHÉP CHIA VỚI SỐ TRONG PHẠM VI 10

64. Cứ 8 người thì xếp được vào một cái thuyền qua sông. Hỏi có 24 người thì phải xếp thành bao nhiêu chuyến?

65. Cô giáo có 45 cái bút thưởng đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ được thưởng bao nhiêu cái bút?

66. Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 32 quả cam chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 8 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

67. Một đội công nhân phải làm xong con đường dài 24 m. Mỗi ngày đội công nhân làm được 6m. Hỏi đội công nhân làm xong con đường trong bao nhiêu ngày?

68.Cô giáo có 40 cái bút thưởng đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được thưởng bao nhiêu cái bút?

69. Có 35 quả cam chia đều cho 7 bàn. Hỏi mỗi bàn có bao nhiêu quả cam?

70. Có 24 quả cam chia đều cho 6 bàn. Hỏi mỗi bàn có bao nhiêu quả cam?

71. Trong đợt trồng cây năm nay, lớp em phải trồng 28 cây xanh. Lớp có 7 tổ và cô giáo chia đều số cây về các tổ. Hỏi mỗi tổ phải trồng bao nhiêu cây?

72.Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 64 quả cam chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 8 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

73. Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 72 quả cam chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 9 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

74. Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 18 quả cam chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 3 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

75. Cô giáo có 48 cái bút thưởng đều cho các tổ trong lớp, mỗi tổ được 6 cái bút. Hỏi lớp học có bao nhiêu tổ?

76. Một đội công nhân phải làm xong con mương dài 32 m. Mỗi ngày đội công nhân làm được 8 m. Hỏi đội công nhân làm xong con mương trong bao nhiêu ngày?

77. Cứ 3 cái bánh xếp vào một hộp. Hỏi có 27 cái bánh thì xếp đủ vào mấy cái hộp?

78. Trong cuộc họp, Lan Anh có mua 28 chai nước chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 7 chai nước. Hỏi trong cuộc họp có bao nhiêu cái bàn?

79. Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 60 quả cam chia đều cho các bàn thì mỗi bàn có 10 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

80. Một đội công nhân phải làm xong con đường dài 21 m trong 7 ngày. Hỏi mỗi ngày đội công nhân phải làm bao nhiêu mét đường?

PHÉP NHÂN – CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

113. Một đàn gà có 88 con gà trắng và bằng tám lần số gà đen. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà đen?

114. Trong đội đồng ca của một trường tiểu học có 90 bạn nam và gấp chín lần số bạn nữ. Hỏi đội đồng ca có bao nhiêu bạn nữ?

115. Bảo có 11 viên bi và số bi của Bảo chỉ bằng một phần ba số viên bi của Yến. Hỏi Yến có bao nhiêu viên bi?

116. Cửa hàng buổi sáng bán được 77 xe đạp và gấp bảy lần số xe đạp bán được trong buổi chiều. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp vào buổi chiều?

117. Trong hộp có bi xanh và bi đỏ, số bi xanh là 90 viên, số bi đỏ ít hơn chín lần số viên xanh. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi đỏ?

118. Đàn gà có 66 con ở ngoài vườn, số con trong chuồng ít hơn sáu lần so với số con ngoài vườn. Hỏi có bao nhiêu con gà trong chuồng?

119. Trong đội đồng ca của một trường tiểu học có 100 bạn nam và gấp năm lần số bạn nữ. Hỏi đội đồng ca có bao nhiêu bạn nữ?

120. Bảo có 16 viên bi và số bi của Bảo chỉ bằng một phần năm số viên bi của Yến. Hỏi Yến có bao nhiêu viên bi?

GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH

169. Một cửa hàng buổi sáng bán được 13 kg đường. Buổi chiều bán được số đường gấp ba lần số đường bán được vào buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

170. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 28 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai bán được bằng 1/7 số dầu bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

171. Mỹ hái được 47 bông hoa, Linh hái được ít hơn Mỹ 46 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

172. Tổ một gấp được 46 cái thuyền, tổ hai gấp được gấp được nhiều hơn tổ một 6 cái thuyền. Hỏi cả hai tổ gấp được bao nhiêu cái thuyền?

173. Băng giấy đỏ dài 25 cm, băng giấy xanh ngắn hơn băng giấy đỏ 14 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

174. Mỹ hái được 22 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 46 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

175. Trong vườn của bác Nam có 28 cây bưởi, số cây chuối bằng 1/7 số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà bác Nam có bao nhiêu cây bưởi và chuối?

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777
Lượt xem: 37773777

2. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ VNExpress

VNExpress
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 rồi nhỉ? Nội dung Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

3. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

4. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

5. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 rồi nhỉ? Nội dung Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

6. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

7. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

8. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ soha.vn

soha.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 rồi nhỉ? Nội dung Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

9. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

10. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

11. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 rồi nhỉ? Nội dung Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

12. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

13. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ vov.vn

vov.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

14. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ afamily.vn

afamily.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 rồi nhỉ? Nội dung Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

15. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

16. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

17. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ coccoc.com

coccoc.com
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 rồi nhỉ? Nội dung Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

18. Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 từ facebook.com

facebook.com
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

Câu hỏi về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3

Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
cách Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
hướng dẫn Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3
Các Bài Toán Về Phép Nhân Chia Lớp 3 miễn phí

Scores: 4.5 (186 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn