Top 20+ Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh – Đại từ nhân xưng – Wikipedia tiếng Việt

Bạn đang tìm hiểu về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh hữu ích với bạn.

Đại từ nhân xưng – Wikipedia tiếng Việt

Đại từ nhân xưng hay đại từ xưng hô hay đại từ chỉ ngôi là những đại từ dùng để chỉ và đại diện hay thay thế cho một danh từ để chỉ người và vật khi ta không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại không cần thiết các danh từ ấy. Tất cả các ngôn ngữ trên thế giới đều chứa đựng đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng trong một số ngôn ngữ thường chia theo ngôi và theo số ít hay số nhiều.

Trong tiếng Anh[sửa | sửa mã nguồn] Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh thường đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu hoặc đứng sau động từ be, đằng sau các phó từ so sánh như than, as, that… Đại từ nhân này được chia thành ba ngôi, chia theo số ít, số nhiều và theo giống. Cụ thể bảng biểu sau đây:

Đại từ

Ngôi/số/giống

Tạm dịch

Tiếng Anh chuẩn

I

Ngôi thứ nhất số ít

Tôi, tao, ta, tớ, mình

We

Ngôi thứ nhất số nhiều

Chúng tôi, chúng ta, chúng tớ, chúng tao, chúng mình, bọn tao

You

Ngôi thứ hai số ít và số nhiều

Bạn, các bạn, đằng ấy, mày, bọn mày, tên kia, lũ, đám

He

Ngôi thứ ba số ít, chỉ giống đực

Anh ấy, cậu ấy, ông ấy, gã ấy, y, hắn, thằng

She

Ngôi thứ ba số ít, chỉ giống cái

Cô ấy, chị ấy, bà ấy, ả, thị, Cô, bà

It

Ngôi thứ ba số ít, không phân giống

They

Ngôi thứ ba số nhiều, không phân giống

Chúng nó, Họ, bọn họ, bọn chúng

Đại từ nhân xưng mở rộng:

Đại từ chủ ngữ
Đại từ tân ngữ
Đại từ phản thân
Tính từ sở hữu
Đại từ sở hữu

I (tôi)
me (là tôi)
myself (chính tôi)
my (của tôi)
mine (là của tôi/thuộc về tôi)

you (bạn)
you (là bạn)
yourself, yourselves (chính bạn/các bạn)
your (của bạn/các bạn)
yours (là của bạn/các bạn/thuộc về các bạn)

he, she, it (anh/cô ta, nó)
him, her, it (là anh/cô ấy, nó)
himself, herself, itself (chính anh/cô ấy, nó)
his, her, its (của anh/cô ấy, nó
his, hers , its(là của anh/cô ấy/nó)

we (chúng tôi)
us (là chúng tôi)
ourselves (chính chúng tôi)
our (của chúng tôi/chúng ta)
ours (là của chúng tôi/thuộc về chúng tôi)

they (chúng nó)
them (là chúng nó)
themselves (chính chúng nó)
their (của chúng)
theirs (là của chúng nó/thuộc về chúng nó)

Phân chia theo ngôi:

Đại từ nhân xưng tiếng Anh

Số ít
Số nhiều

Chủ từ
Túc từ
Sở hữu
Chủ từ
Túc từ
Sở hữu

Ngôi thứ nhất

I
me
mine
we
us
ours

Ngôi thứ hai

you
you
yours
you
you
yours

Ngôi thứ ba

Giống cái

she
her
hers
they
them
theirs

Giống đực

he
him
his

Trung tính

it
it
its

Trong tiếng Việt[sửa | sửa mã nguồn] Đại từ nhân xưng có thể được phân thành ba loại (theo các ngôi giao tiếp):

Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. (chỉ người đang nói: tôi, tao, tớ, mình, bọn mình, chúng ta, ta, bọn ta…)
Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai. (chỉ người đang giao tiếp cùng: bạn, cậu, mày, anh, chị….)
Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. (chỉ những người không tham gia giao tiếp nhưng được nhắc đến trong cuộc giao tiếp: nó, anh ta, hắn, y, bọn ấy, cô ấy, bạn ấy…).
Trong mỗi loại trên lại chia ra: số ít (tôi, tao) – số nhiều (chúng tôi, bọn tôi, bọn tao).
Đối với ngôi thứ nhất số ít. Khi nói chuyện với mọi người, tùy trường hợp, tương quan tuổi tác, liên hệ bà con, mức độ thân sơ, mà tự xưng bằng những nhân xưng đại từ khác nhau:

“Con”, với ông bà, cha mẹ, những người bà con ngang vai với ông bà cha mẹ, với thầy cô giáo; với những người già.
“Cháu”, với ông bà, chú bác cô dì, với những người ngang tuổi với ông bà cha mẹ.
“Em”, với anh chị; với những người hơn tuổi, hơn chức phận, với chồng (nếu người nói là nữ), hoặc người đàn ông nào mà đương nhân muốn dùng tiếng xưng hô này để biểu lộ tình cảm, với thầy cô giáo.
“Anh”, “chị” với các em, với những người mà đương sự coi là đàn em của mình.
“Cô”, “dì”, “bác”, “thím”,v.v. với các cháu theo tương quan họ hàng, với người nhỏ tuổi được đương sự coi như con cháu. “Mẹ”, “má”, “me”,… với các con.
“Tôi”, với tất cả mọi người khi bản thân lớn hơn hoặc ngang bằng.
“Tao”, “ta”, với một số người khi đương sự không cần giữ lễ, hoặc muốn biểu lộ uy quyền, hoặc sự tức giận, hỗn láo,…
Về ngôi thứ hai số ít. Trong tương quan cha-con, mẹ-con, khi đối thoại, cha mẹ gọi con bằng “con” hoặc “mày”. Cũng có đôi trường hợp, đối với người con đã có gia đình, có chức phận, người Bắc gọi bằng “anh”, bằng “chị”. Đối lại, con gọi cha mẹ bằng rất nhiều tiếng: Cha, bố, ba, thầy, cậu, tía; mẹ, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u… Nói chuyện với một người trong vòng bà con, người ta sẽ gọi theo vai vế: Bác, chú, cậu, dượng, cô, dì, thím, anh, chị, dượng nó, chú nó,… Nói chuyện với người ngoài, người ta xưng theo tuổi: Cụ, ông, bà, anh, chị, chú, mày,…
Ngoài ra có các đại từ tôn trọng danh xưng như đức, quý, ngài, đấng, bậc hay nhục mạ, hạ thấp thằng, đồ, con, hắn
Bên cạnh đó cũng có nhiều đại từ nhân xưng dùng để chỉ về bản thân đặt trong mối liên hệ với tuổi tác, học vị, tôn giáo, chức vụ… phần nhiều có nguồn gốc từ Hán Việt như bần tăng, bần ni, bần đạo, bổn quan, bổn công tử, bổn cô nương, bổn tướng, lão phu, tiểu tử, tiên sinh, lão đây, công tử, thiếu gia, đại gia, lão gia, tiểu thư, người anh em, vị huynh đài, huynh đệ, lão huynh, lão đệ, lão đại, lão hủ, sư huynh, sư đệ, sư muội, tiểu muội, muội muội, sư phụ, đệ tử, công công, cách cách, mỗ, bản nhân, cô (hoàng đế tự xưng), gia (thái tử tự xưng), bổn hoàng, tỷ tỷ, sư tỷ, nghĩa phụ, nghĩa huynh, nghĩa muội, nghĩa điệt, điệt nhi, hiền đệ, hiền điệt, huynh đài,…

Trong tiếng Pháp[sửa | sửa mã nguồn] Tiếng Pháp có tám đại từ nhân xưng (pronom personnel) gồm 2 dạng số ít và số nhiều:

Pronom Personnel

Số ít

Số nhiều

Ngôi 1

Je (Tôi)

Nous (Chúng tôi)

Ngôi 2

Tu (Bạn)

Vous (Các bạn, bạn)

Ngôi 3

Il (Anh ấy)
Elle (Cô ấy)

Ils (các anh ấy)
Elles (Các cô ấy)

Thông thường, khi gặp người chưa quen (kể cả một người hay nhiều người) đều sử dụng vous để chỉ người đối thoại (theo văn phong trang trọng, forme de politesse). còn đối với bạn bè, người thân và gia đình (nếu ở dạng số ít) thì sử dụng tu để chỉ người đối thoại (văn phong thân mật, forme familière).
Nếu gặp một nhóm người (ngôi 3) mà nếu hoàn toàn là nam giới thì sử dụng Ils, nều hoàn toàn là nữ giới thì sử dụng Elles. Trong trường hợp có cả nam và cả nữ thì buộc phải dùng Ils.
Đại từ thường làm chủ ngữ (sujet) trong câu. Tương ứng với tám đại từ nhân xưng thì sẽ có tám đại từ nhấn mạnh (Les pronoms toniques). Chức năng của chúng chỉ là nhấn mạnh chủ ngữ mà ta nói đến, không thể làm chủ ngữ được. Tám đại từ đó là:

Pronom Tonique

Số ít

Số nhiều

Ngôi 1

Moi (tôi)

Nous (Chúng tôi)

Ngôi 2

Toi (bạn)

Vous (Các bạn, bạn)

Ngôi 3

Lui (Anh ấy)
Elle (Cô ấy)

Eux (Các anh ấy)
Elle (Các chị ấy)

Xét ví dụ sau: Moi, je t’aime. (Anh, anh yêu em) thì Moi chỉ có tác dụng nhấn mạnh vào chủ ngữ je, nếu bỏ moi đi thì câu không bị ảnh hưởng.

Trong ngôn ngữ khác[sửa | sửa mã nguồn] Tiếng Trung Quốc dùng 我 và 你 để chỉ về tôi và bạn (ví dụ: Anh yêu em – 我 爱 你)

đại từ nhân xưng

Số ít

Số nhiều

Ngôi 1

我 (tôi)

我们 (Chúng tôi)

Ngôi 2

你 (bạn)

你们 (Các bạn, bạn)

Ngôi 3

他 (Anh ấy)
她 (Cô ấy)

他们 (Các anh ấy)
她们 (Các chị ấy)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tóm lược văn phạm tiếng Anh căn bản (Essentials of English Grammar), Tuấn Anh Trần Trọng Hải, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1997
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản (Basic English Grammar), Lưu Hoằng Trí, Nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1998
Cách dùng các thì của động từ trong tiếng Anh (The use of verb tenses in English), Lưu Hoằng Trí, nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1998
Sách học tiếng Anh cấp tốc, tập 1, Phan Đại Dương, Nhà xuất bản Đồng Nai, năm 1999
Sách học tiếng Anh cấp tốc, tập 3, Phan Đại Dương, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau, năm 1999
Sách học tiếng Anh cấp tốc, Bùi Phong, Nhà xuất bản Hà Nội, năm 1997
Để tiếng Việt thật hay, Nguyễn Khánh Hồng, Nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006
Văn phạm tiếng Pháp cho mọi người, Nguyễn Thành Thống biên dịch từ La Grammaire Pour Tous, Nhà xuất bản Trẻ, năm 1995.
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.xts

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5595
Lượt xem: 93676397

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TRONG TIẾNG ANH (PERSONAL PRONOUNS) || THUYTIPTOP từ Youtube

Đại từ nhân xưng trong tiếng anh là điểm khá cơ bản, không khó nhưng khá nhiều nên dễ gây rối cho học sinh. Trong bài này cô trò chúng ta sẽ xem xét một cách tổng quát tất cả những loại đại từ nhân xưng, cách sử dụng và bài tập vận dụng chúng nhé.
Cụ thể:
1. Lead-in: Đố vui (Quizz)
2. Bảng tổng hợp ĐTNX
3. So sánh ĐTNX làm chủ ngữ và ĐTNX làm tân ngữ
4. Đại từ phản thân
5. So sánh tính từ sở hữu và đại từ sở hữu
6. Lưu ý
7. Bài tập vận dụng
8. Tóm tắt bài
#thuytiptop #dai_tu_nhan_xung #personal_pronouns

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6567

3. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2186

4. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7986

5. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6482

6. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6416

7. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6358

8. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ soha.vn

soha.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1804

9. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6865

10. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1073

11. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4441

12. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9487

13. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ vov.vn

vov.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8501

14. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ afamily.vn

afamily.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7086

15. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4265

16. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9648

17. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ coccoc.com

coccoc.com
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6968

18. Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh từ facebook.com

facebook.com
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5411

Câu hỏi về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
cách Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
hướng dẫn Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Các Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh miễn phí

Scores: 4.2 (131 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn