Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản Tổng hợp các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 Ôn ập Toán 8

Bạn đang tìm hiểu về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản hữu ích với bạn.

1. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản Tổng hợp các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 Ôn ập Toán 8

Tổng hợp các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 là tài liệu vô cùng bổ ích, gồm 202 trang phân dạng và hướng dẫn phương pháp giải Toán lớp 8 toàn tập Đại số và Hình học.

Trong mỗi chuyên đề (ứng với mỗi chương) đều được phân dạng chi tiết, nêu các bước giải toán, các ví dụ minh họa có giải chi tiết và phần bài tập áp dụng để học sinh tự luyện. Ngoài ra các bạn học sinh tham khảo thêm một số tài liệu như: bài tập tổng hợp về Hằng đẳng thức, phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Tổng hợp các dạng toán và phương pháp giải Toán 8

I. Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức

Tóm tắt lý thuyết

Quy tắc: Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

A(B + C) = AB + AC

Quy tắc: Muốn nhân một đa thức với 1 đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này
với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau

(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD

VD1:

1). 8x.( 3×3 – 6x +4 )

= 8x.3×3 +8x.( –6x) +8x.4

= 24 x4 – 48×2 + 32x.

2). 2 x^2 cdotleft(x^2+5 x-frac12right)=2 x^3 cdot x^2+2 x^3 cdot 5 x-2 x^3 cdot frac12=2 x^5+10 x^4-x^3

3). left(3 x^3 y-frac12 x^2+frac15 x yright) .6 x y^3=18 x^4 y^4-3 x^3 y^3+frac65 x^2 y^4.

4). left(4 x^3-5 x y+2 xright)left(-frac12 x yright)=-2 x^4 y+frac52 x^2 y^2-x^2 y

VD2: Tính

1). (x+3)left(x^2+3 x-5right)

=x^3+3 x^2-5 x+3 x^2+9 x-15=x^3+6 x^2+4 x-15

2). (x y-1)(x y+5)

=x^2 y^2+5 x y-x y-5=x^2 y^2+4 x y-5

3). (2 x-5)left(3 x^2+7 x-1right) quad=2 xleft(3 x^2+7 x-1right)-5left(3 x^2+7 x-1right)

=6 x^3+14 x^2-2 x-15 x^2-35 x+5=6 x^3-x^2-37 x+5

4). left(frac12 x y-1right)left(x^3-2 x-6right) quad=frac12 x^4 y-x^2 y-3 x y-x^3+2 x+6.

Áp dụng: beginaligned(mathrmx-mathrmy)left(mathrmx^2+mathrmxy+mathrmy^2right) &=mathrmxleft(mathrmx^2+mathrmxy+mathrmy^2right)-mathrmyleft(mathrmx^2+mathrmxy+mathrmy^2right) \ &=mathrmx^3+mathrmx^2 mathrmy+mathrmx mathrmy^2-mathrmx^2 mathrmy-mathrmxy^2-mathrmy^3=mathrmx^3-mathrmy^3 endaligned

Bài 1. Nhân đơn thức vói đa thức: 

text 1). 3 x^2left(5 x^2-2 x-4right)

text 2). x y^2left(x^2 y+x^3 y^2+3 x^2 y^3right)

text 3) x y zleft(x^2 y+3 y z^2+4 x y^2 zright)

4). 2 x^2left(4 x^2-5 x y+8 y^3right)

text 5). 2 x y^2left(5 x^2+3 x y-6 y^3right)

7). left(3 x y-x^2+yright) cdot frac23 x^2 y

8). left(4 x^3-5 x y+2 xright)left(-frac12 x yright)

9). 2 mathrmx^2left(mathrmx^2+3 mathrmx+frac12right)

10). -frac32 x^4 y^2left(6 x^4-frac109 x^2 y^3-y^5right)

11). frac23 x^3left(x+x^2-frac34 x^5right)

12). 2 x y^2left(x y+3 x^2 y-frac23 x y^3right)

13). 3 xleft(2 x^3-frac13 x^2-4 xright)

14). frac35 x^3 y^5left(7 x^4+5 x^2 y-frac1021 x^4 y^3-y^4right)

Bài 2. Nhân đa thúc với đa thức:

1) (x+3)left(2 x^2+x-2right)

2). (2 x-y)left(4 x^2-2 x y+y^2right)

3). (x+3)left(x^2-3 x+9right)-(54+

left.x^3right)

Bài 3. Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức:

1). A=5 xleft(4 x^2-2 x+1right)-2 xleft(10 x^2-5 x-2right) với x=15

2). 2 xleft(3 x^2-5 x+8right)-3 x^2(2 x-5)-16 x với x =-15

3).mathrmB=5 mathrmxleft(mathrmx^2-3right)+mathrmx^2(7-5 mathrmx)-7 mathrmx^2 với x=-5

4). C=(x-2)left(x^4+2 x^3+4 x^2+8 x+16right) với x=3

5). mathrmD=4 mathrmx^2-28 mathrmx+49với x =4

6).mathrmE=mathrmx^3-15 mathrmx^2+75 mathrmx với x=25

7).mathrmF=(mathrmx+1)(mathrmx-1)left(mathrmx^2+mathrmx+1right)left(mathrmx^2-mathrmx+1right)với x=3

8). mathrmG=mathrmx(mathrmx-mathrmy)+(mathrmx+mathrmy) quad với x= 8 và y= 6

9). mathrmH=5 mathrmx(mathrmx-4 mathrmy)-4 mathrmy(mathrmy-5 mathrmx) với mathrmx=-1 / 5 ; mathrmy=-1 / 2

10).mathrmI=mathrmxleft(mathrmx^2-mathrmy^2right)-mathrmx^2(mathrmx+mathrmy)+mathrmyleft(mathrmx^2-mathrmxright) quad với mathrmx=1 / 2 và mathrmy=100

11). mathrmJ=(mathrmx+mathrmy)left(mathrmx^3-mathrmx^2 mathrmy+mathrmxy^2-mathrmy^3right)
với mathrmx=2 và mathrmy=-1 / 2

12). K=4 x^2(5 x-3 y)-5 x^2(4 x+y) quad với x=-2 ; quad y=-3

13).mathrmL=left(mathrmx^2 mathrmy+mathrmy^3right)left(mathrmx^2+mathrmy^2right)-mathrmyleft(mathrmx^4+mathrmy^4right) quad với mathrmx=0,5 ; mathrmy=-2

14).left(2x^2+yright)(x-6xy)-2xleft(x-3y^2right)(x+1)+6x^2y(y-2x)quad vớix=-2và|y|=3

BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) left(x^2-1right)left(x^2+2 xright)

b) (2 x-1)(3 x+2)(3-x)

c) (x+3)left(x^2+3 x-5right)

d) (x+1)left(x^2-x+1right)

e) left(2 x^3-3 x-1right) cdot(5 x+2)

f) left(x^2-2 x+3right) cdot(x-4)

Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:

a) -2 x^3 yleft(2 x^2-3 y+5 y zright)

b) (x-2 y)left(x^2 y^2-x y+2 yright)

c) frac25 x yleft(x^2 y-5 x+10 yright)

d) frac23 x^2 y cdotleft(3 x y-x^2+yright)

e) (x-y)left(x^2+x y+y^2right)

f) left(frac12 x y-1right) cdotleft(x^3-2 x-6right)

……………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555
Lượt xem: 55555555

2. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ VNExpress

VNExpress
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản rồi nhỉ? Nội dung Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

3. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

4. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

5. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản rồi nhỉ? Nội dung Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

6. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ tienphong.vn

tienphong.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

7. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

8. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ soha.vn

soha.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản rồi nhỉ? Nội dung Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

9. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

10. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ kenh14.vn

kenh14.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

11. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ zingnews.vn

zingnews.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản rồi nhỉ? Nội dung Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

12. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

13. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ vov.vn

vov.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

14. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ afamily.vn

afamily.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản rồi nhỉ? Nội dung Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

15. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

16. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

17. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ coccoc.com

coccoc.com
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản rồi nhỉ? Nội dung Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

18. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản từ facebook.com

facebook.com
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

Câu hỏi về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản

Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
cách Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
hướng dẫn Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản
Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8 Cơ Bản miễn phí

Scores: 4.9 (160 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn