Các Đẳng Cấp Trong Xã Hội Pháp Trước Cách Mạng (update 2023)

Đẳng cấp thứ ba là một hội nghị quan trọng của Hội nghị các Đẳng cấp Pháp, được tổ chức hàng năm với mục đích tôn vinh và gợi cảm hứng cho các nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Hội nghị này cung cấp một nền tảng tuyệt vời để các tham dự viên có thể học hỏi từ những người có kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về quản lý, lãnh đạo, và phát triển bản thân. Đẳng cấp thứ ba được biết đến như một sự kiện đáng mong đợi trong cộng đồng kinh doanh, và đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng để giao lưu, học hỏi, và trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà quản lý và doanh nhân trẻ tuổi.

Các Đẳng Cấp Trong Xã Hội Pháp Trước Cách Mạng

Trong xã hội Pháp trước Cách mạng, có ba đẳng cấp chính là tầng lớp quý tộc, tầng lớp tư sản và tầng lớp nông dân.

1. Tầng lớp quý tộc:
Là tầng lớp thống trị, quyền lực và giàu có nhất trong xã hội Pháp trước Cách mạng. Quý tộc thường không thực hiện công việc sản xuất, mà sống dựa vào thu nhập từ đất nước và công ăn việc làm của dân chúng. Họ cũng sở hữu các lãnh địa trong xã hội, có quyền kiểm soát một số hoạt động chính trị và kinh tế.

2. Tầng lớp tư sản:
Là tầng lớp lớn thứ hai trong xã hội Pháp trước Cách mạng. Tầng lớp này gồm các nhà buôn, công ty, chủ nhà máy và những người sở hữu tài sản giá trị. Họ kiếm tiền bằng việc sản xuất và kinh doanh và thường đầu tư vào các ngành công nghiệp mới.

3. Tầng lớp nông dân:
Là tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội Pháp trước Cách mạng. Tầng lớp này gồm những người trồng trọt, chăn nuôi và làm việc trong nông nghiệp. Họ sống dựa vào sản xuất nông nghiệp và thường có điều kiện kinh tế thấp.

Tầng lớp này thường bị khủng bố bởi tầng lớp quý tộc và tầng lớp tư sản, và có rất ít quyền lực và khả năng tự do cho họ trong xã hội.

phần 4 xã hội pháp trước cách mạng có đẳng cấp nào

Đẳng cấp thứ ba (Hội nghị các Đẳng cấp Pháp)

300px Organisation f%C3%A9odale.svg
Sơ đồ thể hiện ba đẳng cấp trong xã hội Pháp. Người lao động (màu xanh) chiếm số đông nhưng chịu sự chèn ép, bóc lột từ Giáo sĩ (màu tím) và Quý tộc (màu vàng).

Đẳng cấp thứ ba (tiếng Pháp: Tiers état) là một trong ba đẳng cấp (état) trong xã hội nước Pháp trước Cách mạng Pháp.

Thành phần

200px Third estate
Hình châm biếm mô tả người dân thuộc Đẳng cấp thứ ba phải hứng gánh nặng từ hoàng gia và hai đẳng cấp quý tộc, tăng lữ.
200px Troisordres
Tình cảnh nước Pháp trước Cách mạng.

Hệ thống đẳng cấp xuất hiện lần đầu vào năm 1302 với Hội nghị các đẳng cấp (États généraux) lần đầu tiên do vua Philippe IV triệu tập, và được củng cố trong thời Chế độ cũ (Ancien Régime).

Theo đó, đẳng cấp thứ ba là những thành phần xã hội không thuộc đẳng cấp thứ nhất (tăng lữ) và đẳng cấp thứ hai (quý tộc). Đẳng cấp thứ ba gồm công nhân, dân nghèo thành thị, tư sản và nông dân (gồm cả nông dân tự do, phú nông, nông nô). Từ năm 1484, đẳng cấp thứ ba có quyền đệ trình thỉnh nguyện thư (Cahiers de doléances) lên nhà vua, nhưng do sự cấu kết của hai đẳng cấp trên (mỗi đẳng cấp đều có quyền đệ trình thỉnh nguyện), quyền lực này luôn bị hạn chế. Đồng thời, đẳng cấp này cũng là đối tượng bị áp đặt thuế khóa nặng nề mỗi khi chính quyền gặp khó khăn về mặt tài chính. Phần nhiều trong số này có cuộc sống khó khăn do bị bòn rút sức lao động và đói ăn.

Cho đến trước Cách mạng Pháp (1789), đẳng cấp thứ ba chiếm hơn 90% dân số nước Pháp (ước tính khoảng 27 triệu người).

Có một số ít những trường hợp thuộc đẳng cấp thứ ba có thể thay đổi đẳng cấp của mình nhờ sự dũng cảm trên chiến trường, hay sự cống hiến cho tôn giáo. Một số ít hơn thì đổi đời nhờ kết hôn với những người thuộc đẳng cấp thứ hai (quý tộc).

Phát động cách mạng

Bài chi tiết: Hội nghị các đẳng cấp (1789) và Cách mạng Pháp
300px Estatesgeneral
Hội nghị các Đẳng cấp năm 1789 ở Versailles.

Trích dẫn

Thứ nhất. Đẳng cấp thứ ba là gì? Tất cả.
Thứ hai. Đẳng cấp này có vai trò gì trong trật tự chính trị? Không gì cả.
Thứ ba. Đẳng cấp này đòi hỏi điều gì? Trở thành một phần trong đó.
-Sieyès, Đẳng cấp thứ ba là gì? (“Qu’est-ce que le Tiers-Etat?”), Tháng 1 năm 1789

Tham khảo

  • Steven Kreis lecture on “The Origins of the French Revolution”
  • Notes on France and the Old Regime Lưu trữ 2018-10-04 tại Wayback Machine
  • Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thế giới cận đại, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2000.

Chú thích


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Đẳng_cấp_thứ_ba_(Hội_nghị_các_Đẳng_cấp_Pháp)&oldid=65543013”

Scores: 4.5 (197 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn