Các đơn vị đo năng lượng là gì? Năng lượng được đo bằng đơn vị gì mới nhất 2023

Các đơn vị đo năng lượng là gì?

Có rất nhiều đơn vị được sử dụng trong việc đo đạc năng lượng, nhưng thường được chia làm hai dạng chính: dạng “đơn vị cơ bản” được định nghĩa và sử dụng mà không dựa theo một dạng nhiên liệu cụ thể nào, dạng thứ hai được định nghĩa và đặc trưng cho một loại nhiên liệu cụ thể, dạng này thường được sử dụng để đo năng lượng điện tiêu thụ.[1]

Joule (J)

Joule (đọc là “Jun”) là đơn vị đo năng lượng được sử dụng trong Hệ đo lường quốc tế SI. Về mặt đơn vị 1 J bằng 1 Nm (Newton nhân mét), hoặc bằng:

 

1

J

=
1

k
g

(

m

s

)

2

=
1

k
g

m

2

s

2

{displaystyle 1 mathrm {J} =1 mathrm {kg} left({frac {mathrm {m} }{mathrm {s} }}right)^{2}=1 {frac {mathrm {kg} cdot mathrm {m} ^{2}}{mathrm {s} ^{2}}}}

Ca-lo (cal)

Ca-lo là đơn vị dùng để đo nhiệt lượng do một vật chất hấp thụ hay tỏa ra. Theo định nghĩa truyền thống, 1 ca-lo bằng nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 gram nước để tăng nhiệt độ thêm 1 độ C, từ 14,5 °C lên 15,5 °C (Đôi khi người ta gọi là 15 °C ca-lo). Do đó việc quy đổi đơn vị giữa Ca-lo và Joule có nhiều cách, cụ thể như sau:[1]

 • Trong nhiệt hoá học: 1 cal = 4,184 J
 • 15 °C Ca-lo: 1 cal = 4,1858 J
 • Theo bảng Ca-lo quốc tế: 1 cal = 4,1868 J
 • Giá trị trung bình: 1 cal = 4,1900 J

Ca-lo được sử dụng để đo năng lượng[2] mà thức ăn cung cấp cho cơ thể, về mặt định lượng, đơn vị được sử dụng là kilo ca-lo (viết tắt kCal), theo đó 1 kCal = 1000 cal. Tuy vậy, trong thực tế người ta thường chỉ gọi đơn giản là calo. Ví dụ, nói một cốc sữa có 15 calo, có nghĩa là nó cung cấp 15 kilo calo (=15000 Calo) năng lượng cho các hoạt động của cơ thể.[3]

Kilôwatt giờ (kWh)

Kilôwatt giờ (ký hiệu: kWh) là đơn vị tiêu chuẩn được sử dụng trong sản xuất và tiêu thụ điện năng. Theo định nghĩa 1 kWh = 3,6 x 106 J.[4]Ok

British thermal unit (Btu)

Btu là đơn vị của Hệ đo lường Anh. 1 Btu = 251,9958 cal.[5]

Chú thích

 1. ^ a ă Energy Units
 2. ^
  .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:”“”””””‘””’”}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}
   

  “Cách tính CALO”. Bora Cosmetics. 25 tháng 5 năm 2021.

 3. ^ Calories[liên kết hỏng]
 4. ^ “Definition of Kilowatt per Hour”. Saveenergy.about.com. ngày 17 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2013.
 5. ^ “British Thermal Unit (BTU), MBTU, MMBTU”. Energyvortex.com. Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2013.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Các_đơn_vị_đo_năng_lượng&oldid=64949688”

Từ khóa: Các đơn vị đo năng lượng

đơn vị đo lường năng lượng là
đơn vị đo năng lượng là
đơn vị đo năng lượng
đơn vị tính năng lượng
đơn vị năng lượng
đơn vị để tính năng lượng
đơn vị của năng lượng
đơn vị của năng lượng là
vị năng đơn vị là
năng lượng được đo bằng đơn vị
các đơn vị đo năng lượng
đơn vị của năng lượng là gì
đơn vị năng lượng là gì
đơn vị tính của năng lượng
đơn vị tính năng lượng là
đơn vị đo năng lượng trong hệ si là calori (cal).
năng lượng đơn vị là gì
cal là đơn vị gì
đơn vị đo năng lượng là gì
đơn vị đo lường năng lượng
năng lượng đơn vị
năng lượng có đơn vị là gì
đơn vị đo lường năng lượng là gì
dđơn vị năng lượng
các đơn vị của năng lượng

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO TOP giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4 (149 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn