Cấu tạo vỏ nguyên tử: Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây? | Lí thuyết cấu hình electron nguyên tử 2023

Bạn đang tìm hiểu về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây hữu ích với bạn.

Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây?

Lí thuyết cấu hình electron nguyên tử và bài tập vận dụng có đáp án – Môn hóa học Lớp 10

LÍ THUYẾT

I. Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử

 

Các electron trong nguyên tử

 ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.
Từ trong ra ngoài, mức năng lượng của các lớp tăng theo thứ tự từ 1 đến 7 và năng lượng của phân lớp theo thứ tự s, p, d, f
Khi điện tích hạt nhân tăng, có sự chèn mức năng lượng nên mức nặng lượng 4s thấp hơn 3d

II. Cấu hình electron nguyên tử

 

1. Cấu hình electon nguyên tử

 
Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.
Quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử:
– Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3…)
– Phân lớp được ghi bằng các chữ cái thường (s, p, d, f).
– Số electron trong một phân lớp được ghi bằng số ở phía trên bên phải của phân lớp.
Cách viết cấu hình electron nguyên tử gồm các bước sau:
  1.  Xác định số electron của nguyên tử.
  2. Các electron được phân bố lần lượt vào các phân lớp theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử và tuân theo quy tắc sau: phân lớp s chứa tối đa 2 electron; phân lớp p chứa tối đa 6 electron, phân lớp d chứa tối đa 10 electron; phân lớp f chwaas tối đa 14 electron.
  3. Viết cấu hình electron biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.
images
Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử electron cuối cùng được điền vào phân lớp s
Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p
Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d
Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f
image032
3. Đặc điểm của lớp e ngoài cùng
  • ĐỐi với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron.
  • Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng và nguyên tử heli không tham gia vào các phản ứng há học ( trừ 1 số điều kiện đặc biệt) ví cấu hình electron của các nguyên tử này rất bền. Đó là các nguyên tó khí hiếm chỉ có một nguyên tử.
  • Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng dễ ngường electron là nguyên tử  của các nguyên tố kim loại (trừ H, He, B)
  • Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng dễ nhận electron thường là nguyên tử của nguyên tố phi kim.
  • Các nguyên tử có 4 electron ngoài cùng có thể là nguyên tử của nguyên tố kim loại hoặc phi kim.

Như vậy, khi biết cấu hình electron của nguyên tử có thể dự đoán được loại nguyên tố

Bài tập và lời giải

Bài 1.(Trang 27 SGK hóa học 10 chương 1)

Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố :

A. s         B. p          C.d          D.f

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn Giải bài 1:   A đúng.

Nguyên tố Z=11, ta có cấu hình electron của nguyên tố đó như sau: 1s22s22p63s1 . Vậy nguyên tố đã cho là s. Đáp án đúng là A.


Bài 2.(Trang 27 SGK hóa học 10 chương 1)

Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) :

A. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5 ;           B. 1 s2 2s1 2p6 3s2 3p6 ;

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;           D. 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn Giải bài 2:

Nguyên tử lưu huỳnh có Z=16 có cấu hình là: 1s22s22p63s23p4 ⇒ Đáp án đúng là C.

Bài 3.(Trang 28 SGK hóa học 10 chương 1)

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy :

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron ;

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron ;

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron ;

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

Hướng dẫn Giải bài 3: Câu D là sai.


Bài 4.(Trang 28 SGK hóa học 10 chương 1)

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(Cho biết : các nguyên tô cỏ sô hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong N bảng tuần hoàn thì 1 ≤ N/Z ≤ 1,5)

Hướng dẫn Giải bài 4:

a) Tổng số hạt proton, nowtron, electron trong 1 nguyên tử của nguyên tố đã cho là 13. Mà số proton bằng số electron nên ta có phương trình sau:

2Z + N =13

Mặt khác từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảng tuần ta có :

  • Z ≤ N; mà N =13 – 2Z ⇒ Z ≤ 13 – 2Z ⇒ Z  ≤ 4,333  (1)
  • N ≤ 1,5Z ⇒ 13-2Z ≤ 1,5Z ⇒ 3,5Z ≥ 13 ⇒ Z ≥ 3,7 (2)

Từ (1) và (2) và vì Z nguyên dương 3,7 ≤ Z ≤ 4,333 . vậy Z =4

Suy ra số nơtron: N =13 – 2Z = 13 -2.4 = 5

Vậy nguyên tử khối cần tìm theo yêu cầu bài toán là 4+5=9.

b) Viết cấu hình electron: Z=4 có cấu hính là 1s22s2. Đây là nguyên tố s


Bài 5.(Trang 28 SGK hóa học 10 chương 1)

Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18 ?

Hướng dẫn Giải bài 5:

Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 3, 6, 9, 18 lần lượt là 1, 4, 7, 8. Do các nguyên tử có cấu hình electron như sau :

z = 3 : 1s2 2s1   ;                        z = 6 : 1s2 2s2 2p2 ;

z = 9 : 1s2 2s2 2p5 ;                    z = 18 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.


Bài 6.(Trang 28 SGK hóa học 10 chương 1)

Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là :

a) 1, 3;       b)8, 16;          c) 7, 9.

Những nguyên tố nào là kim loại ? Là phi kim ? Vì sao ?

Hướng dẫn Giải bài 6:

Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thế viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau :

a) z = 1 : 1s1                   ;         z = 3 : 1s2 2S1 ;

b) z = 8 : 1s2 2s2 2p4        ;           z = 16 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;

c) z = 7 : 1s2 2s2 2p3        ;           z = 9 : 1s2 2s2 2p5.

Nguyên tố kim loại có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có z = 3 là kim loại, còn nguyên tố z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.

Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tô có z = 8, z = 16, z = 7, z = 9 là phi kim.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222
Lượt xem: 22222222

2. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ VNExpress

VNExpress
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

3. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

4. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

5. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

6. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ tienphong.vn

tienphong.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

7. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

8. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ soha.vn

soha.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

9. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

10. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ kenh14.vn

kenh14.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

11. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ zingnews.vn

zingnews.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

12. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

13. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ vov.vn

vov.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

14. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ afamily.vn

afamily.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

15. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

16. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

17. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ coccoc.com

coccoc.com
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

18. Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây từ facebook.com

facebook.com
Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

Câu hỏi về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Các Electron Được Điền Theo Thứ Tự Nào Sau Đây

các electron được điền theo thứ tự nào sau đây
các electron được điện theo thứ tự nào sau đây
các e được điền theo thứ tự nào sau đây
các electron được điền theo thứ tự nào sau đây?
các electron được điện theo thứ tự nào

Scores: 4 (74 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn