Top 18+ Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Bạn đang tìm kiếm về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Đọc tài liệu xin gửi tới các em cách giải thích câu hỏi của bài 4 trang 116 sách giáo khoa hóa học lớp 11 (cơ bản – bài 25 : Ankan) như sau:

Câu hỏi: Các hiđrocacbon no được dùng làm nhiên liệu là do nguyên nhân nào sau đây ?

A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế.

B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.

C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước.

D. Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

Lời giải bài 4 trang 116 SGK Hóa 11

Các hiđrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do chúng khi cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

Trên đây là hướng dẫn và câu trả lời bài 4 trang 116 SGK hóa 11 của Đọc Tài Liệu đã chia sẻ với mục đích giúp các em tham khảo. Chúc các em luôn học tốt.

Hướng dẫn giải hóa 11 dễ hiểu, ngắn gọn.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777
Lượt xem: 27772777

2. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ VNExpress

VNExpress
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do rồi nhỉ? Nội dung Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

3. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

4. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

5. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do rồi nhỉ? Nội dung Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

6. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ tienphong.vn

tienphong.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

7. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

8. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ soha.vn

soha.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do rồi nhỉ? Nội dung Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

9. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

10. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ kenh14.vn

kenh14.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

11. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ zingnews.vn

zingnews.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do rồi nhỉ? Nội dung Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

12. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

13. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ vov.vn

vov.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

14. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ afamily.vn

afamily.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do rồi nhỉ? Nội dung Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

15. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

16. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

17. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ coccoc.com

coccoc.com
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do rồi nhỉ? Nội dung Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

18. Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do từ facebook.com

facebook.com
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

Câu hỏi về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do

Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
cách Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
hướng dẫn Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do
Các Hiđrocacbon No Được Dùng Làm Nhiên Liệu Do miễn phí

Scores: 4.9 (129 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Văn Nghị Luận Viết Ra Nhằm Mục Đích Gì Văn bản được viết ra nhằm mục đích gì? (Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn