Các Loại Nhóm Chức Thường Gặp Trong Hóa Hữu Cơ (update 2023)

Nhóm chức là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp giải pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu rộng. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những giải pháp tối ưu nhất để giải quyết các vấn đề về chiến lược kinh doanh, tài chính, quản lý và phát triển sản phẩm. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ những công ty nhỏ đến các tập đoàn lớn. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và nỗ lực để đem lại giá trị tốt nhất cho họ.

Các Loại Nhóm Chức Thường Gặp Trong Hóa Hữu Cơ

1. Nhóm chức nhóm cacbonyc (C=O): Ví dụ như aldehyd, keton, axit cacboxylic, este, amide…
2. Nhóm chức nhóm hydroxyl (OH): Ví dụ như cồn, phenol, axit carboxylic…
3. Nhóm chức nhóm amin (NH2): Ví dụ như amin, amide…
4. Nhóm chức nhóm halogen (F, Cl, Br, I): Ví dụ như halogenua alkyl, aryl halida…
5. Nhóm chức nhóm nitro (NO2): Ví dụ nitrobenzen, nitroalkan…
6. Nhóm chức nhóm sulfhidril (SH): Ví dụ như thiocồn, thioester…
7. Nhóm chức nhóm ether (R-O-R’): Ví dụ như ether, epoxide…
8. Nhóm chức nhóm vinyl (C=C): Ví dụ như propen, butadien…
9. Nhóm chức nhóm allyl (C=C-C=C): Ví dụ như allyl chloride, allyl alcohol…

Xác định các nhóm định chức trong Hóa hữu cơ | Identifying functional groups in Organic Chemistry

Nhóm chức

Nhóm chức là nguyên tử hay nhóm nguyên tử xuất hiện trong các hợp chất hữu cơ, quyết định tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ đó.
Cùng một nhóm chức sẽ trải qua (các) phản ứng hóa học tương tự hoặc tương tự bất kể kích thước của phân tử mà nó là một phần. Điều này cho phép dự đoán có hệ thống các phản ứng hóa học và hành vi của các hợp chất hóa học và thiết kế các tổng hợp hóa học. Hơn nữa, khả năng phản ứng của một nhóm chức năng có thể được sửa đổi bởi các nhóm chức năng khác gần đó. Trong tổng hợp hữu cơ, xen kẽ nhóm chức năng là một trong những loại biến đổi cơ bản.

Lớp chất Nhóm Công thức Tiền tố Hậu tố Ví dụ
Rượu Rượu R−OH hydroxy- -ol CH3−CH2−CH2−OH Propan-1-ol
Andehit Formyl R−C(=O)H   -al CH2=CH−CHO Propenal
Amin Amin R−NH2 amino- -amin CH3 −NH2 Metyl amin
Axit cacboxylic Axit không có ion:
R−C(=O)OH
hydrocarboxy- axit- -ôic CH2=CH−COOH Axit propenôic
có ion:
R−C(=O)O
Este Este R−C(=O)O−R′ gốc hydrocarbon + gốc axit CH3 −COO−C2H5 Etyl axetat
Nitrô Nitrô R−NO2 nitrô + tên hydrocarbon tương ứng CH3−NO2 Nitro metan
xeton Cacbonyl R-CO-R’ gốc R + gốc R’ + xeton CH3-CO-CH2CH3 Etyl metyl xeton

Ngoài ra còn có các nhóm Axyl (R-CO-), akoxyl hay là ete bỏ bớt 1 nhánh (R-O-),v.v

Chú thích

Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến hóa học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhóm_chức&oldid=69714840”

Scores: 4 (132 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn