Các Phó Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (update 2023)

Pháp chủ là một khái niệm chính trị mà thành phần quan trọng của nó là quyền lực đến từ người dân. Trong Pháp chủ, các quyết định quan trọng được đưa ra thông qua hình thức bầu cử hoặc trực tiếp bởi các công dân. Hệ thống Pháp chủ có nhiều hình thức khác nhau, từ đơn giản như tổ chức bầu cử hàng năm cho đến phức tạp như Liên hiệp quốc. Pháp chủ đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới, chứng tỏ nó là một hình thức cải cách chính trị có sức lan tỏa rộng lớn và mang lại nhiều lợi ích cho công dân.

Các Phó Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Hiện tại, Việt Nam có nhiều Phó Pháp Chủ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, tuy nhiên danh sách chính thức được công bố trên trang web chính thức của Giáo Hội và có thể thay đổi theo thời gian. Một số tên Phó Pháp Chủ nổi tiếng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam bao gồm:

1. Thích Nhật Từ – Phó Pháp Chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo hội

2. Thích Đức Thiện – Phó Pháp Chủ kiêm Thứ trưởng Bộ TT&TT

3. Thích Trí Quảng – Phó Pháp Chủ kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Hà Books

4. Thích Thiện Thuận – Phó Pháp Chủ kiêm Chủ nhiệm Trung tâm Phật giáo Việt Nam

5. Thích Quảng Độ – Phó Pháp Chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Tăng giáo Thế giới.

Các Phó Pháp Chủ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đều là những giảng sư có nhiều kinh nghiệm và đóng góp to lớn cho sự phát triển của Giáo Hội và Phật giáo ở Việt Nam. Họ được Cơ quan điều hành Giáo Hội bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch ở tuổi 98 | VTC Now

Pháp chủ

Pháp chủ
Hội đồng Chứng minh
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
120px Emblem of Vietnam Buddhist Sangha.svg
Huy hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam
120px Flag of Buddhism.svg
Cờ Phật giáo
Đương nhiệm
Trưởng lão HT Thích Trí Quảng

từ 31 tháng 12 năm 2021
Chức vụ Pháp chủ Hội đồng Chứng minh
Bổ nhiệm bởi Ban Thường trực Hội đồng Chứng Minh GHPGVN
Nhiệm kỳ suy tôn trọn đời
Tuân theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Người đầu tiên nhậm chức Hòa thượng Thích Đức Nhuận
Thành lập Tháng 11/1981

Pháp chủ (chữ Hán: 法主) danh xưng đầy đủ là: Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (chữ Hán: 越南佛教教會證明理事會法主) hay Thiền gia Pháp chủ (chữ Hán: 禪家法主) là ngôi vị cao nhất đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tương tự ngôi vị Tăng thống trong một số giáo hội khác.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Pháp chủ danh xưng đầy đủ là Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, là tôn hiệu cao nhất đứng đầu Giáo hội Phật giáo. Hiện nay, chức vụ Pháp chủ dùng để gọi người lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Pháp chủ là người đứng đầu Hội đồng Chứng minh, thay mặt Hội đồng Chứng minh ban hành các Giáo chỉ, các văn bản quan trọng nhất, đại diện cho Giáo hội trong các hoạt động đối ngoại. Ngôi vị Pháp chủ chỉ được suy tôn bởi Đại hội Phật giáo toàn quốc và là ngôi vị tại vị suốt đời.

Từ khi thành lập vào 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã suy tôn các vị Pháp chủ của Hội đồng chứng minh:

STT Chân dung Thọ đại giới Pháp phái Sơn môn Tại vị Trụ xứ Các chức vụ khác
1
180px Phapchu ThichDucNhuan
Đức Đệ Nhất Pháp chủ
Đại lão Hoà thượng
Thích Đức Nhuận
1917 Tào Động Đồng Đắc 1981–1993

(12 năm)

 • Chùa Đồng Đắc
 • Chùa Quán Sứ
 • Chùa Quảng Bá
 • Chùa Hòe Nhai
 • Chùa Phổ Giác
 • Phó hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam (1958 -1979)
 • Quyền hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam (1979 – 1981)
2
Đức Đệ Nhị Pháp chủ
Đại lão Hoà thượng
Thích Tâm Tịch
1939 Lâm Tế Tế Xuyên 1997–2005

(8 năm)

 • Chùa Quán Sứ
 • Chùa Cao Đà
 • Tổ Đình Tế Xuyên – Bảo Khám
 • Chùa Bồ Đề
 • Chánh thư ký Hội đồng chứng minh (1987 – 1997)
 • Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh (1992 -1997)
 • Trưởng sơn môn Bồ Đề
 • Trưởng sơn môn Tế Xuyên
3 218px HT Ph%C3%A1p Ch%E1%BB%A7
Đức Đệ Tam Pháp chủ
Đại lão Hoà thượng
Thích Phổ Tuệ
1937 Lâm Tế Đa Bảo 2007–2021

(14 năm)

 • Chùa Ráng (Viên Minh)
 • Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây (1993 – 2008)
 • Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Tây (1993 – 2008).
 • Ủy viên Kiểm soát Hội đông Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (1992 – 1997)
 • Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN (1997 – 2007)
 • Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội (2003 – 2007).
 • Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Phật học (2003 – 2007)
 • Phó Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN.
 • Phó ban Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN (1997 – 2007).
 • Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2002 – 2007).
 • Trưởng sơn môn Đa Bảo
4
Đức Đệ Tứ Pháp chủ
Đại lão Hoà thượng
Thích Trí Quảng
1960 Lâm Tế Thiên Thai Thiền giáo tông 2022 – nay
 • Chùa Huê Nghiêm (Tp. Hồ Chí Minh)
 • Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN. (2002-2017)
 • Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN. (1981-2007)
 • Trưởng ban Trị sự Thành hội PG TP. HCM (từ 12/1998-18/6/2022)
 • Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ. (từ 1989-7/11/2022)
 • Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. (từ 2008-nay)
 • Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. (2007-2017)
 • Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN. (2012-2017)
 • Phó pháp chủ HĐCM TW GHPGVN (2015-2017)
 • Đệ nhất Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM TW GHPGVN (2017-31/12/2021)
 • Chủ tịch Hội đồng Giám Luật thuộc HĐCM TW GHPGVN. (17/7/2020-nay)
 • Quyền Pháp chủ HĐCM GHPGVN. (31/12/2021-29/11/2022)
 • Chứng minh BTS GHPGVN tại Tp Hồ Chí Minh
 • Sáng lập Đạo tràng Pháp Hoa

Trụ sứ của các đời Pháp chủ

Từ khi thành lập Giáo hội năm 1981, Đức Pháp chủ đệ nhất Thích Đức Nhuận và Đức Pháp chủ đệ nhị Thích Tâm Tịch trú tại chùa Quán Sứ là trụ sở chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội Phật giáo Toàn quốc khóa VI vào tháng 11 năm 2007 đã suy tôn Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ lên ngôi vị Pháp chủ. Mặc dù ở ngôi vị Pháp chủ nhưng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ không trú tại chùa Quán sứ – Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà vẫn trụ trì ở chùa Viên Minh (chùa Ráng) Phú Xuyên, Hà Nội.

Theo Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN tu chỉnh lần thứ nhất, Văn phòng của Đức Pháp chủ đệ tứ được đặt tại Việt Nam Quốc Tự – TP.HCM, Văn phòng Ban Giám luật (trước đây là Hội đồng Giám luật) đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm – Q.3, TP.HCM. Trú xứ của Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng vẫn tại chùa Huê Nghiêm (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh

Trong Điều 17 – Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có ghi: “Trong thời gian của nhiệm kỳ, nếu Đức Pháp chủ khuyết vị thì Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cung thỉnh một trong các vị Phó Pháp chủ đảm nhiệm Quyền Pháp chủ và thông báo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự biết để suy tôn trong Hội nghị Thường niên gần nhất của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.”

Năm 1993 và năm 2005, sau khi hai vị Đệ Nhất và Đệ Nhị Pháp chủ viên tịch, Giáo hội đã không suy tôn Quyền Pháp chủ nào mà đợi đến Đại hội kế tiếp của Giáo hội (vào năm 1997 và năm 2007) mới suy tôn một vị Pháp chủ kế vị.

Năm 2021, ngay sau khi Đức Đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ viên tịch, nhân dịp lễ tưởng niệm tuần thất thứ 6 Đức Pháp Chủ tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), Ban Thường trực HĐCM đã tổ chức phiên họp đặc biệt để suy tôn Hoà thượng Thích Trí Quảng lên ngôi Quyền Pháp chủ. Sau đó, lễ suy tôn diễn ra sáng 31/12, tại hội nghị kỳ 6, khóa VIII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

STT Chân dung Thọ đại giới Pháp phái Sơn môn Tại vị Trụ xứ Các chức vụ khác
1
Đức Quyền Pháp chủ

Đại lão Hoà thượng

Thích Trí Quảng

1960 (22 tuổi) Lâm Tế Không rõ Từ 31 tháng 12 năm 2021 – 29 tháng 11 năm 2022
 • Việt Nam Quốc Tự
 • Chùa Huê Nghiêm
 • Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội Đồng Chứng Minh Trung ương GHPGVN (2017-)
 • Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. (2008-)
 • Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (1999 – 2022)
 • Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ (1989-)
 • Chủ tịch Hội đồng Giám Luật thuộc Hội Đồng Chứng Minh Trung ương GHPGVN (2020-)
 • Phó chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Trung ương GHPGVN. (2002-2017)
 • Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN (2007-2017)
 • Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN (2002-2007)
 • Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (2007-2017)
 • Sáng lập Đạo tràng Pháp Hoa

Thiền gia Pháp chủ Hội Phật giáo Bắc Kỳ

Trong thời kì chấn hưng Phật giáo, tại miền Bắc đã có ba vị được tôn làm Thiền gia Pháp chủ (gọi tắt là Pháp chủ), đứng đầu Hội Phật giáo Bắc Kỳ sau đổi là Giáo hội Tăng già Bắc Việt:

 • Thiền gia Pháp chủ Hòa thượng Thích Thanh Hanh (1934 – 1936)
 • Thiền gia Pháp chủ Hoà Thượng Thích Thanh Tường (1936): Sư thế danh là Đinh Xuân Lạc (1858-1936), trụ trì chùa Vũ Thạch quận Hoàn Kiếm và chùa Trầm huyện Chương Mĩ, Hà Nội.
 • Thiền gia Pháp chủ Hòa thượng Thích Mật Ứng (1951 – 1952)

Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Pháp chủ là một giáo phẩm cao cấp chỉ đứng sau Pháp chủ trong Hội đồng Chứng minh, thường dành cho các Hòa thượng có tuổi hạ cao, uy tín trong Giáo hội, là thành viên Hội đồng Chứng minh. Các vị này thường được thỉnh đi chứng minh các sự kiện trọng đại của Phật giáo, tham dự các buổi lễ quan trọng; tham khảo và hỏi ý kiến trước khi thông qua các quyết định quan trọng cho Giáo hội Phật giáo; được thỉnh chủ trì, chứng minh trong các giới đàn; thường được ngồi tại vị trí trang trọng nhất của Lễ đài, sự kiện.

Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật là một danh vị nhầm để suy cử cho các vị Hoà thượng tinh thông giáo điển đặc biệt là giới luật và hành trì nhầm để tôn vinh những đống góp đặc biệt của các ngài.

Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký là một danh vị nhầm để suy cử cho vị Hòa thượng đảm trách vai trò thư kí của ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Dưới đây là tổng hợp các Phó Pháp chủ từ khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 đến nay:

STT Chân dung Trưởng lão Hoà thượng Năm sinh/Năm mất Trụ sứ Đại hội suy cử Thời gian tại vị Ghi chú
1 178px Th%C3%ADch %C4%90%C3%B4n H%E1%BA%ADu Thích Đôn Hậu 1905 – 1992 Chùa Linh Mụ

(TP. Huế)

Đại hội I

(1981)

1981 – 1992

(11 năm)

Kiêm Giám luật

(1981 – 1992)

2 Thích Ẩn Lâm(Arannavasi) 1898 – 1982 Đại hội I

(1981)

1981 – 1982

(1 năm)

3 Thích Minh Nguyệt 1907 – 1985 Chùa Long Hoa

(TP.HCM)

Đại hội I

(1981)

1981 – 1985

(4 năm)

4 Maha Saray 1918 – 2001 Đại hội I

(1981)

1981 – 2001

(20 năm)

5 Thích Huệ Thành 1912 – 1998 Đại hội I

(1981)

1981 – 1998

(17 năm)

6 Thích Mật Hiển 1907 – 1992 Tổ đình Trúc Lâm

(Thừa Thiên Huế)

Đại hội I

(1981)

1981 – 1992

(11 năm)

7 Thích Nguyên Sinh ? – 1984 Đại hội I

(1981)

1981 – 1984

(3 năm)

Kiêm Chánh Thư ký (1981 – 1984)
8 Thạch Xom (Suvannathera) 1911 – 2006 Đại hội II

(1987)

1987 – 2006

(19 năm)

9 Thích Giác Nhu 1912 – 1997 Đại hội II

(1987)

1987 – 1997

(10 năm)

10 Thích Tâm Tịch 1915 – 2005 Chùa Quán Sứ, chùa Bồ Đề (Hà Nội) Đại hội II

(1987)

1987 – 1997

(10 năm)

Kiêm Chánh Thư ký (1987 – 1997)

Đệ Nhị Pháp chủ (1997 – 2005)

11 178px H%C3%B2a th%C6%B0%E1%BB%A3ng Th%C3%ADch Tr%C3%AD T%E1%BB%8Bnh Thích Trí Tịnh 1917 – 2014 Chùa Vạn Đức (TP.HCM) Đại hội III

(1987)

1992 – 2014

(22 năm)

Kiêm Giám Luật

(1992 – 2014)

12 Thích Tâm Thông 1916 – 1999 Chùa Vọng Cung

(TP. Nam Định)

Đại hội IV

(1992)

1997 – 1999

(2 năm)

Kiêm Chánh Thư Ký (1997 – 1999)
13 179px HT Ph%C3%A1p Ch%E1%BB%A7 Thích Phổ Tuệ 1917 – 2021 Chùa Viên Minh

(TP. Hà Nội)

Đại hội V

(2002

2002 – 2007

(5 năm)

Kiêm Chánh Thư Ký (2002 – 2007)

Đệ Tam Pháp chủ

(2007 – 2021)

14 Thích Kim Minh 1916 – 2008 Đại hội V

(2002

2002 – 2008

(6 năm)

15 Thích Danh Nhưỡng 1929 – 2017 Đại hội V

(2002

2002 – 2017

(15 năm)

Kiêm Giám Luật

(2007 – 2017)

16 Thích Minh Châu 1919 – 2012 Thiền viện Vạn Hạnh

(TP Hồ Chí Minh)

Tổ đình Tường Vân

(Thừa Thiên Huế)

Đại hội VI

(2007)

2007 – 2012

(5 năm)

17 178px H%C3%B2a th%C6%B0%E1%BB%A3ng Th%C3%ADch Thanh Sam Thích Thanh Sam 1929 – 2018 Chùa Đại Thành

(Bắc Ninh)

Đại hội VI

(2007)

2007 – 2018

(11 năm)

Kiêm Chánh Thư ký (2007 – 2017)
18 178px Ho%C3%A0 th%C6%B0%E1%BB%A3ng D%C6%B0%C6%A1ng Nh%C6%A1n Dương Nhơn 1930 Đại hội VI

(2007)

2007 – nay Kiêm Giám Luật

(2022 – nay)

19 Thích Hiển Pháp 1933 – 2018 Đại hội VI

(2007)

2007 – 2018

(11 năm)

20 179px Th%C3%ADch Thanh B%C3%ADch Thích Thanh Bích 1913 – 2013 Chùa Hội Xá

(Thường Tín – HN)

Đại hội VII

(2012)

2012 – 2013

(1 năm)

Kiêm Giám Luật

(2012 – 2013)

21 179px HT Gi%C3%A1c Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng Thích Giác Nhường 1937 Đại hội VII

(2012)

2012 – nay Kiêm Giám Luật

(2012- nay)

22 179px HT Th%C3%ADch %C4%90%E1%BB%A9c Nghi%E1%BB%87p Thích Đức Nghiệp 1929 Chùa Vĩnh Nghiêm

(TP. HCM)

Đại hội VII

(2012)

2012 – nay Kiêm Giám Luật

(2022 – nay)

23 178px H%C3%B2a th%C6%B0%E1%BB%A3ng Th%C3%ADch Thi%E1%BB%87n B%C3%ACnh Thích Thiện Bình 1933 – 2016 Tổ đình Thiền Tôn

(Thừa Thiên Huế)

Chùa Sắc Tứ Long Sơn

(Khánh Hòa)

Đại hội VII

(2012)

2012 – 2016

(4 năm)

24 178px H%C3%B2a th%C6%B0%E1%BB%A3ng Th%C3%ADch %C4%90%E1%BB%A9c Ph%C6%B0%C6%A1ng Thích Đức Phương 1933 – 2018 Tổ đình Diệu Đế

(Thừa Thiên Huế)

Đại hội VII

(2012)

2012 – 2018

(6 năm)

25 178px H%C3%B2a th%C6%B0%E1%BB%A3ng Th%C3%ADch Tr%C3%AD T%C3%A2m Thích Trí Tâm 1933 – 2017 Suy cử bổ sung năm 2015 2015 – 2017

(2 năm)

26 179px Th%C3%ADch Ch%C6%A1n Thi%E1%BB%87n Thích Chơn Thiện 1942 – 2016 Tổ đình Tường Vân (Thừa Thiên – Huế) Suy cử bổ sung năm 2015 2015 – 2016

(1 năm)

27 179px Th%C3%ADch Tr%C3%AD Qu%E1%BA%A3ng Thích Trí Quảng 1940 Chùa Huê Nghiêm

(TP. HCM)

Suy cử bổ sung năm 2015 2015 – 2022

(7 năm)

Kiêm Giám Luật

(2017 – 2022)

Quyền Pháp chủ (2022)

Đệ Tứ Pháp chủ

(2022 – nay)

28 179px H%C3%B2a th%C6%B0%E1%BB%A3ng Th%C3%ADch Thanh D%C5%A9ng Thích Thanh Dũng 1932 Chùa Hàm Long

(Bắc Ninh)

Đại hội VIII

(2017)

2017 – nay Kiêm Chánh Thư Ký

(2017 – nay)

29 179px H%C3%B2a th%C6%B0%E1%BB%A3ng Th%C3%ADch Thanh T%E1%BB%AB  Thích Thanh Từ 1924 Thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai) Đại hội VIII

(2017)

2017 – nay
30 178px HT Th%C3%ADch Thi%E1%BB%87n Duy%C3%AAn Thích Thiện Duyên 1926 – 2021 Chùa Đạo Nguyên (Quảng Nam) Đại hội VIII

(2017)

2017- 2021

(4 năm)

31 178px Ht thanh %C4%91%C3%A0m Thích Thanh Đàm 1923 – 2022 Chùa Hoà Lạc (Ninh Bình) Đại hội VIII

(2017)

2017- 2022

(5 năm)

32 179px Thich tri tinh Thích Trí Tịnh 1925 Tổ đình Linh Phong (Vũng Tàu) Đại hội VIII

(2017)

2017 – nay
33 179px Th%C3%ADch Hi%E1%BB%83n Tu Thích Hiển Tu 1921 Chùa Phật Học Xá Lợi (TP.HCM) Suy cử bổ sung năm 2021 2021 – nay
34 179px HT Thanh D%E1%BB%A5c Thích Thanh Dục 1927 Chùa Ngái Dừa

(Thái Bình)

Đại hội IX

(2022)

2022 – nay
35 178px HT Gi%C3%A1c Quang Thích Giác Quang 1943 Chùa Bảo Lâm (Thừa Thiên – Huế) Đại hội IX

(2022)

2022 – nay
36 178px HT Vi%C3%AAn Minh Viên Minh 1945 Tổ đình Bửu Long (TP.HCM) Đại hội IX

(2022)

2022 – nay
37 179px HT Chau Ty Chau Ty 1941 Chùa Soài So (An Giang) Đại hội IX

(2022)

2022 – nay

Chư Tôn Hoà thượng Pháp Chủ – Phó Pháp chủ còn tại thế

 • Pháp chủ - HT Thích Trí Quảng (82 tuổi)

  Pháp chủ – HT Thích Trí Quảng (82 tuổi)

 • PPC Kiêm Giám Luật - HT Thích Đức Nghiệp (93 tuổi)

  PPC Kiêm Giám Luật – HT Thích Đức Nghiệp (93 tuổi)

 • PPC Kiêm Chánh Thư ký - HT Thích Thanh Dũng (90 tuổi)

  PPC Kiêm Chánh Thư ký – HT Thích Thanh Dũng (90 tuổi)

 • PPC kiêm Giám luật - HT Thích Giác Nhường (85 tuổi)

  PPC kiêm Giám luật – HT Thích Giác Nhường (85 tuổi)

 • PPC kiêm Giám luật - HT Dương Nhơn (92 tuổi)

  PPC kiêm Giám luật – HT Dương Nhơn (92 tuổi)

 • Phó Pháp chủ - HT Thích Trí Tịnh (97 tuổi)

  Phó Pháp chủ – HT Thích Trí Tịnh (97 tuổi)

 • Phó Pháp chủ - HT Thích Hiển Tu (102 tuổi)

  Phó Pháp chủ – HT Thích Hiển Tu (102 tuổi)

 • Phó Pháp chủ - HT Thích Thanh Từ (98 tuổi)

  Phó Pháp chủ – HT Thích Thanh Từ (98 tuổi)

 • Phó Pháp chủ - HT Thích Thanh Dục (95 tuổi)

  Phó Pháp chủ – HT Thích Thanh Dục (95 tuổi)

 • Phó Pháp chủ - HT Thích Giác Quang (79 tuổi)

  Phó Pháp chủ – HT Thích Giác Quang (79 tuổi)

 • Phó Pháp chủ - HT Viên Minh (77 tuổi)

  Phó Pháp chủ – HT Viên Minh (77 tuổi)

 • Phó Pháp chủ - HT Chau Ty (81 tuổi)

  Phó Pháp chủ – HT Chau Ty (81 tuổi)

Tham khảo

Liên kết ngoài

 • Việt Nam Phật giáo Sử luận Lưu trữ 2008-09-06 tại Wayback Machine
 • Phật tử Việt Nam


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pháp_chủ&oldid=69550209”

Scores: 4.7 (110 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn