Các Thành Phần Của Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (update 2023)

Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System – MIS) là một phần mềm được thiết kế để hỗ trợ các quyết định quản lý trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó cung cấp cho người quản lý những thông tin hoàn hảo và kịp thời để giúp họ đưa ra quyết định tức thì dựa trên sự tiên tiến của công nghệ thông tin.

MIS giúp cho việc quản lý thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với các chức năng hỗ trợ quản lý từ khâu lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện, đánh giá và quản trị rủi ro. Họ cũng có thể giúp người dùng phát triển kế hoạch chiến lược dài hạn và tối ưu hoá hiệu suất làm việc của tổ chức.

MIS cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác giúp cho người quản lý có thể đưa ra quyết định đúng đắn và hiệu quả hơn. Điều này giúp cho tổ chức hoạt động hiệu quả hơn và góp phần vào việc cải thiện sản phẩm và dịch vụ của họ.

Các Thành Phần Của Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Hệ thống thông tin quản lý bao gồm các thành phần sau:

1. Phần mềm quản lý: Đây là phần mềm được thiết kế để quản lý thông tin và quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

2. Các dữ liệu: Đây là thông tin liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp như thông tin về khách hàng, sản phẩm, nhân viên, doanh thu, lợi nhuận, v.v.

3. Hệ thống mạng: Hệ thống thông tin quản lý thường được triển khai trên một hệ thống mạng để dễ dàng quản lý và chia sẻ thông tin.

4. Các thiết bị phần cứng: Các thiết bị phần cứng như máy tính, máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu, màn hình hiển thị, v.v. cũng là một phần không thể thiếu của hệ thống thông tin quản lý.

5. Chính sách bảo mật: Chính sách bảo mật là một phần quan trọng của hệ thống thông tin quản lý, gồm các quy định về an ninh thông tin và an toàn thông tin để bảo vệ thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

6. Nhân lực: Nhân lực có vai trò quan trọng trong việc triển khai và quản lý hệ thống thông tin quản lý. Các nhân viên cần có đào tạo, kỹ năng và kiến thức để sử dụng hệ thống thông tin quản lý hiệu quả.

Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Là Gì? Học Những Gì? Sau Ra Trường làm Gì?

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức. Hệ thống bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức.

Đây cũng là tên gọi của một chuyên ngành khoa học. Ngành khoa học này thường được xem là một phân ngành của khoa học quản lý và quản trị kinh doanh. Ngoài ra, do ngày nay việc xử lý dữ liệu thành thông tin và quản lý thông tin liên quan đến công nghệ thông tin, nó cũng được coi là một phân ngành trong toán học, nghiên cứu việc tích hợp hệ thống máy tính vào mục đích tổ chức.

Các loại thông tin quản lý

Thông tin quản lý là những dữ liệu được xử lý và sẵn sàng phục vụ công tác quản lý của tổ chức. Có ba loại thông tin quản lý trong một tổ chức, đó là thông tin chiến lược, thông tin chiến thuật, và thông tin điều hành.

Thông tin chiến lược: là thông tin sử dụng cho chính sách dài hạn của tổ chức, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lý cao cấp khi dự đoán tương lai. Loại thông tin này đòi hỏi tính khái quát, tổng hợp cao. Dữ liệu để xử lý ra loại thông tin này thường là từ bên ngoài tổ chức. Đây là loại thông tin được cung cấp trong những trường hợp đặc biệt.

Thông tin chiến thuật: là thông tin sử dụng cho chính sách ngắn hạn, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lý phòng ban trong tổ chức. Loại thông tin này trong khi cần mang tính tổng hợp vẫn đòi hỏi phải có mức độ chi tiết nhất định dạng thống kê. Đây là loại thông tin cần được cung cấp định kỳ.

Thông tin điều hành: (thông tin tác nghiệp) sử dụng cho công tác điều hành tổ chức hàng ngày và chủ yếu phục vụ cho người giám sát hoạt động tác nghiệp của tổ chức. Loại thông tin này cần chi tiết, được rút ra từ quá trình xử lý các dữ liệu trong tổ chức. Đây là loại thông tin cần được cung cấp thường xuyên.

Cấu trúc hệ thống thông tin quản lý

Theo cấu trúc nội dung, Một hệ thống thông tin quản lý được thiết kế cấu trúc tốt gồm bốn hệ thống con, đó là các hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo, hệ thống nghiên cứu và hệ thống hỗ trợ quyết định.

Hệ thống ghi chép nội bộ: Đảm bảo cung cấp những số liệu hiện thời, nhiều tổ chức đã phát triển những hệ thống ghi chép nội bộ tiên tiến có sử dụng máy tính để có thể cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ hơn.

Hệ thống tình báo: Cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin hàng ngày, tình hình đang diễn ra về những diễn biến của môi trường bên ngoài.

Hệ thống nghiên cứu thông tin: Thu thập những thông tin liên quan đến một vấn đề cụ thể đặt ra trước tổ chức, đặc điểm của việc nghiên cứu thông tin tốt là có phương pháp khoa học, sử dụng nhiều phương pháp, xây dựng mô hình, lượng định tỷ lệ chi phí/lợi ích của giá trị của thông tin.

Hệ thống hỗ trợ quyết định: Gồm các phương pháp thống kê và các mô hình quyết định để hỗ trợ các nhà quản lý ban hành các quyết định đúng đắn hơn.

Phân loại hệ thống thông tin quản lý

Một tổ chức có thể có nhiều cấp, và mỗi cấp có thể cần có một hệ thống thông tin quản lý riêng của mình. Một tổ chức điển hình có thể có 4 cấp là chiến lược, chiến thuật, chuyên gia và tác nghiệp. Vì thế, trong một tổ chức có thể có 4 hệ thống thông tin quản lý cho 4 cấp này. Các cấp có thể có những bộ phận chung.

Các nguồn thông tin quản lý

Thông tin quản lý có thể lấy từ bên trong tổ chức hoặc từ bên ngoài tổ chức. Thông tin nội tại tổ chức thường được lấy từ các báo cáo, sổ sách của tổ chức. Thông tin bên ngoài có thể lấy từ đối tác, đối thủ cạnh tranh, tổ chức có liên quan, các nhà cung cấp, chính phủ,…

Vai trò của công nghệ thông tin

Mặc dù một hệ thống thông tin quản lý không nhất thiết phải sử dụng công nghệ thông tin, nhưng công nghệ thông tin (phần cứng lẫn phần mềm) đang ngày càng rẻ và góp phần tạo ra năng suất xử lý, lưu trữ, phân phối thông tin ngày một cao, nên hệ thống thông tin quản lý hiện đại thường tích cực sử dụng công nghệ thông tin.

Xem thêm

 • Hệ thống thông tin
 • Quản lý nội dung doanh nghiệp
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Thương mại điện tử
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Quản lý dự án

Tham khảo

 • O’Brien, James A. (1993), Management Information System: A Managerial End User Perspective, Second Edition, Irwin.

Liên kết ngoài

 • Well Known MIS Scholars Lưu trữ 2006-09-06 tại Wayback Machine
 • MIS Web sites (University of Bournemouth)
 • MIS Links (University of York)
 • Computer and Information Systems Managers (U.S. Department of Labor) Lưu trữ 2010-03-22 tại Wayback Machine


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hệ_thống_thông_tin_quản_lý&oldid=69917659”

Scores: 4.2 (115 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn