Các Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Ở Việt Nam (update 2023)

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) là một tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại Việt Nam chuyên về giải quyết các tranh chấp thương mại bằng phương pháp trọng tài. VIAC được thành lập năm 1993, với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc và chính phủ Việt Nam. VIAC hoạt động như một cơ quan đầu mối trong lĩnh vực trọng tài và thương mại quốc tế, cung cấp các giải pháp trọng tài và giải quyết tranh chấp hiệu quả, chuyên nghiệp và có tính quốc tế cao. VIAC cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cho các chuyên gia trọng tài và luật sư, nâng cao năng lực và chất lượng giải quyết tranh chấp của các bên liên quan. Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong giải quyết tranh chấp thương mại, VIAC đã trở thành một trong những địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp và các tổ chức trong nước và quốc tế.

Các Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Ở Việt Nam

1. Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC): Được thành lập năm 1993, VIAC là trung tâm trọng tài thương mại đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. VIAC cung cấp dịch vụ trọng tài, trọng tài thẩm định và giám định trong các tranh chấp thương mại, đầu tư và xây dựng.

2. Trung tâm trọng tài Quốc tế Hà Nội (HIAC): Được thành lập năm 2010, HIAC là trung tâm trọng tài thương mại đầu tiên ở Hà Nội. HIAC cung cấp dịch vụ trọng tài, trọng tài thẩm định và giám định trong các tranh chấp thương mại và đầu tư.

3. Trung tâm trọng tài Quốc tế TP.HCM (VIAC-HCMC): Được thành lập năm 2017, VIAC-HCMC là chi nhánh của VIAC tại TP.HCM. VIAC-HCMC cung cấp dịch vụ trọng tài, trọng tài thẩm định và giám định trong các tranh chấp thương mại và đầu tư.

4. Trung tâm trọng tài Quốc tế Đà Nẵng (VIAC-DANANG): Được thành lập năm 2018, VIAC-DANANG là chi nhánh của VIAC tại Đà Nẵng. VIAC-DANANG cung cấp dịch vụ trọng tài, trọng tài thẩm định và giám định trong các tranh chấp thương mại và đầu tư.

5. Trung tâm trọng tài Quốc tế VCCI (VIAC-VCCI): Được thành lập năm 2020, VIAC-VCCI là trung tâm trọng tài thương mại mới nhất ở Việt Nam. VIAC-VCCI là sự hợp tác giữa VIAC và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). VIAC-VCCI cung cấp dịch vụ trọng tài, trọng tài thẩm định và giám định trong các tranh chấp thương mại và đầu tư.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Trung tâm Trọng tài
Quốc tế Việt Nam
Tập tin:VIAC Logo
Tên viết tắt VIAC
Trụ sở chính Số 9 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa
Vị trí
 • Hà Nội, Việt Nam
Vùng phục vụ
23px Flag of Vietnam.svg Việt Nam
Trang web viac.vn

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam International Arbitration Centre, viết tắt là VIAC) được thành lập vào ngày 28/04/1993 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Hội đồng Trọng tài Ngoại thương (thành lập năm 1963) và Hội đồng Trọng tài Hàng hải (thành lập năm 1964). Theo quy định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Điều lệ hiện hành, VIAC là tổ chức độc lập. Phán quyết của các Hội đồng Trọng tài thuộc VIAC là chung thẩm và được công nhận, thi hành tại Việt Nam và trên 170 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới theo Công ước về Công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài (Công ước New York 1958).

Nhiệm vụ

Điều lệ hiện hành quy định các nhiệm vụ của VIAC gồm:

 1. Tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp khác theo quy định của pháp luật; hỗ trợ Trọng tài viên, Hòa giải viên về hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp khác;
 2. Cung cấp dịch vụ chỉ định Trọng tài viên, Hòa giải viên, thành viên Ban tranh chấp (tiếng Anh: Dispute Board) và các dịch vụ chỉ định khác có liên quan;
 3. Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, xúc tiến thương mại, đầu tư và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong quản trị rủi ro, phòng ngừa và xử lý tranh chấp, thúc đẩy sự phát triển của phương thức trọng tài, hòa giải và mở rộng các hoạt động khác của Trung tâm;
 4. Tổ chức nghiên cứu, tham mưu và tư vấn về chính sách, pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân khác, góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật và mục tiêu hoạt động của Trung tâm.

Mục tiêu & Lĩnh vực hoạt động

Mục tiêu hoạt động

Thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải hoặc các phương thức giải quyết tranh chấp khác theo quy định của pháp luật một cách thân thiện, công bằng, thuận lợi và nhanh chóng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ giữa các tổ chức và cá nhân trong nước, giữa Việt Nam với nước ngoài.

Lĩnh vực hoạt động

 1. Cung cấp dịch vụ giải quyết các tranh chấp sau đây bằng trọng tài, hòa giải và bằng các phương thức giải quyết tranh chấp khác theo quy định của pháp luật:
  • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại (bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác – theo Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005);
  • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại;
  • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp khác.
 2. Tham mưu, tư vấn về chính sách và pháp luật kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư thông qua nâng cao năng lực pháp lý, quản trị rủi ro, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp có hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

 1. Hội nghị cán bộ Trung tâm;
 2. Hội đồng Trung tâm;
 3. Ban điều hành;
 4. Ban Thư ký;
 5. Ban Xúc tiến và Đào tạo;
 6. Văn phòng;
 7. Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC);
 8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART);
 9. Ban Cố vấn;
 10. Hội đồng Khoa học;
 11. Hội đồng tư vấn Chính sách và Pháp luật;
 12. Các Chi nhánh và Văn phòng Đại diện.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Hội đồng Trung tâm

 1. TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Hội đồng;
 2. Ls. Trần Hữu Huỳnh – Phó Chủ tịch Hội đồng;
 3. GS. TS. Lê Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Hội đồng;
 4. Ls. Vũ Ánh Dương – Ủy viên Hội đồng;
 5. TS. Trần Du Lịch – Ủy viên Hội đồng.

Ban điều hành

 1. TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VIAC;
 2. Ls. Vũ Ánh Dương – Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VIAC;
 3. TS. Trần Du Lịch – Phó Chủ tịch VIAC.

Các chi nhánh

 • Chi nhánh VIAC tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Chi nhánh VIAC tại Đà Nẵng;
 • Chi nhánh VIAC tại Cần Thơ;
 • Chi nhánh VIAC tại Khánh Hòa.

Liên kết ngoài

 • Trang thông tin điện tử chính thức

Chú thích


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_tâm_Trọng_tài_Quốc_tế_Việt_Nam&oldid=68818761”

Scores: 4.7 (94 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn