Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa Toán lớp 5: So sánh hai số thập phân trang 41 Giải Toán lớp 5 trang 41, 42

Bạn đang tìm kiếm về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa hữu ích với bạn.

1. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa Toán lớp 5: So sánh hai số thập phân trang 41 Giải Toán lớp 5 trang 41, 42

Toán lớp 5: So sánh hai số thập phân tổng hợp lại những kiến thức lý thuyết quan trọng, cùng cách giải bài tập SGK Toán 5 trang 41, 42 giúp các em học sinh lớp 5 dễ dàng hoàn thiện bài tập về nhà.

Với lời giải chi tiết, dễ hiểu sẽ giúp các em nắm thật chắc kiến thức, cũng như biết cách giải toàn bộ bài tập So sánh hai số thập phân của Chương 2 Toán 5. Nhờ đó, cũng rèn luyện được kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo để ngày càng học tốt môn Toán 5.

Lý thuyết So sánh hai số thập phân

Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau:

  • So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
  • Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn … đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
  • Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Ví dụ: 2001,2 > 1999,7 (vì 2001 > 1999).

78,469 < 78,5 (vì phần nguyên bằng nhau ở hàng phần mười có 4 < 5).

630,72 > 630,70 (vì phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười bằng nhau, ở hàng phần trăm có 2 > 0).

Giải bài tập Toán 5 trang 42

Bài 1

So sánh hai số thập phân:

a) 48,97 và 51,02;

b) 96,4 và 96,38;

c) 0,7 và 0,65

Gợi ý đáp án:

a) Ta có 48 < 51 nên 48,97 < 51,02

b) So sánh phần nguyên ta có 96 = 96 và ở hàng phần mười có 4 > 3 nên 96,4 > 96,38

c) So sánh phần nguyên ta có 0=0 và ở hàng phần mười có 7 > 6 nên 0,7 > 0,65

Bài 2

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6,375;      9,01;      8,72;       6,735;       7,19

Gợi ý đáp án:

So sánh phần nguyên của các số đã cho ta có: 6 < 7 < 8 < 9.

So sánh hai số có cùng phần nguyên là 6 là 6,375 và 6,735. Ở hàng phần mười ta có: 3 < 7, do đó 6,375 < 6,735.

Vậy: 6,375 < 6,735 < 7,19 < 8,72 < 9,01.

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

6,375 ;      6,735 ;        7,19 ;       8,72 ;       9,01

Bài 3

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32;       0,197;        0,4;       0,321;       0,187

Gợi ý đáp án:

Các số đã cho đều có phần nguyên phần nguyên là 0.

So sánh hàng phần mười của các số ta có: 1 < 3 < 4.

So sánh hai số có cùng phần mười là 1 là 0,197 và 0,187. Ở hàng phần trăm ta có: 9 > 8 , do đó 0,197 > 0,187.

Hai số 0,32 và 0,321 có cùng phần mười là 3 và hàng phần trăm là 2; ở hàng phần nghìn ta có 0 < 1 (ta có thể viết 0,32 = 0,320). Do đó 0,321 > 0,32 .

Vậy: 0,4> 0,321> 0,32> 0,197> 0,187.

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

0,4;        0,321;        0,32;         0,197;        0,187

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555
Lượt xem: 95559555

2. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ VNExpress

VNExpress
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa rồi nhỉ? Nội dung Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

3. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

4. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

5. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa rồi nhỉ? Nội dung Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

6. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

7. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

8. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ soha.vn

soha.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa rồi nhỉ? Nội dung Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

9. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

10. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

11. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa rồi nhỉ? Nội dung Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

12. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

13. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ vov.vn

vov.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

14. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ afamily.vn

afamily.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa rồi nhỉ? Nội dung Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

15. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

16. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

17. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ coccoc.com

coccoc.com
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa rồi nhỉ? Nội dung Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

18. Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa từ facebook.com

facebook.com
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

Câu hỏi về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa

Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
cách Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
hướng dẫn Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa
Cách Giải Bài Toán Lớp 5 Trong Sách Giáo Khoa miễn phí

Scores: 4.1 (110 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn