Hướng dẫn Install FFmpeg-Tổng hợp các lệnh sử lý video trong Linux

FFmpeg là bộ codex đa phương tiện, dùng để chuyển đổi audio và video thành những định dạng khác nhau. FFmpeg được thiết kế để xử lý dựa trên giao diện dòng lệnh đối với những tệp video & âm thanh nên FFmpeg dễ dàng được cài và sử dụng bằng công cụ dòng lệnh. FFmpeg hỗ trợ tất cả các định dạng video, audo, và file streaming multimedia. Bài hướng dẫn này Ladigi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt FFmpeg lên hệ điều hành Linux hay VPS và tổng hợp cách lệnh install FFmpeg vào các nền tảng khác của Linux.

Trước khi bắt đầu, bạn cần biết FFmpeg là gì và nó có những tính năng như thế nào:

  • Trích xuất audio từ một loạt file video
  • Trích xuất chỉ video mà không có audio
  • Thay đổi kích thước file video
  • Cắt video thành nhiều clip nhỏ
  • Nhập videos
  • Chuyển đổi định dạng audio và video

Chú giải: Khi muốn install FFmpeg lên máy chủ VPS Linux, thì đầu tiên phải kết nối SSH tới server VPS trước.

Lưu ý, ngay khi bạn đang dùng phiên bản Linux nào, bạn cũng có thể kiểm tra nếu FFMpeg đã được cài đặt chưa hoặc hoặc kiểm tra phiên bản đã được cài đặt là phiên bản nào bằng dong lệnh sau:

ffmpeg -version

Khi đó kết quả sẽ trả về như hình bên dưới:

kiểm tra phiên bản ffmpegInstall FFmpeg lên Ubuntu

Install FFmpeg 4 – phiên bản mới nhất – trên Ubuntu 14.x trở lên rất dễ.

Bước đầu bạn cần install FFmpeg từ mc3man ppa. PPA đại diện cho Personal Package Archives được hỗ trợ bởi cộng đồng Ubuntu.

Để cài PPA, cần thực thi lệnh sau:

sudo apt-get install -y software-properties-common
add apt-repository ppa:mc3man/trusty-media

Sau đó, bạn cần cập nhật PPA:

apt-get update
apt-get dist-upgrade

Cuối cùng, để install ffmpeg, bạn cần thực thi:

apt-get install ffmpeg

Vậy là bạn đã cài xong ffmpeg. Để xác thực kết quả, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

ffmpeg -version

Install FFmpeg trên Debian

Để install FFmpeg trên Debian 9 – Stretch, bạn cần đăng nhập dưới tài khoản root trước. Gói FFmpeg sử dụng apt package manager để cài. Nó có sẵn trong thư viện cài đặt chính thức của Debian repository.

Đầu tiên, cập nhật danh sách gói cài đặt bằng lệnh sau:

apt update

Sau đó thực thi lệnh sau để install FFmpeg lên Debian:

apt install ffmpeg

Nếu đang dùng Debian 8 – Jessie, FFmpeg sẽ không có sẵn trong bộ repository chính thức. Tuy nhiên, bộ repository multimedia có thể được dùng để cài đặt codex.

Vậy chúng ta sẽ cần thêm Debian multimedia repository. Bạn chỉ cần sửa file /etc/apt/sources.list là được. File này chứa danh sách các APT repositories có thể dùng. Mở nó lên bằng lệnh nano hoặc vi. Trong bài này chúng tôi dùng command vi, sau đó nhấn nút I (Insert) để chỉnh sửa:

vi /etc/apt/sources.list

Thêm dòng sau vào file này:

deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free

deb-src http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free

# jessie-backports

deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie-backports main

Để lưu thay đổi, nhấn nút Esc. Sau đó thoát editor bằng : rồi gõ q!

Tiếp theo, chúng ta sẽ cần cài gói deb-multimedia-keyring. Nhưng trước đó cần phải update, cài đặt một lần nữa đã. Để đảm bảo sử dụng các bản mới nhất.

apt update
apt install deb-multimedia-keyring
apt update

Sau đó install FFmpeg package bằng lệnh:

apt install ffmpeg

Để xác thực cài đặt, và kiểm tra lại, bạn có thể dùng lệnh sau trên Debian:

ffmpeg -version

Install FFmpeg trên CentOS, Fedora, và RHEL

CentOS không có FFmpeg trong repository chính thức của nó. Và vì vậy bạn cần cài nó qua nux dextop yum repo của bên thứ 3.

Bao giờ cũng vậy, trước khi cài đặt gì đó lên CentOS 7 hay 6, hãy cập nhật hệ điều hành bằng lệnh sau:

yum install epel-release -y
yum update -y

Trên CentOS 7RHEL 7 dùng lệnh sau để nhập nux desktop repo vào:

rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

Trên CentOS/RHEL 6/5, lệnh này sẽ hơi khác một chút như sau:

rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm

Sau đó bạn đã có thể cài đặt FFmpeg và gói cho lập trình viên của nó bằng lệnh:

yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y

Vậy là bạn đã hoàn tất  cài đặt.

Để install FFmpeg lên Fedora, bạn cần dùng RPMfusion repository. Nếu chưa có repository này thì cài đặt qua lệnh sau:

dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
dnf install https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm

Sau đó bạn cài FFmpeg và gói phát triển của nó bằng DNF package manager:

dnf install ffmpeg ffmpeg-devel

Vậy là xong, bạn đã thành công thêm FFmpeg linux vào máy chủ ảo Fedora.

Install FFmpeg lên Arch Linux

Đối với Arch Linux, bạn cần cài thông qua Pacman package manager. Đây là một repository của Arch Linux. Bản chính thức sẽ cho bạn biết phiên bản nào đang có sẵn để cài.

Để cập nhật DB, bạn có thể dùng lệnh sau:

pacman -Sy vlc

Sau đó install FFmpeg linux:

pacman -R ffmpeg4.0

Để xác nhận thay đổi, cập nhật hệ thống bằng lệnh:

pacman -Su

Vậy là xong! FFmpeg đã được thêm vào máy Arch Linux của bạn. Để kiểm tra xem FFmpeg được cài hay chưa, thực thi lệnh sau:

ffmpeg -version

Lời kết

Install FFmpeg các phiên bản khác nhau của Linux không quá khó và cũng không tiêu tốn của bạn quá nhiều thời gian. Để install FFmpeg bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản root và làm theo hướng dẫn đúng theo từng tương ứng hệ điều hành là được. Mỗi phiên bản Linux – Ubuntu, Arch Linux, Debian, CentOS/RHEL, Fedora – sẽ có sự khác nhau về cách cài đặt FFmpeg. Nhưng cũng không quá khó, thông qua bài viết Ladigi đã giới thiệu cách cài đặt chi tiết cho các phiên bản trên. Bây giờ bạn có thể bắt đầu sử dụng bộ codex mạnh mẽ này rồi đấy chú các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về các thủ thuật khác:

Scores: 4.5 (158 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn