Cách Mạng Công Nghiệp Anh Bắt Đầu Từ Khi Nào (update 2023)

Cách mạng công nghiệp lần đầu tiên là cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử nhân loại, bắt đầu từ thế kỷ XVIII ở Anh và sau đó được lan rộng đến các quốc gia khác trên thế giới. Cuộc cách mạng này đã đưa đến một sự thay đổi toàn diện trong cách sản xuất và tiêu dùng hàng hóa. Thay vì sản xuất thủ công, người ta đã sử dụng máy móc và công nghệ để sản xuất hàng hóa trong quy mô lớn hơn và nhanh hơn. Việc này đã dẫn đến sự gia tăng sản lượng và giảm chi phí, mở ra cơ hội kinh doanh mới và làm thay đổi cách mọi người sống, học hỏi, làm việc và giải trí. Tuy nhiên, cách mạng công nghiệp cũng gây ra nhiều vấn đề tiêu cực như dư địa, tình trạng lao động bất định và ô nhiễm môi trường. Cách mạng công nghiệp lần đầu tiên có vai trò quan trọng trong việc định hình nền kinh tế và xã hội hiện đại, và vẫn có ảnh hưởng lớn đến ngày nay.

Cách Mạng Công Nghiệp Anh Bắt Đầu Từ Khi Nào

Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ khoảng giữa thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19. Cụ thể là vào khoảng năm 1760 tại thành phố Manchester, nơi James Hargreaves phát minh ra máy tiện Đa chức năng. Ngay sau đó, đến năm 1779, Samuel Crompton phát triển thêm máy tiện Spinning Mule, cho phép sản xuất vải bông có chất lượng tốt hơn.

Sau đó, nhiều phát minh và cải tiến trong ngành công nghiệp như máy hơi nước, máy đốt than, đường ray sắt và các hệ thống sản xuất hàng loạt đã được phát triển và sử dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất.

Cách mạng công nghiệp đã thay đổi hoàn toàn cách mà xã hội Anh hoạt động, từ việc sản xuất hàng hóa đến cách thức làm việc, tạo ra một cách tiếp cận mới với kinh tế và nguồn lực. Cách mạng này đã lan rộng ra nhiều quốc gia khác trên thế giới và trở thành một phần quan trọng của sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Tóm tắt nhanh 4 Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp | Kênh tóm tắt lịch sử – EZ Sử

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào khoảng 1784 đến khoảng 1840., bắt đầu tại nước Anh. Đặc trưng nổi bật của cuộc cách mạng công nghiệp này là cơ khí máy móc (chạy bằng hơi nước và sức nước) ra đời và cải tiến, thay thế sức lao động thủ công, qua đó tăng sản lượng.

Dấu mốc và thành tựu nổi bật

Ngành dệt may: Lúc bấy giờ, các nhà máy dệt đều phải đặt gần sông để lợi dụng sức nước chảy. Năm 1784, James Watt phụ tá thí nghiệm của một trường đại học đã cải tiến máy hơi nước. Nhờ phát minh này, nhà máy dệt có thể đặt bất cứ nơi nào. Năm 1785, linh mục Edmund Cartwright cho ra đời một phát minh quan trọng trong ngành dệt là máy dệt vải. Máy này đã tăng năng suất dệt lên tới 40 lần.

220px Cartwright Edmund ropemaking
Máy se sợi của Edmund Cartwright

Ngành luyện kim: Năm 1784, Henry Cort đã tìm ra cách luyện sắt “puddling”. Mặc dù phương pháp của Henry Cort đã luyện được sắt có chất lượng hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về độ bền của máy móc. Năm 1885, Henry Bessemer đã phát minh ra lò cao có khả năng luyện gang lỏng thành thép, khắc phục được những nhược điểm của chiếc máy trước đó.

Ngành giao thông vận tải: Chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước được phát minh vào năm 1804. Đến năm 1829, vận tốc xe lửa đã lên tới 14 dặm/giờ. Thành công này đã làm bùng nổ hệ thống đường sắt ở Châu Âu và Mỹ. Năm 1807, Robert Fulton đã chế ra tàu thủy chạy bằng hơi nước thay thế cho những mái chèo hay những cánh buồm.

Xem thêm

  • Cách mạng công nghiệp
  • Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (1870-1914)
  • Cách mạng công nghiệp lần thứ ba (1969 – 2000) hay còn gọi cách mạng kỹ thuật số
  • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  • Cách mạng khoa học (Thế kỷ 16-17)
  • Cách mạng khoa học kỹ thuật (1940-1970)

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cách_mạng_công_nghiệp_lần_thứ_nhất&oldid=69630204”

Scores: 4.3 (51 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn