Top 18+ Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Bạn đang tìm hiểu về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Câu 1. Nam Á là khu vực đông dân thứ mấy của châu Á?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào?

A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo

C. Ấn Độ giáo và Phật giáo

D. Phật giáo và Hồi giáo

Câu 3. Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?

A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo

C. Ấn Độ giáo và Phật giáo

D. Phật giáo và Hồi giáo

Câu 4. Trước đây các nước Nam Á bị đế quốc nào xâm chiếm?

A. Đế quốc Pháp

B. Đế quốc Mĩ

C. Đế quốc Anh

D. Đế quốc Tây Ban Nha

Câu 5. Năm bao nhiêu, các nước Nam Á giành được độc lập và tiến hành xây dựng nền kinh tế tự chủ?

A. 1945

B. 1946

C. 1947

D. 1948

Câu 6. Nguyên nhân làm cho tình hình chính trị- xã hội trong khu vực thiếu ổn định?

A. Do bị đế quốc đô hộ kéo dài.

B. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc.

C. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các tôn giáo.

D. Cả 3 nguyên nhân trên.

Câu 7. Quốc gia phát triển nhất Nam Á là

A. Ấn Độ

B. Nê-pan

C. Băng-la-det

D. Pa-kit-tan

Câu 8. Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là

A. Dịch vụ

B. Công nghiệp

C. Nông nghiệp

D. Khai thác dầu mỏ

Câu 9. Ngày nay, về giá trị sản lượng công nghiệp, Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 10. Nam Á có bao nhiêu quốc gia?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu khiến dân cư phân bố thưa thớt ở khu vực Tây Bắc của Nam Á là

A. khí hậu khô hạn, khắc nghiệt

B. có nhiều thiên tai động đất, núi lửa

C. tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn

D. địa hình núi cao hiểm trở, bị chia cắt mạnh

Câu 12. Phát biểu nào sau đây thế hiện đúng sự chuyển dịch cơ cấu GDP của Ấn Độ?

A. Chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ

B. Chuyển dịch theo hướng đảm bảo an ninh, lương thực

C. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa

D. Chuyển dịch theo hướng phát triển ngành công nghiệp hiện đại

Câu 13. Nhân tố nào sau đây ít ảnh hưởng nhất đến sự tập trung dân cư đông đúc ở đồng bằng Ấn – Hằng?

A. Lịch sử khai thác lãnh thổ

B. Đặc điểm địa hình, khí hậu, nguồn nước

C. Tài nguyên khoáng sản

D. Hoạt động sản xuất nông nghiệp

Câu 14. Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân cư Nam Á tập trung chủ yếu ở khu vực đông bằng Ấn – Hằng và ven Ấn Độ Dương là

A. kinh tế phát triển

B. đây là cái nôi của nền văn minh nhân loại

C. điều kiện tự nhiên thuận lợi

D. dân cư sinh sống lâu đời

Câu 15. Thành phố nào sau đây được gọi là “thung lũng silicon” của châu Á?

A. Mum-bai

B. Côn-ca-ta

C. Bangalore

D. Niu Đê-li

Câu 16. Quốc gia nào ở Nam Á được xem là “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”?

A. Ấn Độ

B. Bu – tan

C. Pakistan

D. Nê – pan

Câu 17. Dân cư Nam Á phân bố thưa thớt ở khu vực

A. Tây Bắc Ấn Độ

B. phía nam dãy Hi-ma-lay-a

C. đồng bằng ven biển phía Đông dãy Gát Đông

D. đồng bằng Ấn – Hằng

Câu 18. Dân cư Nam Á phân bố nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

A. Sơn nguyên Đê – can

B. Tây bắc Ấn Độ

C. Đồng bằng Ấn – Hằng

D. Ven Ấn Độ Dương

Câu 19. Các tôn giáo chính ở Nam Á là

A. Hồi giáo và Phật giáo

B. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

C. Thiên Chúa giáo và Phật giáo

D. Hồi giáo và Thiên Chúa giáo

Câu 20. Tôn giáo nào không phải là tôn giáo chính ở Nam Á?

A. Ấn Độ giáo

B. Đạo Tin lành

C. Hồi giáo

D. Thiên chúa giáo

Câu 21. Trước đây, khu vực Nam Á là thuộc địa của đế quốc

A. Anh

B. Pháp

C. Mĩ

D. Tây Ban Nha

Câu 22. Nam Á có tất cả bao nhiêu quốc gia?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 23. Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á là

A. Pa-ki-xtan

B. Ấn Độ

C. Nê-pan

D. Bu-tan

Câu 24. Sau khi giành được độc lập, Ấn Độ đã xây dựng nền kinh tế như thế nào?

A. Nền nông nghiệp lạc hậu

B. Nền kinh tế nông nghiệp hiện đại

C. Nền công nghiệp lạc hậu

D. Nền công nghiệp hiện đại

Câu 25. Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất của Ấn Độ là

A. Côn-ca-ta và Mum-bai

B. Niu Đê-li và Mum-bai

C. Ma-đrát và Côn -ca-ta

D. Côn-ca-ta và Niu Đê-li

Câu 26. “Cách mạng trắng” và “Cách mạng xanh” là những cuộc cách mạng về lĩnh vực

A. nông nghiệp

B. công nghiệp

C. dịch vụ

D. du lịch

Câu 27. Đặc điểm dân cư Nam Á là

A. đông dân thứ 2 châu Á, mật độ thứ nhất châu Á

B. đông dân thứ nhất châu Á, mật độ thứ 2 châu Á

C. đông dân thứ 3 châu Á, mật độ thứ nhất châu Á

D. đông dân thứ 2 châu Á, mật độ thứ 3 châu Á

Câu 28. Trở ngại lớn nhất cho phát triển kinh tế của các nước Nam Á

A. Tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn

B. Khí hậu khắc nghiệt, khô hạn

C. Tồn tại nhiều mâu thuẫn, xung đột

D. Tình hình chính trị – xã hội không ổn định

Câu 29. Trước đây, Nam Á bị thực dân Anh xâm lược vì mục đích là

A. trở thành nơi cung cấp nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ

B. giao lưu hợp tác về kinh tế, văn hóa, chính trị

C. cung cấp phương tiện chiến tranh

D. trở thành nơi sinh sống cho người dân Anh

Câu 30. Đặc điểm dân cư – xã hội nào sau đây không đúng với Nam Á?

A. Dân cư tập trung đông nhất châu Á

B. Có lịch sử khai thác lãnh thổ muộn

C. Dân cư chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo

Câu 31. Dân cư Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?

A. Đông dân nhất châu Á, mật độ dân số thứ hai châu Á

B. Đông dân thứ hai châu Á, mật độ thứ nhất châu Á

C. Dân số đông, nhiều thành phần dân tộc

D. Khu vực đa sắc tộc, đa tôn giáo

Câu 32. Thành tựu lớn nhất của cuộc cách mạng trắng và cách mạng xanh là

A. đưa giá trị sản lượng công nghiệp Ấn Độ tăng nhanh và đứng thứ 10 thế giới

B. giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân

C. đưa Ấn Độ trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á

D. tạo ra nguồn nông sản xuất khẩu lớn cho các nước Nam Á

Câu 33. Nguyên nhân chủ yếu nào khiến cho các nước Nam Á gặp khó khăn trong việc xây dựng lại đất nước sau khi giành lại độc lập?

A. Không có nguồn tài nguyên phong phú

B. Dân cư không có trình độ cao

C. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt

D. Tình hình chính trị – xã hội bất ổn

đáp án Trắc nghiệm Địa 8 bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 18 C
Câu 2 C Câu 19 B
Câu 3 A Câu 20 B
Câu 4 C Câu 21 A
Câu 5 C Câu 22 B
Câu 6 D Câu 23 B
Câu 7 A Câu 24 D
Câu 8 C Câu 25 A
Câu 9 D Câu 26 A
Câu 10 A Câu 27 A
Câu 11 A Câu 28 D
Câu 12 A Câu 29 A
Câu 13 C Câu 30 B
Câu 14 C Câu 31 A
Câu 15 C Câu 32 B
Câu 16 B Câu 33 D
Câu 17 A

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555
Lượt xem: 95559555

2. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ VNExpress

VNExpress
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

3. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

4. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

5. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

6. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

7. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

8. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ soha.vn

soha.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

9. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

10. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

11. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

12. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

13. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ vov.vn

vov.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

14. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ afamily.vn

afamily.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

15. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

16. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

17. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ coccoc.com

coccoc.com
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

18. Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây từ facebook.com

facebook.com
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

Câu hỏi về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây

Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
cách Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
hướng dẫn Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây
Cách Mạng Trắng Và Cách Mạng Xanh Ở Nam Á Thuộc Lĩnh Vực Nào Sau Đây miễn phí

Scores: 4.5 (176 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn