Cách rename branch git và một số tác vụ quản lý branch

access_time

hourglass_empty

person_outline

Cách rename branch git và một số tác vụ quản lý branch

Git là hệ thống quản trị phiên bản nơi mọi người cùng đóng góp vào dự án. Thao tác ban đầu với Git phải thông qua dòng lệnh nên có thể phức tạp. Nhưng khi bạn đã làm quen với Git, bạn sẽ bắt đầu thích nó. Trong bài này chúng tôi sẽ chỉ bạn cách rename branch git – đặt lại tên cho Git Branch và một số vấn đề xung quanh.

Chuẩn bị

Trong bài này, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu Git trước, tìm hiểu bài hướng dẫn về các lệnh Git cơ bản nữa. Sau đó bạn sẽ cần truy cập vào VPS qua SSH. Bạn cũng có thể cần Git cài sẵn trên VPS.

Git repositories

Git repository giống như một thư mục chứa dự án của bạn, bao gồm toàn bộ files và phiên bản của chúng. Repository có thể đóng hoặc mở (private hoặc public). Bạn có thể chia sẽ repositories tới người khác trong cùng đội ngũ.

Khi mới tạo Git repository, nó tạo ra thư mục .git làm thư mục root. Đây là nơi lưu lại các thay đổi file dự án trong Git, lưu đối tượng, refs và thông tin khác để quản lý repositories.

Có thể bạn quan tâm  Làm thế nào để tạo file PHP info để xem thông tin PHP

Git Branch

Đơn giản Git branch là chỉ mục, trỏ tới bản snapshot của các thay đổi ảnh hưởng đến file dự án. Nó hữu dụng trong trường hợp bạn muốn thêm tính năng mới hay sửa lỗi trong dự án bằng cách xử lý branch mới. Khi đã hoàn tất cập nhật code cho một branch, bạn có thể ghép branch hiện hành vào, được biết là master branch.

Làm thế nào clone một repository từ xa

Để clone một repository từ xa ta sử dụng option clone trong Git command. Ngoài ra, còn cần xác định rõ URL:

1. Clone master branch

Clone master branch từ xa bằng HTTPS hoặc SSH. Chúng ta sử dụng HTTPS:

git clone https://github.com/user_name/your_apps.git

2. Chuyển tới thư mục root của repository được clone

Để chuyển tới thư mục root của repository được clone, bạn sử dụng lệnh cd:

cd your_apps

3. Xem tình trạng của branch

Kiểm tra tình trang của branch bằng Git command sau:

git status

Làm thế nào để tạo git branch mới

Trước khi tạo một branch mới, nhớ là mỗi repository chưa một master branch sẽ ảnh hưởng đến tính sẵn sàng của dự án:

1. Chuyển tới thư mục root của master branch

Bạn dùng lệnh cd để thực hiện việc này:

cd your_apps

2. Tạo branch mới từ master branch

Để tạo branch mới từ master branch, sử dụng lệnh Git command sau:

git branch new-branch-name

3. Checkout branch mới

Checkout (hoàn tất) Git branch mới bằng cách dùng option checkout của lệnh Git:

git checkout new-branch-name

Hoặc

git checkout -b new-branch-name

4. Verify branch mới

Sau khi đã checkout branch mới, xác nhận branch mới:

git status

Cách Rename Branch Git trên máy local

Hãy chắc rằng bạn đang ở trên branch muốn rename (đặt lại tên):

Có thể bạn quan tâm  Làm thế nào để tăng kích thước upload size trên WordPress

1. Rename branch git bằng option -m command

Git rename command (lệnh đổi tên) sẽ cần bạn thêm option -m vào lệnh:

git branch -m new-name

2. Rename branch git từ một branch khác

Bạn cũng có thể rename branch từ một branch khác. Ví dụ sau sẽ chỉ bạn cách rename một Git branch từ một master brach:

git checkout master
git branch -m old-name new-name

3. Xác nhận thay đổi

Liệt kê toàn bộ branch để xác nhận brach muốn thay đổi đã được đổi tên:

git branch -a

Cách rename branch git từ xa

Bạn không thể rename một branch từ xa trực tiếp. Cả quá trình rename một branch từ xa gồm 3 bước:

1. Rename local branch

Để bắt đầu, bạn cần rename local branch như hướng dẫn ở trên.

2. Xóa remote branch tên cũ và push branch mới lên remote repository.

Thực hiện bằng lệnh sau:

git push origin :old-name new-name

3. Khởi động lại upstream branch

Reset the upstream branch với tên branch mới là xong.

git push origin -u new-name

Xóa Local Git Branch

Để xóa local branch, bạn có thể dùng một trong cách Git commands

git branch -d branch_name

Hoặc

git branch -D branch_name

Tùy chọn  -d (–delete) sẽ xóa local branch nếu bạn đã push và merge nó lên branch remote.

Tùy chọn   -D (–delete –force) sẽ xóa local branch bất kể bạn có push và merge nó lên remote branch hay chưa.

Xóa Remote Git Branch

Bạn có thể xóa remote branch bằng lệnh git như sau:

git push remote_name --delete branch_name

Ngoài ra lệnh sau cũng có kết quả tương tự:

git push remote_name :branch_name

Lời kết

Vậy là xong! Giờ bạn có thể quản lý Git branch bằng lệnh git. Bạn có thể rename branch git, tạo mới, liệt kê Git branches, xóa branches. Hy vọng bài viết này hữu dụng với bạn.

Có thể bạn quan tâm  Hướng dẫn dùng WooCommerce: Làm thế nào để tạo trang thương mại điện tử trên WordPress

Scores: 4.9 (82 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn
    Mã giảm giá
    SHOPEE 100K