Top 20+ Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính – Bội số chung nhỏ nhất – Wikipedia tiếng Việt

Bạn đang tìm kiếm về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính hữu ích với bạn.

Bội số chung nhỏ nhất – Wikipedia tiếng Việt

Trong số học, bội số chung nhỏ nhất (hay còn gọi tắt là bội chung nhỏ nhất, được viết tắt là BCNN, tiếng Anh: least common multiple hoặc lowest common multiple (LCM) hoặc smallest common multiple) của hai số nguyên a và b là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả a và b.[1] Tức là nó có thể chia cho a và b mà không để lại số dư. Nếu a hoặc b là 0, thì không tồn tại số nguyên dương chia hết cho a và b, khi đó quy ước rằng LCM(a, b) là 0.
Định nghĩa trên đôi khi được tổng quát hoá cho nhiều số nguyên dương: Bội chung nhỏ nhất của a1,…, an là số nguyên dương nhỏ nhất là bội số của a1,…, an.

Ký hiệu[sửa | sửa mã nguồn] Bội số chung nhỏ nhất của hai số a và b được ký hiệu là [a,b], BCNN(a,b) hoặc LCM(a,b).
Ký hiệu tương tự cho bội số chung nhỏ nhất của a1,…, an.

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn] Bội của 4 là:

0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
(thêm 4 để được bội số tiếp theo).
Bội của 6 là:

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66,…
(thêm 6 để được bội số tiếp theo).
Bội chung của 4 và 6 là các số cùng xuất hiện trong hai dãy trên (không tính số 0):

12, 24, 36, 48,…
Vậy bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12

Ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn] Khi cộng, trừ hoặc so sánh các phân số, nó đặc biệt có ích khi tìm bội số chung của mẫu số, thường gọi là mẫu số chung nhỏ nhất (hay mẫu chung nhỏ nhất).

2
21

+

1
6

=

4
42

+

7
42

=

11
42

,

displaystyle 2 over 21+1 over 6=4 over 42+7 over 42=11 over 42,

mẫu số 42 được sử dụng bởi vì nó là bội chung nhỏ nhất của 21 và 6.

Tính bội số chung nhỏ nhất[sửa | sửa mã nguồn] Tính qua ước số chung lớn nhất[sửa | sửa mã nguồn] Công thức dưới đây chuyển từ việc tính bội số chung nhỏ nhất sang tính ước số chung lớn nhất (GCD):

BCNN

(
a
,
b
)
=

|

a

b

|

UCLN

(
a
,
b
)

.

displaystyle operatorname BCNN (a,b)=frac acdot boperatorname UCLN (a,b).

Có một thuật toán nhanh để tìm GCD mà không yêu cầu phân tích ra thừa số nguyên tố, đó là thuật toán Euclid.
Ví dụ:

BCNN

(
21
,
6
)
=

21

6

UCLN

(
21
,
6
)

=

21

6

3

=

126
3

=
42.

displaystyle operatorname BCNN (21,6)=21cdot 6 over operatorname UCLN (21,6)=21cdot 6 over 3=126 over 3=42.

Bởi GCD(a, b) là ước số của cả a và b, nên sẽ thuật lợi hơn nếu tính LCM bằng cách chia trước khi nhân:

BCNN

(
a
,
b
)
=

(

|

a

|

UCLN

(
a
,
b
)

)

|

b

|

=

(

|

b

|

UCLN

(
a
,
b
)

)

|

a

|

.
q
n

=left( over operatorname UCLN (a,b)right)cdot

Điều này làm giảm kích thước đầu vào, giảm bộ nhớ cho các giá trị trung gian.

Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố[sửa | sửa mã nguồn] Định lý cơ bản của số học nói rằng mọi số nguyên dương lớn hơn 1 có thể biểu diễn một cách duy nhất dạng tích các số nguyên tố (nếu không kể đến thứ tự của các thừa số). Như vậy các hợp số có thể coi như là các nguyên tố cấu thành hợp số. Ví dụ:

90
=

2

1

3

2

5

1

=
2

3

3

5

displaystyle 90=2^1cdot 3^2cdot 5^1=2cdot 3cdot 3cdot 5,!

Ở đây chúng ta có hợp số 90 tạo thành bởi một nguyên tử 2, hai nguyên tử 3 và một nguyên tử 5.
Kiến thức này có thể giúp chúng ta tìm BCNN của một tập hợp các số.
Ví dụ: Tìm giá trị của BCNN(8,9,21).
Đầu tiên, ta phân tích từng số thành dạng tích lũy thừa các số nguyên tố.

8

=

2

3

displaystyle 8;,;,=2^3

9

=

3

2

displaystyle 9;,;,=3^2

21

=
3

7

displaystyle 21;,=3cdot 7

Với mỗi số nguyên tố, nâng lũy thừa bậc cao nhất, tích của chúng cho ta giá trị BCNN cần tìm. Bốn thừa số nguyên tố 2, 3, 5 và 7, có bậc cao nhất lần lượt là 23, 32, 50, và 71. Do đó,

BCNN

(
8
,
9
,
21
)
=

2

3

3

2

5

0

7

1

=
8

9

1

7
=
504.

displaystyle operatorname BCNN (8,9,21)=2^3cdot 3^2cdot 5^0cdot 7^1=8cdot 9cdot 1cdot 7=504.,!

Thuật toán không thực sự hiệu quả bằng cách rút từ ước chung lớn nhất, bởi chưa có thuật toán hiệu quả để phân tích số nguyên, nhưng nó hiệu quả trong việc minh họa khái niệm.

Tính chất[sửa | sửa mã nguồn] Với ký hiệu

BCNN

(
a
;
b
)
=
[
a
;
b
]

displaystyle operatorname BCNN (a;b)=[a;b]

UCLN

(
a
;
b
)
=
(
a
;
b
)

displaystyle operatorname UCLN (a;b)=(a;b)

, ta có
Tính chất giao hoán:

[
a
,
b
] =
[
b
,
a
]

displaystyle [a,b]=[b,a]

Tính chất kết hợp:

[
a
,
[
b
,
c
] ] =
[
[
a
,
b
] ,
c
]

displaystyle [a,[b,c]]=[[a,b],c]

Mối quan hệ với ước chung lớn nhất:

[
a
,
b
] =

a

b

(
a
,
b
)

.

displaystyle [a,b]=frac acdot b(a,b).

Trong trường hợp

a

displaystyle a

b

displaystyle b

nguyên tố cùng nhau, thì:

[
a
,
b
] =
a

b
.

displaystyle [a,b]=acdot b.

Tính LCM của nhiều số thông qua cách tính LCM của hai số:

[
a
,
b
,
c
] =
[
[
a
,
b
] ,
c
] ;

displaystyle [a,b,c]=[[a,b],c];

[

a

1

,

a

2

,

,

a

n

] =
[
[

a

1

,

a

2

,

,

a

n

1

] ,

a

n

] .

displaystyle [a_1,a_2,ldots ,a_n]=[[a_1,a_2,ldots ,a_n-1],a_n].

Với

k
=
[

a

1

,

a

2

,

,

a

n

]

displaystyle k=[a_1,a_2,ldots ,a_n]

thì

BC

(

a

1

,

a

2

,

,

a

n

)
=
B

(
k
)

displaystyle operatorname BC (a_1,a_2,ldots ,a_n)=operatorname B (k)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn] Ước số chung lớn nhất
Giản ước dị thường
Hàm Chebyshev
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

^ Hardy & Wright, § 5.1, p. 48

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn] Online LCM calculator
Online lcm calculator
Online LCM calculator
Online LCM and GCD calculator – displays also fractions of given numbers
Algorithm for Computing the LCM
Least Common Multiple from Wolfram MathWorld
xtsPhân số và tỷ lệPhép chiavà tỷ lệ
Số bị chia : Số chia = Thương số
Phân số
Tử số / Mẫu số = Thương số

Ai Cập
BSCNN
Đại số
Đơn vị
Liên tục
Nhị nguyên
Nhị phân
Phần trăm
Quãng âm nhạc
Số nguyên
Thập phân
Tối giản
Rút gọn
Tỷ lệ khung hình
Vàng
Bạc

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9965
Lượt xem: 86581865

Hướng dẫn tìm mẫu số chung từ Youtube

trong clip này Thầy hướng dẫn các em một phương pháp để tìm mẫu số chung thông qua việc bấm máy tính. hi vọng các em thực hành nhiều để áp dụng trong bài thi HK sắp tới. chúc các em thành công.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6915

3. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2839

4. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8991

5. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính rồi nhỉ? Bài viết Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4068

6. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3827

7. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7538

8. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ soha.vn

soha.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính rồi nhỉ? Nội dung Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9781

9. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3236

10. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2470

11. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính rồi nhỉ? Bài viết Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5528

12. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1437

13. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ vov.vn

vov.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1957

14. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ afamily.vn

afamily.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính rồi nhỉ? Bài viết Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4922

15. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3238

16. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2645

17. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ coccoc.com

coccoc.com
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính rồi nhỉ? Bài viết Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3334

18. Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính từ facebook.com

facebook.com
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4514

Câu hỏi về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính

Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
cách Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
hướng dẫn Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính
Cách Tìm Mẫu Số Chung Trên Máy Tính miễn phí

Scores: 4.4 (156 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn