Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2023 Bảng lương quân đội

Bạn đang tìm kiếm về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 hữu ích với bạn.

1. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2022 Bảng lương quân đội

Bảng lương quân đội 2022 là bao nhiêu? Bảng lương sĩ quan quân đội 2022 như thế nào? Mức lương quân nhân chuyên nghiệp ra sao là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, cho nên chưa thực hiện cải cách tiền lương. Chính vì vậy mức lương, phụ cấp của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2022 vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành, sẽ tiếp tục áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Vậy sau đây là bảng lương sĩ quan quân đội 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Cách tính lương Quân đội, Công an năm 2022

Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Theo đó đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2022.

Như vậy, mức lương của sĩ quan quân đội năm 2022 vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành với công thức sau:

Lương sĩ quan quân đội = Hệ số lương sĩ quan quân đội x mức lương cơ sở.

Trong đó:

  • Mức lương cơ sở 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng (Mức lương này được thực hiện từ ngày 1/7/2019 đến nay);
  • Hệ số lương sĩ quan quân đội tùy thuộc vào cấp bậc quân hàm.

– Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

Mức phụ cấp quân hàm = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp hiện hưởng

– Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

– Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

  • Đối với người hưởng lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp được hưởng.
  • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì X Hệ số phụ cấp được hưởng.

– Mức phụ cấp tính theo %:

  • Đối với người hưởng lương = ( Mức lương + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo + mức phụ cấp thâm niên vượt khung) X tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định
  • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu = (Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) ) X tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

– Mức trợ cấp tính theo lương cơ sở:

Mức trợ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X số tháng hưởng trợ cấp theo quy định

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp

Nhóm lương và trình độ

Bậc lương

Quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng

MỨC LƯƠNG NĂM 2022

Hệ số lương quân hàm

Hệ số phụ cấp công vụ

Hệ số phụ cấp thâm niên nghề

Tổng hệ số lương

Tiền lương 1 tháng

(lương cơ sở 1,49 triệu)

Cao cấp Đại học

(Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1)

1

Thiếu uý

3,85

0,96

4,81

7.166.900

2

Trung uý

4,20

1,05

0,25

5,50

8.195.000

3

Thượng uý

4,55

1,14

0,41

6,10

9.089.000

4

Đại uý

4,90

1,23

0,59

6,71

9.997.900

5

Đại uý

5,25

1,31

0,79

7,35

10.951.500

6

Thiếu tá

5,60

1,40

1,01

8,01

11.934.900

7

Thiếu tá

5,95

1,49

1,25

8,69

12.948.100

8

Trung tá

6,30

1,58

1,51

9,39

13.991.100

9

Trung tá

6,65

1,66

1,80

10,11

15.063.900

10

Trung tá

6,70

1,68

2,01

10,39

15.481.100

11

Thượng tá

7,35

1,84

2,43

11,61

17.298.900

12

Thượng tá

7,70

1,93

2,77

12,40

19.835.200

Cao cấp cao đẳng (Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 2)

1

Thiếu uý

3,65

0,91

4,56

6.794.400

2

Trung uý

4,00

1,00

0,20

5,20

7.748.000

3

Trung uý

4,35

1,09

0,35

5,79

8.627.100

4

Thượng uý

4,70

1,18

0,38

6,25

9.312.500

5

Đại uý

5,05

1,26

0,56

6,87

10.236.300

6

Thiếu tá

5,40

1,35

0,76

7,51

11.189.900

7

Thiếu tá

5,75

1,44

0,98

8,17

12.173.300

8

Trung tá

6,10

1,53

1,22

8,85

13.186.500

9

Trung tá

6,45

1,61

1,48

9,55

14.229.500

10

Thượng tá

6,80

1,77

2,01

10,27

15.302.300

11

Thượng tá

7,15

2,07

2,43

11,01

17.617.600

12

Thượng tá

7,70

1,93

2,46

12,09

16.404.900

Trung cấp

(QNCN trung cấp nhóm 1)

1

Thiếu uý

3,50

0,88

4,38

6.526.200

2

Thiếu uý

3,80

0,95

4,75

7.077.500

3

Trung uý

4,10

1,03

0,25

5,37

8.593.600

4

Trung uý

4,40

1,10

0,40

5,90

8.791.000

5

Thượng uý

4,70

1,18

0,56

6,44

9.595.600

6

Đại uý

5,00

1,25

0,75

7,00

10.430.000

7

Thiếu tá

5,30

1,33

0,95

7,58

11.294.200

8

Thiếu tá

5,60

1,40

1,18

8,18

12.188.200

9

Thiếu tá

5,90

1,48

1,42

8,79

13.097.100

10

Trung tá

6,20

1,55

1,67

9,42

14.035.800

Sơ cấp

(QNCN sơ cấp nhóm 1)

1

Thiếu uý

3,20

0,80

4,00

5.960.000

2

Thiếu uý

3,45

0,86

4,31

6.421.900

3

Thiếu uý

3,70

0,93

0,19

4,81

7.166.900

4

Trung uý

3,95

0,99

0,32

5,25

7.822.500

5

Trung uý

4,20

1,05

0,46

5,71

8.507.900

6

Thượng uý

4,45

1,11

0,62

6,19

9.223.100

7

Thượng uý

4,70

1,18

0,80

6,67

9.938.300

8

Đại uý

4,95

1,24

0,99

7,18

10.698.200

9

Đại uý

5,20

1,30

1,20

7,70

11.473.000

10

Thiếu tá

5,45

1,36

1,42

8,23

12.262.700

Bảng lương sĩ quan quân đội 2022

Bảng lương quân đội năm 2022 theo cấp bậc quân hàm

Đơn vị: Triệu đồng/tháng

STT Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Mức lương
1 Đại tướng 10.4 15,496
2 Thượng tướng 9.8 14,602
3 Trung tướng 9.2 13,708
4 Thiếu tướng 8.6 12,814
5 Đại tá 8.0 11,92
6 Thượng tá 7.3 10,877
7 Trung tá 6.6 9,834
8 Thiếu tá 6.0 8,94
9 Đại úy 5.4 8,046
10 Thượng úy 5.0 7,45
11 Trung úy 4.6 6,854
12 Thiếu úy 4.2 6,258
13 Thượng sĩ 3.8 5,662
14 Trung sĩ 3.5 5,215
15 Hạ sĩ 3.2 4,768

Bảng nâng lương quân đội 2022

Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân Hệ số Mức lương nâng lương 2022 Hệ số Mức lương nâng lương lần 2
1 Đại tướng 11,00 16.390.000
2 Thượng tướng 10,40 15.496.000
3 Trung tướng 9,80 14.602.000
4 Thiếu tướng Bậc 9 9,20 13.708.000
5 Đại tá Bậc 8 8,40 12,516,000 8,60 12,814,000
6 Thượng tá Bậc 7 7,70 11,473,000 8,10 12,069,000
7 Trung tá Bậc 6 7,00 10,430,000 7,40 11,026,000
8 Thiếu tá Bậc 5 6,40 9,536,000 6,80 10,132,000
9 Đại úy 5,80 8,642,000 6,20 9,238,000
10 Thượng úy 5,35 7,971,500 5,70 8,493,000

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo lãnh đạo quân đội nhân dân 

STT Chức danh lãnh đạo Hệ số Mức phụ cấp
1 Tùy bố trí nhân sự để xếp lương và phụ cấp cho phù hợp. Trường hợp xếp lương theo cấp hàm sĩ quan thì hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng 1,50. 2,235,000
2 Tổng tham mưu trưởng 1,40 2,086,000
3 Tư lệnh quân khu 1,25 1,862,500
4 Tư lệnh quân đoàn 1,10 1,639,000
5 Phó tư lệnh quân đoàn 1,00 1,490,000
6 Sư đoàn trưởng 0,90 1,341,000
7 Lữ đoàn trưởng 0,80 1,192,000
8 Trung đoàn trưởng 0,70 1,043,000
9 Phó trung đoàn trưởng 0,60 894,000
10 Tiểu đoàn trưởng 0,50 745,000
11 Phó tiểu đoàn trưởng 0,40 596,000
12 Đại đội trưởng 0,30 447,000
13 Phó đại đội trưởng 0,25 372,500
14 Trung đội trưởng 0,20 298,000
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111
Lượt xem: 81118111

2. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ VNExpress

VNExpress
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 rồi nhỉ? Nội dung Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

3. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

4. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

5. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 rồi nhỉ? Nội dung Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

6. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

7. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

8. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ soha.vn

soha.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 rồi nhỉ? Nội dung Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

9. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

10. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

11. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 rồi nhỉ? Nội dung Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

12. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

13. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ vov.vn

vov.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

14. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ afamily.vn

afamily.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 rồi nhỉ? Nội dung Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

15. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

16. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

17. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ coccoc.com

coccoc.com
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 rồi nhỉ? Nội dung Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

18. Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 từ facebook.com

facebook.com
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

Câu hỏi về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020

Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
cách Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
hướng dẫn Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020
Cách Tính Lương Sĩ Quan Quân Đội 2020 miễn phí

Scores: 4.5 (74 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn