Top 18+ Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ?

Bạn đang tìm kiếm về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ?

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc

Đáp án: 

Ancol và amin cùng bậc là

Giải thích

Xác định bậc của ancol và amin trong các đáp án trên như sau:

A. Ancol bậc 2, amin bậc 1

B.Ancol bậc 3, amin bậc 1

C.Ancol bậc 2, amin bậc 2

D.Ancol bậc 1, amin bậc 2

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

Cách tính bậc của ancol

Bậc của ancol được tính bằng: Bậc của C liên kết với nhóm –OH

Ví dụ:

(CH_3CH_2CH_2OH)  C gắn với nhóm OH là C bậc 1 (C chỉ liên kết với 1 C khác ) nên đây là ancol bậc 1.

(CH_3CHOHCH_3) có C gắn với nhóm OH là C bậc 2 ( C liên kết trực tiếp với 2 C khác) nên đây là ancol bậc 2

Câu hỏi liên quan

1. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

A. ((CH_3)_3N).

B. (CH_3CH_2NHCH_3)

C. (CH_3NHCH_3)

D. (CH_3NH_2)

Đáp án: D

Giải thích

Bậc của amin bằng số H trong (NH_3) bị thay thế bởi gốc hidrocacbon.

A là amin bậc 3

B và D là amin bậc 2

2. Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO2 bằng số mol nước?

A. (C_2H_3COOCH_3)

B. (HCOOC_2H_3)

C. (CH_3COOC_3H_5)

D. (CH_3COOCH_3)

Đáp án:

D. (CH_3COOCH_3)

Giải thích

Este (CH_3COOCH_3) ứng với công thức phân tử là (C_3H_6O_2)

Đốt (C_3H_6O_2 rightarrow 3CO_2 + 3H_2O)

ta có (n_CO_2 = n_H_2O)

⇒ thỏa mãn yêu cầu

3. C6H5NHCH3 là amin bậc mấy

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án và lời giải chi tiết cho câu 3 tại đây: C6H5NHCH3 là amin bậc mấy

Trên đây là đáp án cho câu hỏi Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999
Lượt xem: 39993999

2. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ VNExpress

VNExpress
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc rồi nhỉ? Nội dung Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

3. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

4. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

5. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc rồi nhỉ? Nội dung Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

6. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

7. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

8. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ soha.vn

soha.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc rồi nhỉ? Nội dung Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

9. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

10. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

11. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc rồi nhỉ? Nội dung Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

12. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

13. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ vov.vn

vov.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

14. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ afamily.vn

afamily.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc rồi nhỉ? Nội dung Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

15. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

16. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

17. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ coccoc.com

coccoc.com
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc rồi nhỉ? Nội dung Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

18. Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc từ facebook.com

facebook.com
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

Câu hỏi về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc

Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
cách Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
hướng dẫn Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc
Cặp Ancol Và Amin Nào Sau Đây Không Cùng Bậc miễn phí

Scores: 4.6 (110 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn