Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Bạn đang tìm hiểu về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Câu 1. Thành phần nào gây ra phản ứng kiềm trong đất?

A. Na2CO3, CaCO3

B. HCl

C. H2SO4

D. Tất cả đều đúng

Câu 2. Keo đất mang điện tích gì?

A. Đa số điện tích âm, một số ít mang điện tích dương

B. Điện tích dương

C. Điện tích âm

D. Đa số điện tích dương, một số ít mang điện tích âm

Câu 3. Phản ứng của dung dịch đất do yếu tố nào quyết định?

A. Nồng độ H+ và OH-

B. Nồng độ bazơ

C. Nồng độ Na+

D. Nồng độ axít

Câu 4. Chọn câu đúng khi xác định phản ứng của dung dịch đất:

A. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng kiềm

B. Nếu [H+]

C. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng chua

D. Nếu [H+]

Câu 5. Thế nào là độ phì nhiêu của đất?

B. Là đất có dinh dưỡng

C. Là khả năng cung cấp đồng thời, không ngừng nước và dinh dưỡng cho cây

D. Là đất có nhiều dinh dưỡng

A. Là đất có nhiều muối tan và xác thực vật, động vật

Câu 6. Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên?

A. OH-

B. Al3+ và H+

C. Al3+

D. H+

Câu 7. Keo là đất gì?

A. Là những phần tử có kích thước trên 1 micromet, không tan trong nước mà ở tạng thái huyền phù

B. Là những phần tư có kích thước nhỏ dưới 1micromet, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù

C. Là những phần từ có kích thước trên 1micromet tan trong nước

D. Là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet, tan trong nước

Câu 8. Lớp ion nào trên hạt keo tham gia trao đổi ion?

A. Lớp ion quyết định điện

B. Nhân hạt keo

C. Lớp ion quyết bù

D. Lớp ion khuếch tán

Câu 9. Độ chua tiềm tàng của đất được tạo nên bởi?

A. H+ trong dung dịch đất

B. H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất

C. Al3+ trong dung dịch đất

D. H+ và Al3+ trong keo đất

Câu 10. Độ phì nhiêu tự nhiên của đất được hình thành do?

A. Thảm thực vật tự nhiên

B. Được cày xới thường xuyên

C. Được bón đầy đủ phân hóa học

D. Được tưới tiêu hợp lí

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 D
Câu 2 A Câu 7 B
Câu 3 A Câu 8 D
Câu 4 C Câu 9 B
Câu 5 C Câu 10 A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666
Lượt xem: 26662666

2. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ VNExpress

VNExpress
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Học Kì 1 miễn phí

Scores: 5 (105 votes)

Có thể bạn quan tâm  Bài 41 Môi Trường Và Các Nhân Tố Sinh Thái Soạn Sinh 9 Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái Giải bài tập Sinh 9 trang 121

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn