Top 20+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Bạn đang tìm kiếm về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 hữu ích với bạn.

Trắc nghiệm Sử 7 bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 14 – Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) có đáp án

Danh sách câu hỏi Đáp án
Câu 1. Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 1 là gì?

A. Xâm lược Đại Việt để giải quyết những khó khăn trong nước.

B. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Nam Tống.

C. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Cham-pa.

D. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công các nước phía nam Đại Việt.

Câu 2. Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

A. Trả lại thư ngay.

B. Vội vàng xin giảng hòa.

C. Bắt giam sứ giả vào ngục.

D. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ.

Câu 3. Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?

A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.

B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến.

C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa.

D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.

Câu 4. Câu nói “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là của ai?

A. Trần Quốc Toản.

B. Trần Thủ Độ.

C. Trần Quang Khải.

D. Trần Quốc Tuấn.

Câu 5. Chủ trương đánh giặc nào được nhà Trần thực hiện trong cả ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

A. Tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc.

B. Chặn đánh ngay từ khi quân giặc vừa tiến vào nước ta.

C. Thực hiện “vườn không nhà trống”

D. Kiên quyết giữ Thăng Long, đào chiến lũy để chống giặc

Câu 6. Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên lần thứ nhất là:

A. Trận Quy Hóa (Yên Bái, Lào Cai).

B. Trận Thiên Mạc (Duy Tiên, Hà Nam).

C. Trận Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng, ở phố Hàng Than – Hà Nội).

D. Trận Bạch Đằng.

Câu 7. Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

A. Trần Quốc Tuấn

B. Trần Quốc Toản

C. Trần Quang Khải

D. Trần Khánh Dư

Câu 8. Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp.

B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.

C. Thiên Trường, Thăng Long.

D. Bạch Đằng.

Câu 9. Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên?

A. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn và luôn tích cực, chủ động tham gia kháng chiến.

B. Nội bộ tầng lớp lãnh đạo nhà Trần đoàn kết và có sự chuẩn bị rất chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.

C. Nhà Trần có đường lối chiến lược, chiến thuật đsung đắn, sáng tạo và có những danh tướng tài ba.

D. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần đều được nhân dân Cham-pa giúp sức.

Câu 10. Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên?

A. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới.

B. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

C. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc.

D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí giá trong nghệ thuật đánh giặc.

Câu 11. Tướng giặc nào chỉ huy quân Mông Cổ tiến vào xâm lược Đại Việt lần thứ nhất?

A. Toa Đô

B. Thoát Hoan

C. Ngột Lương Hợp Thai

D. Ô Mã Nhi

Câu 12. “Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?

A. Trần Quốc Tuấn.

B. Trần Bình Trọng.

C. Trần Quốc Toản.

D. Trần Thủ Độ.

Câu 13. Mục đích chính của quân Mông Cổ khiên tiến quân xâm lược Đại Việt lần thứ nhất là gì?

A. Làm bàn đạp để tấn công nhà Tống từ phía Nam

B. Làm bàn đạp để mở rộng xâm lược xuống khu vực Đông Nam Á

C. Chinh phạt Đại Việt vì đã bắt giam sứ giả Mông Cổ

D. Phù Lý diệt Trần

Câu 14. Đâu là nơi diễn ra trận đụng độ đầu tiên của quân Mông Cổ với quân dân nhà Trần?

A. Bình Lệ Nguyên

B. Đông Bộ Đầu

C. Chương Dương

D. Bạch Đằng

Câu 15. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất, trước thế giặc mạnh, nhà Trần đã rút khỏi Thăng Long về vùng nào?

A. Thiên Trường

B. Thiên Mạc

C. Vạn Kiếp

D. Long Hưng

Câu 16. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất của quân Mông Cổ?

A. Tây Kết

B. Chương Dương

C. Đông Bộ Đầu

D. Hàm Tử

Câu 17. Sự kiện nào dưới đây không minh chứng cho tinh thần dũng cảm của quân dân nhà Trần trước sức mạnh của quân Mông Cổ?

A. Ba lần bắt giam sứ giả Mông Cổ

B. Chuẩn bị lực lượng kháng chiến

C. Đem quân nghênh chiến khi giặc vừa tràn vào Đại Việt

D. Viết thư giảng hòa tạm thời

Câu 18. Nhà Trần khi thực hiện kế sách “vườn không nhà trống” không nhằm mục đích nào sau đây?

A. Tránh sức mạnh ban đầu của quân Mông Cổ

B. Khoét sâu vào điểm yếu của quân Mông Cổ

C. Củng cố lực lượng chờ phản công

D. Đánh nhanh thắng nhanh

Câu 19. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung sau: “Vó ngựa…đi đến đâu, cỏ cây không mọc được đến đó”

A. Trung Hoa

B. Mông Cổ

C. Ả Rập

D. Đại Đường

Câu 20. Kế “vườn không nhà trống” của quân dân nhà Trần không tạo ra khó khăn nào cho quân Mông Cổ?

A. Thiếu lương thực

B. Nhuệ khí của kẻ thù suy giảm

C. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh không thực hiện được

D. Sự trỗi dậy của người Hán ở Trung Hoa

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 11 C
Câu 2 C Câu 12 D
Câu 3 A Câu 13 A
Câu 4 D Câu 14 A
Câu 5 C Câu 15 B
Câu 6 C Câu 16 C
Câu 7 A Câu 17 D
Câu 8 B Câu 18 D
Câu 9 D Câu 19 B
Câu 10 A Câu 20 D

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3140
Lượt xem: 50206929

LỊCH SỬ 10, BÀI 14-(CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM) CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM từ Youtube

câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2843

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8846

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8153

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3866

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3808

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6074

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4454

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9099

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9415

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9135

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4148

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7003

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3989

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5855

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1626

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7353

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2883

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 miễn phí

Scores: 4 (140 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn