Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Bạn đang tìm hiểu về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Câu 1. Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là gì?

A. Bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ

B. Chế độ phong kiến Việt Nam được hình thành và phát triển

C. Sự hình thành và phát triển của nhà nước Âu Lạc

D. Quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam của người Việt

Câu 2. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu đã tổ chức bộ máy cai trị như thế nào?

A. Chia Âu Lạc thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.

B. Chia Âu lạc thành nhiều châu để dễ bề cai quản.

C. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị đến cấp huyện.

D. Chia Âu Lạc thành 3 quân, sáp nhập vào quân Giao Chỉ

Câu 3. An Nam đô hộ phủ là tên gọi của nước ta dưới ách thống trị của triều đại phong kiến nào?

A. nhà Lương

B. nhà Hán

C. nhà Đường

D. nhà Tùy

Câu 4. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào đã đưa tới sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân?

A. Hai Bà Trưng

B. Bà Triệu

C. Lý Bí

D. Mai Thúc Loan

Câu 5. Ý nào sau đây không phản ánh đúng biến chuyển của nền kinh tế nước ta thời Bắc thuộc?

A. Hoạt động trao đổi, buôn bán được mở rộng

B. Biết áp dụng các kĩ thuật canh tác mới

C. Xuất hiện các ngành nghề thủ công mới

D. Một số máy móc được sử dụng trong nông nghiệp

Câu 6. Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông

B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta

C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa

D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta

Câu 7. Các cuộc đấu tranh của cha ông trong thời kì Bắc thuộc không khẳng định truyền thống nào của dân tộc Việt Nam?

A. Lòng yêu nước

B. Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập dân tộc

C. Ý thức vươn lên bảo vệ nền văn hóa dân tộc

D. Đoàn kết để mở rộng lãnh thổ

Câu 8. Các cuộc đấu tranh của nhân ta thời kì Bắc thuộc không mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân

B. Làm lung lay nền thống trị của chính quyền phương Bắc ở nước ta

C. Tạo ra những khoảng thời gian độc lập quý để khôi phục văn hóa Việt

D. Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế nước ta

Câu 9. Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc?

A. Hà khắc, tàn bạo, thâm độc

B. Được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực

C. Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Âu Lạc

D. Nhằm thôn tính lãnh thổ và đồng hóa nhân dân ta

Câu 10. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?

A. Tình hình Trung Quốc không ổn định

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền đô hộ

C. Nền kinh tế không đáp ứng được đời sống nhân dân

D. Nước ta nằm cách xa chính quyền trung ương phương Bắc

Câu 11. “Một xin rửa sách nước thù Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ hùng Ba kêu oan ức lòng chồng Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này” (Thiên Nam ngữ lục) Bốn câu thơ trên là lời thề xuất binh trong cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

B. Khởi nghĩa Bà Triệu

C. Khởi nghĩa Lý Bí

D. Khởi nghĩa Phùng Hưng

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 25

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 7 D
Câu 2 A Câu 8 D
Câu 3 C Câu 9 C
Câu 4 C Câu 10 B
Câu 5 D Câu 11 A
Câu 6 C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999
Lượt xem: 39993999

2. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.8 (92 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Suy Nghĩ Về Lòng Yêu Nước Của Thanh Niên Hiện Nay Văn mẫu lớp 7: Viết một đoạn văn ngắn về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay (14 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn