Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức Trắc nghiệm sử 6 bài 7: Ấn Độ cổ đại

Bạn đang tìm kiếm về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức Trắc nghiệm sử 6 bài 7: Ấn Độ cổ đại

Câu 1. Những đồng bằng ở phía tây và phía đông Ấn Độ được bồi đắp bởi phù sa sông

A. Nin.

B. Ti-grơ và Ơ-phrát.

C. Hằng và Ấn.

D. Trường Giang và Hoàng Hà.

Câu 2. Điều kiện tự nhiên ở lưu vực sông Ấn và sông Hằng thuận lợi cho Ấn Độ phát triển kinh tế

A. thủ công nghiệp.

B. nông nghiệp.

C. thương nghiệp.

D. dịch vụ.

Câu 3. Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là sông

A. Ấn.

C. Hằng.

C. Gô-đa-va-ri.

D. Na-ma-da.

Câu 4. Khoảng giữa thiên niên kỉ III TCN, tộc người nào đã sinh sống ở lưu vực sông Ấn?

A. Người A-ri-a.

B. Người Do Thái.

C. Người Đra-vi-đa.

D. Người Khơ-me.

Câu 5. Khoảng giữa thiên niên kỉ II TCN, tộc người nào đã tràn vào miền Bắc Ấn Độ?

A. Người A-ri-a.

B. Người Do Thái.

C. Người Đra-vi-đa.

D. Người Khơ-me.

Câu 6. Sau khi vào Ấn Độ, người A-ri-a đã thiết lập chế độ

A. quân chủ chuyên chế.

B. cộng hòa quý tộc.

C. đẳng cấp Vác-na.

D. phân biệt tôn giáo.

Câu 7. Chế độ đẳng cấp Vác-na là gì?

A. Sự phân biệt về chủng tộc và màu da.

B. Sự phân biệt về tôn giáo.

C. Sự phân biệt về trình độ học vấn.

D. Sự phân biệt giàu – nghèo.

Câu 8. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, xã hội Ấn Độ cổ đại có mấy đẳng cấp?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 9. Đẳng cấp đứng đầu trong xã hội Ấn Độ cổ đại là

A. Bra-man.

B. Ksa-tri-a.

C. Vai-si-a.

D. Su-đra.

Câu 10. Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, ai thuộc đẳng cấp Bra-man?

A. Tăng lữ.

B. Quý tộc, chiến binh.

C. Nông dân, thương nhân.

D. Những người thấp kém.

Câu 11. Những người thấp kém trong xã hội Ấn Độ cổ đại thuộc đẳng cấp

A. Bra-man.

B. Ksa-tri-a.

C. Vai-si-a.

D. Su-đra.

Câu 12. Sắp xếp các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại theo chiều từ trên xuống dưới.

A. Bra-man, Ksa-tri-a, Vai-si-a, Su-đra.

B. Bra-man, Vai-si-a, Ksa-tri-a, Su-đra.

C. Su-đra, Ksa-tri-a, Vai-si-a, Bra-man.

D. Su-đra, Vai-si-a, Ksa-tri-a, Bra-man.

Câu 13. Chữ viết nào được sử dụng phổ biến nhất ở Ấn Độ cổ đại?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ Hán.

C. Chữ La-tinh.

D. Chữ Ka-na.

Câu 14. Cư dân ở quốc gia cổ đại nào dưới đây đã sáng tạo ra chữ số 0?

A. Ai Cập.

B. Hi Lạp.

C. Lưỡng Hà.

D. Ấn Độ.

Câu 15. Ấn Độ là quê hương của tôn giáo những nào dưới đây?

A. Hin-đu giáo và Phật giáo.

B. Nho giáo và Phật giáo.

C. Hin-đu giáo và Thiên chúa giáo.

D. Nho giáo và Đạo giáo.

Câu 16. Quốc gia cổ đại nào là nơi khởi phát của Phật giáo?

A. Ấn Độ.

B. Trung Quốc.

C. Ai Cập.

D. Lưỡng Hà.

Câu 17. Theo lịch của người Ấn cổ đại, sau bao nhiêu năm sẽ có một tháng nhuận?

A. 2 năm.

B. 3 năm.

C. 4 năm.

D. 5 năm.

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 7: Ấn Độ cổ đại

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 10 A
Câu 2 B Câu 11 D
Câu 3 A Câu 12 A
Câu 4 C Câu 13 A
Câu 5 A Câu 14 D
Câu 6 C Câu 15 C
Câu 7 A Câu 16 A
Câu 8 D Câu 17 D
Câu 9 A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111
Lượt xem: 41114111

2. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ VNExpress

VNExpress
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức miễn phí

Scores: 4.1 (115 votes)

Có thể bạn quan tâm  Bút pháp ước lệ tượng trưng là gì? Câu thơ nào trong Truyện Kiều có sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lịch sử – Địa lí lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 6 môn Lịch sử – Địa lý

Bạn đang tìm hiểu về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức hữu ích với bạn.

1. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lịch sử – Địa lí lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 6 môn Lịch sử – Địa lý

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lịch sử – Địa lí lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 16 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử – Địa lý 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án môn Toán, Ngữ văn, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Ý nào sau đây không phản ánh đúng quan điểm biên soạn SGK môn Lịch sử và Địa lí 6 bộ KNTTVCS?

A. Tuân thủ định hướng GDPT và tiêu chuẩn SGK mới; biên soạn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực; chú trọng “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

B. Kế thừa SGK hiện hành và tiếp thu điểm mới từ SGK của các nước tiên tiến trên thế giới.

C. Được biên soạn theo hướng hỗ trợ GV đổi mới hiệu quả phương pháp tổ chức các hoạt động dạy – học.

D. Đáp ứng được yêu cầu truyền tải nội dung kiến thức khoa học cho học sinh holder

Câu 2. Điểm mới nổi bật của SGK Lịch sử và Địa lí 6 gồm:

A. Cách tiếp cận, phương pháp biên soạn, cấu trúc, trình bày, thiết kế, in ấn,… holder

B. Cách tiếp cận và thiết kế in ấn.

C. Cấu trúc SGK và phương pháp biên soạn.

D. Hiện đại, theo mô hình SGK của nhiều nước tiên tiến trên thế giới.

Câu 3. Trong cách tiếp cận của SGK Lịch sử và Địa lí 6 có điểm mới nổi bật là

A. Thống nhất cách tiếp cận theo hướng tích hợp nội môn và liên môn, học lịch sử – địa lí thế giới và khu vực để hiểu rõ lịch sử – địa lí Việt Nam và địa phương. holder

B. Mỗi phân môn có cách tiếp cận độc lập theo đặc thù của môn Lịch sử hay Địa lí.

C. Phân môn Địa lí rất chú trọng giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống.

D. Gồm tất cả các điểm trên.

Câu 4. Cấu trúc từng chương, bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí 6 có đặc điểm là

A. các bài gồm các phần: mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

B. các bài gồm 4 phần: khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng.

C. bám sát chương trình Lịch sử và Địa lí 6, các bài đều được xây dựng theo một cấu trúc, gồm: mục tiêu, mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng. holder

D. Cấu trúc các chương, bài trong mỗi phân môn có sự khác nhau do đặc thù riêng của từng phân môn.

Câu 5. Bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí 6, nội dung bài học được phân chia thế nào?

A. Vẫn theo kết cấu bài học truyền thống: kênh chữ, kênh hình, câu hỏi, bài tập.

B. Nội dung bài học được phân chia thành 2 tuyến: Tuyến chính (nội dung chính của bài) và tuyến phụ (thông tin bổ sung, mở rộng,…). holder

C. Nội dung bài học được phân chia thành 3 tuyến: tuyến chính, tuyến phục, câu hỏi và bài tập.

D. Nội dung bài học của mỗi phân môn được xây dựng linh hoạt theo yêu cầu, đặc thù riêng của từng phân môn.

Câu 6. Phương pháp tổ chức dạy học nào được chú ý triển khai khi dạy học SGK Lịch sử và Địa lí 6?

A. Phương pháp thảo luận nhóm và hình thức học trên lớp.

B. Phương pháp nghiên cứu tình huống và hình thức trải nghiệm thực tế.

C. Kết hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. holder

D. Tăng cường phương pháp dạy học ngoài lớp học, tham quan, trải nghiệm thực tế.

Câu 7. Trong mỗi bài học, phần Mở đầu nhằm mục đích

A. kết nối với điều HS đã biết, nêu tình huống có vấn đề nhằm kích thích tư duy của HS.

B. “làm ấm” không khí lớp học, tạo hứng thú cho HS để chuẩn bị vào bài học mới.

C. Xác định nhiệm vụ, vấn đề học tập HS cần giải quyết.

D. Gồm tất cả các ý trên. holder

Câu 8. Nội dung tuyến phụ trong các bài học Lịch sử và Địa lí 6 có vai trò gì?

A. Minh họa cho tuyến chính, nội dung chính .

B. Là một nội dung cần khai thác kĩ để hình thành kiến thức, phát triển năng lực cho HS.

C. Cung cấp thông tin mở rộng, bổ sung, hoặc có tính liên môn, kết nối nhằm làm rõ hơn nội dung chính. holder

D. Giúp cho nội dung SGK sinh động, phù hợp với xu hướng biên soạn SGK của thế giới.

Câu 9. Kênh hình và tư liệu viết trong các bài học phần Lịch sử có vai trò như thế nào?

A. Là nội dung chính của bài học, GV căn cứ vào đó tổ chức hoạt động phù hợp cho HS chủ động rút ra những kiến thức cơ bản, rèn luyện các kĩ năng làm việc với tư liệu, góp phần phát triển năng lực môn học. holder

B. Là phần minh họa, bổ sung cho nội dung chính của bài học, GV hướng dẫn HS tham khảo.

C. Kênh hình chỉ là hình ảnh minh họa, các tư liệu viết là tư liệu đọc thêm, mở rộng.

D. Có khi là minh họa cho nội dung chính, có khi lại là một phần của nội dung chính.

Câu 10. Hoạt động Luyện tập trong SGK Lịch Sử và Địa lí 6 nhằm mục đích gì?

A. Ôn luyện tri thức.

B. Liên hệ thực tiễn.

C. Ôn luyện kiến thức và rèn luyện kĩ năng. holder

D. Tìm hiểu nội dung bài học.

Câu 11. Hoạt động Vận dụng trong SGK Lịch Sử và Địa lí 6 nhằm mục đích gì?

A. Vận dụng kiến thức kĩ năng vào giải quyết vấn đề thực tế. holder

B. Tìm hiểu nội dung bài học.

C. Rèn luyện kĩ năng.

D. Ghi nhớ những điều đã học.

Câu 12. Qua video tiết dạy minh họa “Hy Lạp và La Mã cổ đại” có thể rút ra kinh nghiệm nào?

A. Nên tuân thủ các bước lên lớp theo trình tự cấu trúc các phần của bài học như trong SGK.

B. Kết hợp những phương pháp dạy học tích cực phù hợp với điều kiện trường, lớp, đối tượng HS.

C. Giáo viên phải luôn luôn lắng nghe, quan sát, khai thác triệt để cách xử lí của học sinh để phân tích và rút ra cách thức giao tiếp phù hợp trong tình huống cụ thể.

D. Tất cả các phương án trên. holder

Câu 13. Phương pháp dạy học nào cần đặc biệt chú ý vận dụng khi khai thác SGK Lịch sử và Địa lí 6 – Phần Địa lí?

A. Phương pháp dạy học theo nhóm.

B. Phương pháp đặc thù của phân môn Địa lí (khai thác tri thức từ bản đồ, biểu đồ, sơ đồ,…). holder

C. Phương pháp dạy học dự án .

D. Phương pháp dạy học truyền thống.

Câu 14. Tính vận dụng, liên hệ với thực tế của phần Địa lí được thể hiện qua

A. Các hoạt động, câu hỏi để khai thác kiến thức.

B. Các nhiệm vụ trong phần vận dụng.

C. Các nhiệm vụ trong phần luyện tập

D. Tất cả các phương án trên. holder

Câu 15. Qua video bài dạy minh họa Chuyển động quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả, điểm nào sau đây thể hiện được tính mở và dễ dàng trong khai thác và sử dụng sách?

A. Có nhiều câu hỏi và bài tập.

B. Các mục, đơn vị kiến thức rõ ràng, nội dung thông tin kênh chữ, kênh hình hợp lí.

C. các câu hỏi ở các mục định hướng tổ chức các hoạt động dạy học.

D. Cả A và B. holder

Câu 16. Khi lập kế hoạch bài dạy, giáo viên có nhất thiết phải thực hiện đúng các nội dung, phương pháp, hình thức được thể hiện trong SGK và SGV không?

A. GV phải thực hiện đúng các nội dung, phương pháp, hình thức được thể hiện trong SGK và SGV.

B. GV phải thực hiện đúng các nội dung, phương pháp, hình thức được thể hiện trong SGK, còn không nhất thiết phải theo đúng SGV vì SGV là tài liệu tham khảo.

C. GV có quyền điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trong SGK và SGV sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ, khả năng nhận thức của HS. holder

D. GV cần căn cứ vào chương trình nhà trường, yêu cầu của tổ chuyên môn.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111
Lượt xem: 71117111

2. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ VNExpress

VNExpress
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6 Kết Nối Tri Thức miễn phí

Scores: 4.2 (55 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Để In Slide 1 3 6 9 Ta Chọn File

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn