Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 100 câu hỏi ôn tập môn Toán lớp 7 Bài tập ôn tập lớp 7 môn Toán có đáp án

Bạn đang tìm kiếm về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 hữu ích với bạn.

1. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 100 câu hỏi ôn tập môn Toán lớp 7 Bài tập ôn tập lớp 7 môn Toán có đáp án

100 câu hỏi ôn tập môn Toán lớp 7 là tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 7 có đáp án đi kèm, nhằm giúp các bạn học sinh tự hệ thống lại kiến thức, luyện đề hiệu quả hơn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

100 câu hỏi ôn tập môn Toán lớp 7

Câu 1: Cho tam giác ABC, góc A = 640, góc B = 800. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại D.

Số đo của góc là bao nhiêu?

A. 70o

B. 102o

C. 88o

D. 68o

Câu 2: Đơn thức -1/2 xy2 đồng dạng với:

A. -1/2 x2y

B. x2y2

C. xy2

D. -1/2 xy

Câu 3: Cho tam giác đều ABC độ dài cạnh là 6cm. Kẻ AI vuông góc với BC. Độ dài cạnh AI là:

A. 3√3 cm

B. 3 cm

C. 3√2 cm

D. 6√3 cm

Câu 4: Tìm n ϵ N, biết 3n.2n = 216, kết quả là:

A. n = 6

B. n = 4

C. n = 2

D. n = 3

Câu 5: Xét các khẳng định sau. Tìm khẳng định đúng. Ba đường trung trực của một tam giác đồng qui tại một điểm gọi là:

A. Trọng tâm của tam giác

B. Tâm đường tròn ngoại tiếp

C. Trực tâm của tam giác

D. Tâm đường tròn nội tiếp

Câu 6: Cho tam giác ABC có gó A = 500; góc B : góc C = 2 : 3. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. AC < AB < BC

B. BC < AC < AB

C. AC < BC < AB

D. BC < AB < AC

Câu 7: Cho điểm P (-4; 2). Điểm Q đối xứng với điểm P qua trục hoành có tọa độ là:

A. Q(4; 2)

B. Q(-4; 2)

C. Q(2; -4)

D. Q(-4; -2)

Câu 8: Xét các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng. Trong một tam giác giao điểm của ba trung tuyến gọi là:

A. Trọng tâm tam giác

B. Trực tâm tam giác

C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

D. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Câu 9:

P(x) = x2 – x3 + x4 và Q(x) = -2x2 + x3 – x4 + 1 và R(x) = -x3 + x2 +2x4.

P(x) + R(x) là đa thức:

A. 3x4 + 2x2

B. 3x4

C. -2x3 + 2x2

D. 3x4 – 2x3 + 2x2

Câu 10: Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Độ dài trung tuyến AM là:

A. 8cm

B. √54cm

C. √44cm

D. 6cm

Câu 11: Tính: 3 1/4 + 2 1/6 – 1 1/4 – 4 5/6 = ?

A. -5/6

B. -2/3

C. 3/8

D. 3/2

Câu 12: Tìm n ϵ N, biết 2n+2 + 2n = 20, kết quả là:

A. n = 4

B. n = 1

C. n = 3

D. n = 2

Câu 13: Trong các số sau số nào là nghiệm thực của đa thức: P(x) = x2 –x – 6

A. 1

B. -2

C. 0

D. -6

Câu 14: Tìm n ϵ N, biết 4n/3n = 64/27, kết quả là:

A. n = 2

B. n = 3

C. n = 1

D. n = 0

Câu 15: Tính (155 : 55).(35 : 65)

A. 243/32

B. 39/32

C. 32/405

D. 503/32

………….

ĐÁP ÁN CÂU HỎI

Câu Đáp án
1 D
2 C
3 A
4 D
5 B
6 B
7 D
8 A
9 D
10 A
11 B
12 D
13 B
14 B
15 A
16 C
17 B
18 D
19 A
20 C
21 A
22 C
23 A
24 B
25 B
26 A
27 C
28 D
29 C
30 D
31 D
32 D
33 B
34 C
35 A
36 A
37 D
38 D
39 D
40 C
41 D
42 B
43 A
44 D
45 D
46 D
47 B
48 B

………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555
Lượt xem: 45554555

2. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ VNExpress

VNExpress
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2 miễn phí

Scores: 4.7 (118 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn