Top 18+ Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện Đáp án bài 2 trang 26 sgk sinh học 9

Bạn đang tìm hiểu về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện Đáp án bài 2 trang 26 sgk sinh học 9

Đề bài: Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chia tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Trả lời:

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào

  • Mô tả cấu trúc

Cấu trúc của  NST ở kì giữa gồm hai nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau ở tâm động (eo thứ nhất).

Tâm động là điểm đính NST vào sợi tơ vô sắc trong bộ thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào, NST di chuyển về các cực của tế bào.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ VNExpress

VNExpress
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ soha.vn

soha.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ vov.vn

vov.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ afamily.vn

afamily.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ coccoc.com

coccoc.com
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện từ facebook.com

facebook.com
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện

Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
cách Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
hướng dẫn Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện
Cấu Trúc Điển Hình Của Nst Được Biểu Hiện miễn phí

Scores: 4.6 (132 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Soạn Văn 8 Bài Cấp Độ Khái Quát Của Nghĩa Từ Ngữ

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn