Top 18+ Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Bạn đang tìm hiểu về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Một số loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu là cây lương thực và cây họ đậu vì chúng có khả năng cố định đạm, góp phần cải tạo đất bạc màu.

Trồng đậu phộng trên đất xám bạc màu
Trồng đậu phộng trên đất xám bạc màu
Đối với đất xám bạc màu, chúng ta cần sử dụng biện pháp nào để cải tạo đất?

A. Bón vôi

B. Làm ruộng bậc thang

C. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

D. Cày sâu, bừa kĩ; kết hợp bón phân hữu cơ

Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là do đâu?

A. Chặt phá rừng bừa bãi

B. Đất dốc thoải

C. Địa hình dốc thoải, tập quán canh tác lạc hậu

D. Rửa trôi chất dinh dưỡng

Tác dụng của biện pháp cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học hợp lí ở cải tạo đất xám bạc màu?

A. Tăng độ phì nhiêu cho đất

B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất

C. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho đất

D. Làm tầng đất mặt dày lên, tăng độ phì nhiêu cho đất

Tác dụng của xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng hợp lý ở biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

A. Hạn chế sự rửa trôi chất dinh dưỡng

B. Giữ đất luôn ẩm

C. Đất không bị khô hạn, tăng độ phì nhiêu cho đất

D. Hạn chế sự rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ đất luôn ẩm

Đặc điểm của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

A. Đất xấu, nghèo dinh dưỡng

B. Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, cát sỏi chiếm ưu thế

C. Đất chua, nghèo dinh dưỡng

D. Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn

Tác dụng của biện pháp bón vôi ở cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

A. Giảm độ chua của đất

B. Tăng độ phì nhiêu

C. Khử phèn

D. Rửa mặn

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777
Lượt xem: 47774777

2. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ VNExpress

VNExpress
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu rồi nhỉ? Nội dung Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

3. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

4. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

5. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu rồi nhỉ? Nội dung Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

6. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

7. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

8. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ soha.vn

soha.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu rồi nhỉ? Nội dung Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

9. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

10. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

11. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu rồi nhỉ? Nội dung Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

12. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

13. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ vov.vn

vov.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

14. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ afamily.vn

afamily.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu rồi nhỉ? Nội dung Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

15. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

16. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

17. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ coccoc.com

coccoc.com
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu rồi nhỉ? Nội dung Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

18. Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu từ facebook.com

facebook.com
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

Câu hỏi về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu

Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
cách Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
hướng dẫn Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu
Cây Lương Thực Trồng Được Trên Đất Xám Bạc Màu miễn phí

Scores: 4.2 (121 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Đồng Hồ Vạn Năng Thực Hiện Chức Năng Của: Đồng hồ vạn năng thực hiện chức năng của:

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn