Chất Có Thể Tham Gia Phản Ứng Trùng Ngưng Là (update 2023)

Phản ứng trùng ngưng là một hiện tượng xảy ra trong hóa học khi các phân tử hoặc ion trong dung dịch tương tác với nhau để tạo ra một chất mới có tính chất khác với nguyên liệu ban đầu. Thường thì các phân tử sẽ tương tác với nhau thông qua các liên kết thế trung gian. Khi này, các phân tử sẽ trùng hợp với nhau để tạo thành một phân tử lớn hơn, gọi là polymer. Phản ứng trùng ngưng được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất vật liệu, thuốc, hóa mỹ phẩm, và công nghệ sinh học. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao trong phản ứng trùng ngưng, cần phải chọn lựa những điều kiện phù hợp nhất như nhiệt độ, áp suất và các chất xúc tác. Qua đó, phản ứng trùng ngưng đã trở thành một phương pháp quan trọng trong sản xuất các sản phẩm hóa học và các sản phẩm kỹ thuật công nghệ cao.

Chất Có Thể Tham Gia Phản Ứng Trùng Ngưng Là

Chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là các chất có nhóm chức -OH như axit carboxylic, phenol, ancol, glycosid… hay các đơn chất như nước, amoniac, etilen glycol,… Các phản ứng trùng ngưng có thể xảy ra trong điều kiện acid, kiềm hoặc chỉ cần có hệ thống xúc tác thích hợp. Phản ứng trùng ngưng tạo ra các sản phẩm khác nhau tùy thuộc vào loại chất phản ứng. Ví dụ, axit béo trùng ngưng sẽ tạo ra chất béo chứa nhiều liên kết đôi liên hợp, còn glycosid trùng ngưng sẽ tạo ra các trisacarit.

Phân biệt trùng hợp / trùng ngưng / monome / mắt xích | Polime

Phản ứng trùng ngưng

Phản ứng trùng ngưng là quá trình tổng hợp polymer dựa vào phản ứng của các monomer có chứa những nhóm chất, tạo thành những liên kết mới trong mạch polymer và đồng thời sinh ra hợp chất phụ như nước, HCl,…

VD: nNH2 – [CH2]5COOH —> (–NH – [CH2]5CO–)n + nH2O

Phân loại

Trùng ngưng đồng thể và dị thể

  • Trùng ngưng đồng thể: khi trùng ngưng chỉ có một loại monomer tham gia phản ứng.
  • Trùng ngưng dị thể: khi trùng ngưng có từ hai loại monomer trở lên.

Trùng ngưng hai chiều và trùng ngưng ba chiều

  • Trùng ngưng hai chiều là một dạng polymer mạch thẳng hay là phân nhánh.
  • Trùng ngưng ba chiều là khả năng tạo thành một dạng mạch không gian. Khi một trong những monomer tham gia phản ứng có tới ba nhóm chức.

Xem thêm

  • Phản ứng trùng hợp


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phản_ứng_trùng_ngưng&oldid=64928910”

Scores: 4.2 (61 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn