Top 18+ Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Bạn đang tìm kiếm về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Câu 1. Chọn câu đúng:

A. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua

B. Chất dẫn điện là chất không cho dòng điện đi qua

C. Chất dẫn điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động nhanh hơn

D. Chất dẫn điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động chậm hơn

Câu 2. Chất dẫn điện là chất…….dòng điện đi qua.

A. Cho

B. Không cho

C. Cản trở

D. Cho một phần

Câu 3. Chất cách điện là:

A. Chất cho dòng điện đi qua

B. Chất không cho dòng điện đi qua

C. Chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động nhanh hơn

D. Chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động chậm hơn

Câu 4. Chọn câu đúng:

A. Chất cách điện là chất cho dòng điện đi qua

B. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua

C. Chất cách điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động nhanh hơn

D. Chất cách điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động chậm hơn

Câu 5. Chất cách điện là chất…….dòng điện đi qua.

A. Cho

B. Không cho

C. Tăng cường cường độ

D. Cho một phần

Câu 6. Kim loại là chất:

A. Dẫn điện

B. Cách điện

C. Vừa dẫn điện vừa cách điện

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 7. Vật liệu nào sau đây là chất dẫn điện?

A. Gỗ

B. Thủy tinh

C. Nhựa

D. Kim loại

Câu 8. Chọn câu đúng nhất:

A. Kim loại là chất dẫn điện

B. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

C. Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 9. Dòng điện trong kim loại là:

A. Dòng các proton chuyển động có hướng

B. Dòng các notron dịch chuyển có hướng

C. Dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

D. Dòng các nguyên tử tự do do dịch chuyển có hướng

Câu 10. Dòng điện trong kim loại là dòng các ………. dịch chuyển có hướng

A. Nguyên tử tự do

B. Electron tự do

C. Proton

D. Notron

Câu 11. Electron tự do có trong vật nào dưới đây?

A. Mảnh nilong

B. Mảnh sắt

C. Mảnh giấy khô

D. Mảnh nhựa

Câu 12. Chọn câu phát biếu sai

A. Trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử.

B. Trong kim loại tồn tại các ion âm

C. Trong kim loại chứa các điện tử tự do

D. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

Câu 13. Electron tự do có trong phần nào của dây điện:

A. Phần vỏ nhựa của dây

B. Phần đầu của đoạn dây

C. Phần cuối của đoạn dây

D. Phần lõi của dây

Câu 14. Trong vật nào dưới đây không có electron tự do?

A. Một đoạn dây thép

B. Một đoạn dây đồng

C. Một đoạn dây nhựa

D. Một đoạn dây nhôm

Câu 15. Vật nào dưới đây là vật cách điện?

A. Một đoạn ruột bút chì

B. Một đoạn dây thép

C. Một đoạn dây nhôm

D. Một đoạn dây nhựa

Câu 16. Vật nào dưới đây là vật cách điện?

A. Một mảnh thủy tinh

B. Một đoạn dây thép

C. Một thanh sắt

D. Một đoạn dây đồng

Câu 17. Vật nào sau đây là chất cách điện?

A. Gỗ

B. Đồng

C. Nhôm

D. Sắt

Câu 18. Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?

A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

C. Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

D. Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

Câu 19. Trong các chất sau đây, chất nào không phải là chất cách điện?

A. Nhựa

B. Gỗ khô

C. Cao su

D. Than chì

Câu 20. Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện nào sử dụng nhiều nhất?

A. Sứ

B. Nhựa

C. Thủy tinh

D. Cao su

Câu 21. Kim loại là chất dẫn điện tốt vì:

A. Trong kim loại có nhiều hạt nhân tự do.

B. Trong kim loại có nhiều nguyên tử tự do.

C. Trong kim loại có nhiều electron tự do.

D. Trong kim loại có nhiều hạt nhân, nguyên tử và electron tự do.

Câu 22. Trong kim loại, electron tự do là những electron

A. quay xung quanh hạt nhân.

B. chuyển động được từ vị trí này đến vị trí khác.

C. thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại.

D. chuyển động có hướng.

Câu 23. Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khí tạo ra. Trong trường hợp này không khí tại đó

A. tạo thành dòng điện

B. phát sáng

C. trở thành vật liệu dẫn điện

D. nóng lên

Câu 24. Chất dẫn điện là chất:

A. có khả năng cho dòng điện đi qua.

B. có khả năng cho các hạt mang điện tích dương chuyển động qua.

C. có khả năng cho các hạt mang điện tích âm chuyển động qua.

D. Các câu A, B, C đều đúng.

Câu 25. Các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại bị cực dương của pin ….., cực âm của pin ……

A. hút, hút

B. hút, đẩy

C. đẩy, hút

D. đẩy, đẩy

Câu 26. Trong vật nào dưới đây không có các êlectron tự do?

A. Một đoạn dây thép.

B. Một đoạn dây đồng.

C. Một đoạn dây nhựa.

D. Một đoạn dây nhôm

Câu 27. Các vật nào sau đây là vật cách điện?

A. Thủy tinh, cao su, gỗ

B. Sắt, đồng, nhôm

C. Nước muối, nước chanh

D. Vàng, bạc

Câu 28. Trong các chất sau đây, chất nào không phải là chất cách điện?

A. Nước cất

B. Gỗ

C. Thủy tinh

D. Ruột bút chì

Câu 29. Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Các electron tự do này do đâu mà có?

A. Do các dây dẫn này bị nhiễm điện khi nhận thêm các electron

B. Do các nguồn điện sản ra các electron và đẩy chúng dịch chuyển trong các dây dẫn

C. Do các electron này bứt khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong dây dẫn

D. Do cả ba nguyên nhân nói trên

Câu 30. Trong một mạch kín, hai cực của pin được nối với nhau bằng một dây đồng. Các electron tự do trong dây sẽ bị cực nào hút, cực nào đẩy?

A. Cực dương hút, cực âm đẩy

B. Cực dương đẩy, cực âm hút

C. Hai cực cùng hút

D. Hai cực cùng đẩy

Câu 31. Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?

A. Không khí

B. Than chì

C. Đồng

D. Gỗ

Câu 32. Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?

A. Nước cất

B. Không khí

C. Than chì

D. Vàng

Câu 33. Trong kim loại, điện tích nào dễ dàng dịch chuyển?

A. Hạt nhân nguyên tử

B. Electron trong nguyên tử

C. Electron tự do

D. Không có điện tích nào

Câu 34. Trong kim loại, các electron được gọi là electron tự do là:

A. Các electron thoát ra khỏi kim loại và chuyển động tự do

B. Các electron thoát ra khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong toàn khối kim loại

C. Các electron tự do trong nguyên tử kim loại

D. A, B, C đều đúng

Câu 35. Các vật liệu sau thường dùng làm vật cách điện:

A. Sứ, kim loại, nhựa, cao su.

B. Sơn, gỗ, chì, gang, sành.

C. Than, gỗ, đồng, kẽm, nilông.

D. Nhựa, nilông, sứ, cao su.

Câu 36. Nhóm vật liệu nào sau đây cách điện?

A. Thủy tinh, cao su, gỗ khô.

B. Sắt, đồng, nhôm

C. Nước chanh, nước muối.

D. Thiếc, bạc.

Câu 37. Chất nào sau đây cách điện tốt nhất

A. Cao su

B. Sứ

C. Không khí

D. Nhựa

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 20 B
Câu 2 A Câu 21 C
Câu 3 B Câu 22 C
Câu 4 B Câu 23 C
Câu 5 B Câu 24 D
Câu 6 A Câu 25 B
Câu 7 D Câu 26 B
Câu 8 D Câu 27 A
Câu 9 C Câu 28 D
Câu 10 B Câu 29 C
Câu 11 B Câu 30 A
Câu 12 B Câu 31 C
Câu 13 D Câu 32 D
Câu 14 C Câu 33 C
Câu 15 D Câu 34 B
Câu 16 A Câu 35 D
Câu 17 A Câu 36 A
Câu 18 C Câu 37 B
Câu 19 D

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ VNExpress

VNExpress
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua rồi nhỉ? Nội dung Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua rồi nhỉ? Nội dung Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ soha.vn

soha.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua rồi nhỉ? Nội dung Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua rồi nhỉ? Nội dung Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ vov.vn

vov.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ afamily.vn

afamily.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua rồi nhỉ? Nội dung Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ coccoc.com

coccoc.com
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua rồi nhỉ? Nội dung Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua từ facebook.com

facebook.com
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua

Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
cách Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
hướng dẫn Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua
Chất Dẫn Điện Là Chất Cho Dòng Điện Đi Qua miễn phí

Scores: 4.6 (169 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn