Top 18+ Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Bạn đang tìm kiếm về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Propen.

B. Stiren.

C. Isopren.

D. Toluen.

Trả lời

Đáp án: D. Toluen. Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là Toluen.

Phản ứng trùng hợp là gì?

Phản ứng trùng hợp (addition polymerization) hay còn gọi là phản ứng trùng hợp chuỗi là phản ứng tạo thành polyme có mắt xích cơ bản cấu tạo tương tự với monome tham gia phản ứng.

Ví dụ: Phương trình phản ứng trùng hợp propen

(nCH_2=CH-CH_3 xrightarrow[]t^0,p, xt (-CH_2-CH(-CH_3)-)_n)

Câu hỏi thường gặp

1. Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. isopropan

B. isopren.

C. ancol isopropylic.

D. toluen.

Đáp án : B. isopren

Giải thích

Trong công thức cấu tạo isopren có chứa nối đôi C=C vì vậy isopren có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp

2. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. glyxin.

B. axit terephtalic.

C. axit axetic.

D. etylen glicol.

Đáp án: C. axit axetic.

Giải thích

Điều kiện cần để có phản ứng trùng ngưng là các monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau.

A. Glyxin (H_2NCH_2COOH)

B. Axit terephtalic (p-HOOC-C_6H_4-COOH)

C. Axit axetic (CH_3COOH)

D. Etylen glicol (HO-CH_2-CH_2-OH)

Ta thấy (CH_3COOH) chỉ có 1 nhóm chức vì vậy (CH_3COOH) không có phản ứng trùng ngưng.

3. Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp 

A propen

B naphtalen

C benzen

D toluen

Đáp án: A. propen

4. Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường

A. Al(OH)3.

B. Mg(OH)2.

C. Ba(OH)2.

D. Cu(OH)2.

Đáp án: C. Ba(OH)2

Trên đây là đáp án cho câu hỏi chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp và các dạng bài tập thường gặp. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333
Lượt xem: 93339333

2. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ VNExpress

VNExpress
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là rồi nhỉ? Bài viết Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

3. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

4. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

5. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là rồi nhỉ? Bài viết Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

6. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

7. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

8. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ soha.vn

soha.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là rồi nhỉ? Bài viết Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

9. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

10. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

11. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là rồi nhỉ? Bài viết Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

12. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

13. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ vov.vn

vov.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

14. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ afamily.vn

afamily.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là rồi nhỉ? Bài viết Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

15. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

16. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

17. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ coccoc.com

coccoc.com
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là rồi nhỉ? Bài viết Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

18. Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là từ facebook.com

facebook.com
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

Câu hỏi về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là

Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
cách Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
hướng dẫn Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là
Chất Không Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp Là miễn phí

Scores: 4.9 (170 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn