Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là Oxit lưỡng tính là gì? Oxit lưỡng tính là chất nào Ôn tập Hóa 9

Bạn đang tìm kiếm về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là hữu ích với bạn.

1. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là Oxit lưỡng tính là gì? Oxit lưỡng tính là chất nào Ôn tập Hóa 9

Oxit lưỡng tính là gì? Oxit lưỡng tính là chất nào là tài liệu cực kì hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 tham khảo.

Oxit lưỡng tính là những oxit vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ, ví dụ như: Al2O3, ZnO, Cr2O3,.. Trong bài viết dưới đây Download.vn sẽ giới thiệu đến các bạn toàn bộ kiến thức về Oxit lưỡng tính như: khái niệm, tính lưỡng tính là gì, oxit lưỡng tính là những chất nào và một số câu hỏi trắc nghiệm kèm theo. Qua đó giúp các bạn lớp 9 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức để học tốt Hóa 9.

1. Oxit lưỡng tính là gì?

Oxit lưỡng tính: Là những oxit vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ, ví dụ như: Al2O3, ZnO, Cr2O3,…

Phương trình hóa học minh họa:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

2. Tính lưỡng tính là gì?

Lưỡng tính là khả năng của một số chất tùy theo điều kiện mà thể hiện tính chất axit hoặc tính chất bazơ, tạo ra muối khi tác dụng với axit cũng như khi tác dụng với bazơ. Ví dụ:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Zn(OH)2 + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + H2O

Zn(OH)2 + 2KOH → K2ZnO2 + 2H2O

Như vậy, Al2O3, Zn(OH)2,…đều là các chất có tính lưỡng tính.

Nói rằng chất có tính lưỡng tính tác dụng được với axit và bazơ; vậy nói ngược lại, chất tác dụng với axit và bazơ là chất có tính lưỡng tính có đúng không?

Không nên nói ngược lại! Chất có tính lưỡng tính khi tác dụng với axit hoặc bazơ gây ra phản ứng trung hòa; nhưng nhiều loại hợp chất khi tác dụng với axit hoặc bazơ không gây ra phản ứng trung hòa. Đa số các muối tác dụng với axit tạo ra muối và axit hoặc tác dụng với bazơ tạo thành muối và bazơ.

Ví dụ:

CuCl2 + H2SO4 → CuSO4 + 2HCl

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

Như vậy, tùy theo bản chất của phản ứng mà xác định chất có tính lưỡng tính hay không!

3. Oxit lưỡng tính là chất nào

=> các hydroxit lưỡng tính: Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Be(OH)2, Cr(OH)3 ..

=> các oxit lưỡng tính: Al2O3, ZnO, SnO, PbO, BeO, Cr2O3

=> Các muối mà gốc axit còn chứa H có khả năng phân ly ra H+ của đa axit yếu: HCO3 , HPO42-, H2PO4– , HS- , HSO3– (NaHCO3, NaHS….)

=> lưỡng tính 2 thành phần, thường tạo bởi cation của bazơ yếu + anion của axit yếu:

(NH4)2CO3, HCOONH4,.. .

CHÚ Ý:

*H3PO3 là axit 2 nấc, H3PO2 là axit 1 nấc, este, kim loại không phải chất lưỡng tính.

*Chất tác dụng cả với HCl và NaOH chưa chắc là chất lưỡng tính

Ví dụ:, ESTE, Al,Zn đều tác dụng NaOH và HCl nhưng không phải chất lưỡng tính

Cu(OH)2 còn nhiều tranh cãi và mâu thuẫn nên không được xem đây là chất lưỡng tính.

4. Trắc nghiệm về Oxit lưỡng tính

Câu 1. Oxit lưỡng tính là:

A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

C. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 2. Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit lưỡng tính?

A. Na2O

B. K2O

C. CrO3

D. Cr2O3

Câu 3. Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dd HCl?

A. Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 4. Các oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c) CrO3. Oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính có thứ tự là

A. b, a, c

B. c, b, a

C. c, a, b

D. a, b, c

Câu 5. Oxit nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. CrO3.

B. MgO.

C. CaO.

D. Cr2O3.

Câu 6. Dãy chất nào sau đây là oxit lưỡng tính

A. Al2O3, ZnO, PbO, Cr2O3

B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2

C. CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3

D. PbO2, Al2O3, K2O, SnO2

Câu 7. Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. Al2(SO4)3.

B. Cr2O3.

C. Al2O3.

D. Al(OH)3.

Câu 8. Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3, NaHCO3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 9. Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là

A. Al và Al(OH)3.

B. Al và Al2O3.

C. Al, Al2O3 và Al(OH)3.

D. Al2O3, Al(OH)3.

Câu 10. Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch natri aluminat đến dư thì

A. không có phản ứng xảy ra.

B. tạo kết tủa Al(OH)3, phần dung dịch chứa Na2CO3.

C. tạo kết tủa Al(OH)3, phần dung dịch chứa NaHCO3.

D. tạo kết tủa Al(OH)3, sau đó kết tủa bị hòa tan lại.

Câu 11: Trong các dung dịch: HNO3, KCl, K2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2

A. HCl, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.

B. HCl, Ca(OH)2, KHSO4, K2SO4.

C. KCl, K2SO4, Ca(OH)2.

D. HCl, KCl, K2SO4.

Câu 12. Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3 .

C. Na2SO4, HNO3, Al2O3.

B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3.

D. Na2HPO4, Al2O3, Zn(OH)2.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333
Lượt xem: 83338333

2. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ VNExpress

VNExpress
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là rồi nhỉ? Nội dung Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

3. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

4. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

5. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là rồi nhỉ? Nội dung Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

6. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

7. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

8. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ soha.vn

soha.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là rồi nhỉ? Nội dung Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

9. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

10. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

11. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là rồi nhỉ? Nội dung Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

12. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

13. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ vov.vn

vov.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

14. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ afamily.vn

afamily.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là rồi nhỉ? Nội dung Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

15. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

16. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

17. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ coccoc.com

coccoc.com
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là rồi nhỉ? Nội dung Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

18. Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là từ facebook.com

facebook.com
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

Câu hỏi về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là

Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
cách Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
hướng dẫn Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là
Chất Không Có Tính Chất Lưỡng Tính Là miễn phí

Scores: 4.8 (117 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn