Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà Muối trung hòa: Lý thuyết và bài tập Ôn tập Hóa học 9

Bạn đang tìm kiếm về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà hữu ích với bạn.

1. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà Muối trung hòa: Lý thuyết và bài tập Ôn tập Hóa học 9

Trong chương trình môn Hóa học 9 đề cập đến 2 muối cơ bản là muối trung hòa và muối axit. Vậy làm thế nào để nhận biết đâu là muối trung hòa và các kỹ năng quan trọng để giải bài tập về muối là gì? Mời các bạn hãy cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit). Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn toàn bộ kiến thức về muối trung hòa và các bài tập. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi kiến thức để vận dụng giải được các bài tập Hóa 9.

1. Muối trung hòa là gì?

Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit).

2. Ví dụ về muối trung hòa

Ví dụ: Na2SO4, NH4NO3, KCl,…

– Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn có hiđro có khả năng phân li ra H+.

Ví dụ: NaHCO3; KHSO4, …

  • NaHCO3 → Na+ + HCO3
  • HCO3 ⇄ H+ + CO32-
  • KHSO4 → K+ + HSO4
  • HSO4 ⇄ H+ + SO42-

– Một số muối Na2HPO3; NaH2PO2 …vẫn còn hiđro nhưng là muối trung hòa vì các gốc axit HPO32-, H2PO2 không có khả năng phân li ra ion H+

  • Na2HPO3 ⇄ 2Na+ + HPO32-
  • NaH2PO2 ⇄ Na+ + H2PO2

3. Bài tập về muối trung hòa

Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. HCl.

B. Na2SO4.

C. Ba(OH)2.

D. HClO4.

Câu 2. Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là

A. KHSO4, HF, H2SO4, Na2CO3.

B. HF, H2SO4, Na2CO3, KHSO4.

C. H2SO4, KHSO4, HF, Na2CO3.

D. HF, KHSO4, H2SO4, Na2CO3.

Câu 3. Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, Ca(OH)2và Na2SO4.

B. HNO3, Ca(OH)2 và KNO3.

C. HNO3, NaCl và Na2SO4.

D. NaCl, Na2SO4 và Ca(OH)2.

Câu 4. Muối trung hoà là gì?

A. Muối mà dung dịch có pH <7.

B. Muối không còn hiđro trong phân tử.

C. Muối có anion gốc axit trong muối không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+

D. Muối mà trong gốc axit vẫn còn khả năng phân li ra H⁺

Câu 5. Muối nào sau đây là muối trung hòa

A. KHCO3.

B. KH2PO4

C. KHSO4.

D. K2HPO3.

Câu 6. Dãy chất nào sau đây gồm các muối axit

A. NaHSO4, KHSO3, Na2HPO3, NaHCO3.

B. NaHS, KHS, NaH2PO3, NaH2PO4.

C. KHS, NaHS, Na2HPO3, Na2HPO4.

D. KHCO3, NaHSO3, K3PO4, NaH2PO4.

Câu 7. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các muối trung hòa?

A. KCl, CuSO4, Al(NO3)3.

B. KHCO3, ZnCO3, CaCO3.

C. KOH, MgCl2, CuCl2.

D. NaNO3, H2SO4, CaSO4.

Câu 8. Dung dịch muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất:

A. CO2, KOH, H2SO4, Fe

B. H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al

C. KOH, CaCl2, Fe, H2SO4

D. KOH, CaCl2, Fe, Al

Câu 9. Cho m gam K2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Giá trị của m là

A. 20,7 gam

B. 10,35 gam

C. 31,05 gam

D. 15,53 gam

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555
Lượt xem: 35553555

2. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ VNExpress

VNExpress
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà rồi nhỉ? Nội dung Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

3. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

4. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

5. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà rồi nhỉ? Nội dung Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

6. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

7. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

8. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ soha.vn

soha.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà rồi nhỉ? Nội dung Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

9. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

10. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

11. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà rồi nhỉ? Nội dung Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

12. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

13. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ vov.vn

vov.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

14. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ afamily.vn

afamily.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà rồi nhỉ? Nội dung Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

15. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

16. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

17. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ coccoc.com

coccoc.com
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà rồi nhỉ? Nội dung Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

18. Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà từ facebook.com

facebook.com
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

Câu hỏi về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà

Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
cách Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
hướng dẫn Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà
Chất Nào Sau Đây Là Muối Trung Hoà miễn phí

Scores: 4.4 (155 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn