Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương ?

Bạn đang tìm kiếm về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương hữu ích với bạn.

1. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc được LADIGI.VN biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến Chất tham gia phản ứng tráng bạc là. Cũng như khái quát lại các nội dung lý thuyết liên quan đến các chất tham gia phản ứng tráng gương. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc?

A. CH3CHO

B. C2H5OH

C. CH3COOH

D. C2H6

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Chất tham gia phản ứng tráng bạc là CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

Đáp án A

Các chất tham gia phản ứng tráng bạc (tráng gương) là hợp chất có nhóm chức -CH=O trong phân tử ví dụ như các anđehit, glucozơ, ngoài ra còn có fructozơ (vì trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ), axit fomic và các este của axit fomic.

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Hợp chất tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. Saccarozơ.

B. Tinh bột.

C. Xenlulozơ

D. Glucozơ.

 

Đáp án DPhương trình phản ứng minh họa

HOCH2[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3+ H2O → HOCH2[CHOH]4COONH4+ 2Ag + 2NH4NO3 .

Câu 2. Cho các nhận định sau:

(a) Axit axetic có khả năng phản ứng được với ancol metylic, metylamin và Mg kim loại.

(b) Độ pH của glyxin nhỏ hơn đimetylamin.

(c) Dung dịch metylamin và axit glutamic đều làm hồng dung dịch phenoltalein.

(d) CH5N có số đồng phân cấu tạo nhiều hơn CH4O.

Số nhận định đúng là:

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Đáp án A(a) Đúng:

CH3COOH + CH3NH2 → CH3COOH3NCH3

(b) Đúng vì Glyxin có pH = 7 và metylamin có pH > 7.

(d) Sai vì đều có 1 đồng phân cấu tạo (CH3NH2 và CH3OH).

⇒ (a) và (b ) đúng.

Câu 3. Cho các phát biểu sau:

(1) Có thể phân biệt axit fomic và anđehit fomic bằng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

(2) Tất cả các peptit đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu tím.

(3) Amilozơ và amilopectin là đồng phân của nhau.

(4) Điều chế anđehit axetic trong công nghiệp bằng phản ứng oxi hóa etilen.

(5) Glucozơ và fructozơ đều làm mất màu dung dịch nước Br2.

(6) Tách H2O từ etanol dùng điều chế etilen trong công nghiệp.

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 5

Đáp án CPhát biểu (1) sai vì cả axit fomic và anđehit fomic đều có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo thành kết tủa Ag.

Phát biểu (2) sai vì chỉ có tripeptit trở lên mới phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu tím.

Phát biểu (3) sai vì amilozơ và amilopectin không là đồng phân của nhau (số lượng mắt xích khác nhau).

Phát biểu (4) đúng vì 2C2H4 + O2 → 2CH3CHO

Phát biểu (5) sai vì chỉ có glucozơ làm mất màu dung dịch nước Br2.

Phát biểu (6) sai vì tách H2O từ etanol dùng điều chế etilen trong phòng thí nghiệm.

Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng.

Câu 4. Hiện tượng khi cho anđehit fomic vào dung dịch chứa AgNO3 trong NH3 là:

A. Tạo kết tủa màu trắng xám bám lên thành ống nghiệm

B. Tạo đồng thời kết tủa trắng và sủi bọt khí không màu

C. Có khí không màu thoát ra

D. Tạo kết tủa màu đen

Đáp án APhương trình phản ứng minh họa

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hiện tượng là tạo kết tủa màu trắng xám của kim loại bạc, bám vào thành ống nghiệm, có thể soi gương được.

Câu 5. Cho 0,1 mol anđehit đơn chức, mạch hở R phản ứng đủ với 0,3 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được 43,6 gam kết tủa. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 4 gam R cần x mol H­2. Giá trị của x là:

A. 0,15

B. 0,05

C. 0,20

D. 0,10

 

Đáp án C

X đơn chức nhưng nAg = 3nX

=> X có nhóm CH≡C – đầu mạch

=> Kết tủa gồm : CAg≡C-RCOONH4: 0,1 mol và 0,2 mol Ag

=> mkết tủa = 0,1.(R + 194) + 0,2.108 = 43,6

=> R = 26 (C2H2)

=> X là CH≡C – CH = CH – CHO (có tổng là 4π)

=>Thí nghiệm 2 : nX= 0,05 mol

=> nH2= 4nX = 0,2 mol

Nguồn: VnDoc

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888
Lượt xem: 68886888

2. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ VNExpress

VNExpress
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương rồi nhỉ? Bài viết Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

3. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

4. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

5. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương rồi nhỉ? Bài viết Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

6. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

7. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

8. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ soha.vn

soha.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương rồi nhỉ? Bài viết Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

9. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

10. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

11. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương rồi nhỉ? Bài viết Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

12. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

13. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ vov.vn

vov.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

14. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ afamily.vn

afamily.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương rồi nhỉ? Bài viết Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

15. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

16. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

17. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ coccoc.com

coccoc.com
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương rồi nhỉ? Bài viết Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

18. Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương từ facebook.com

facebook.com
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

Câu hỏi về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
cách Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
hướng dẫn Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương
Chất Nào Sau Đây Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương miễn phí

Scores: 4 (62 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn