Chi phí vốn là gì ? Những điều bạn biết về chi phí vốn là gì ?

Chi phí vốn được xem là một tỷ suất lợi nhuận cần thiết để thuyết phục nhà đầu tư thực hiện một khoản đầu tư nhất định vào doanh nghiệp của mình . Như vậy, Chi phí vốn là gì ? Trong kinh doanh, khái niệm này đã khá là quen thuộc, hãy cùng LADIGI.VN tìm hiểu rõ bản chất, hoạt động và phương pháp để xác định chi phí vốn cho doanh nghiệp là điều cần thiết để mang lại những ích lợi nhất định cho doanh nghiệp .

Định nghĩa chi phí vốn là gì ?

Chi phí vốn là gì ?

Chi phí vốn thực ra tên Tiếng Anh là” Capital Expenditure(s)  ”  Được viết tắt là Capex là số tiền mà công ty dành để mua, duy trì, hoặc cải thiện tài sản cố định, như nhà cửa, xe cộ, thiết bị hoặc đất đai . Nó được coi là chi phí đầu tư khi tài sản được mua mới hoặc khi tiền được sử dụng để kéo dài tuổi thọ hữu ích của một tài sản hiện có, chẳng hạn như sửa mái nhà hay sửa lại bất kỳ cái gì đó trong công ty.

chi-phi-von-la-gi
Chi phí vốn là gì ? Những điều bạn biết về chi phí vốn là gì ?

Trong lĩnh vực kinh tế và kế toán, chi phí vốn là một khoản tài chính của một công ty (bao gồm cả nợ và vốn chủ sở hữu). Nói cách khác là của các nhà đầu tư, chi phí vốn là tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu của chứng khoán hiện tại của một công ty đầu tư. Nó được sử dụng để đánh giá các dự án mới của một công ty hay doanh nghiệp. Đó là lợi nhuận tối thiểu mà các nhà đầu tư mong đợi nhằm cung cấp vốn cho công ty, do đó thiết lập một chuẩn mực mà một dự án mới phải đáp ứng.

Chi phí vốn liên quan đến chi phí cơ hội của việc đầu tư từ cụ thể. Để một khoản đầu tư có giá trị, tỷ lệ hoàn vốn dự kiến phải cao hơn chi phí vốn đã có từ trước . Với một số cơ hội đầu tư cạnh tranh, các nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ bỏ vốn vào hoạt động để tối đa hóa lợi nhuận. Nói cách khác, chi phí vốn là tỷ suất lợi nhuận mà vốn có thể được kỳ vọng sẽ kiếm được trong khoản đầu tư thay thế tốt nhất có rủi ro tương đương; đây là chi phí vốn có từ cơ hội.

Nếu một dự án có rủi ro tương tự như hoạt động kinh doanh trung bình của một công ty, thì việc sửu dụng chi phí vốn trung bình của công ty làm cơ sở đánh giá hoặc chi phí vốn là một chi phí huy động vốn của công ty sao cho hợp lý nhất. Tuy nhiên, đối với các dự án ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, chi phí vốn hiện tại có thể không phải là thước đo phù hợp để sử dụng, vì rủi ro của các doanh nghiệp là không giống nhau.

Do đó, có thể nói chi phí vốn là tỷ suất lợi nhuận cần thiết để thuyết phục nhà đầu tư thực hiện một khoản đầu tư nhất định vào duoanh nghiệp của chính mình để tăng thêm vốn điều lệ.

Cách thức hoạt động của chi phí vốn là gì ?

Như đã nói về khái niệm chi phí vốn là gì ? Chi phí vốn được xác định bởi thị trường và thể hiện mức độ cảm nhận rủi ro ở các nhà đầu tư. Khi được lựa chọn giữa hai khoản đầu tư có rủi ro tương tự như nhau, các nhà đầu tư sẽ xác định chi phí vốn và thường chọn khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn.

Giả sử công ty X đang xem xét liệu có nên cải tạo hệ thống xuất nhập kiểm kể … của kho của mình hay không ? Việc cải tạo sẽ tốn mất 50 triệu đô la và dự kiến sẽ tiết kiệm 10 triệu đô la mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Có một số rủi ro cho rằng việc cải tạo sẽ không tiết kiệm cho công ty X toàn bộ 10 triệu đô la mỗi năm. Ngoài ra, công ty X có thể sử dụng 50 triệu đô la để mua trái phiếu 5 năm có rủi ro tương đương trong công ty Y, công ty trả lại tương đương với 12% mỗi năm.

Bởi vì việc cải tạo dự kiến sẽ trả lại 20% mỗi năm (10 triệu đô/50 triệu đô), việc cải tạo là sử dụng vốn tốt. Bởi vì lợi nhuận 20% vượt quá 12% lợi nhuận mà công ty X có thể nhận được bằng cách chịu rủi ro tương tự ở những nơi khác.

Lợi nhuận mà một nhà đầu tư nhận được đối với bảo mật của công ty là chi phí bảo mật đó cho công ty đã phát hành nó. Tổng chi phí vốn của một công ty là một hỗn hợp lợi nhuận cần thiết để bù đắp cho tất cả các chủ nợ và cổ đông. Đây thường được gọi là chi phí vốn trung bình có trọng số và đề cập đến chi phí trung bình có trọng số của nợ và vốn chủ sở hữu của công ty.

Những điều bạn biết về chi phí vốn là gì ?

Ý nghĩa của chi phí vốn là gì ?

 • Chi phí vốn đại diện cho một rào cản mà một công ty phải vượt qua trước khi nó có thể tạo ra giá trị và nó được sử dụng rộng rãi trong quy trình lập ngân sách vốn để xác định liệu một công ty có nên tiến hành dự án hay không.
 • Chi phí vốn cũng được sử dụng rộng rãi trong kinh tế và lĩnh vực kế toán. Một cách khác để mô tả chi phí vốn là chi phí cơ hội của việc đầu tư vào một doanh nghiệp. Quản lý công ty khôn ngoan sẽ chỉ đầu tư vào các sáng kiến và dự án sẽ cung cấp lợi nhuận vượt quá chi phí vốn của họ.
 • Chi phí vốn – Từ quan điểm cá nhân của một nhà đầu tư, là lợi nhuận dự kiến của bất cứ ai đang cung cấp vốn cho một doanh nghiệp. Nói cách khác, đó là đánh giá rủi ro về vốn chủ sở hữu của công ty. Khi làm điều này, một nhà đầu tư có thể xem một cổ phiếu nào đó có quá rủi ro hay sẽ đầu tư tốt.
 • Chi phí vốn là một thành phần quan trọng của công việc định giá doanh nghiệp. Bởi vì một nhà đầu tư kỳ vọng hoặc mình đầu tư  để tăng trưởng ít nhất là chi phí vốn, chi phí vốn có thể được sử dụng như một tỷ lệ chiết khấu để tính toán giá trị hợp lý của một dòng tiền chảy của nhà đầu tư.
 • Các nhà đầu tư thường vay tiền để đầu tư, và các nhà phân tích thường mắc sai lầm khi đánh đồng chi phí vốn với lãi suất trên số tiền đó. Điều quan trọng cần nhớ là chi phí vốn không phụ thuộc vào cách thức và nơi huy động vốn. Nói một cách khác, chi phí vốn phụ thuộc vào sử dụng các quỹ, không phải là nguồn vốn.

Những phương pháp xác định chi phí vốn là gì ?

Chi phí vốn đại diện cho lợi nhuận mà một công ty cần để thực hiện một dự án vốn, chẳng hạn như mua thiết bị mới hay xây dựng một tòa nhà mới. Chi phí vốn thông thường sẽ bao gồm cả vốn chủ sở hữu và các khoản vay nợ. Được tính theo cơ cấu vốn ưa thích hoặc hiện có của công ty, được gọi là chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC).

Các quyết định đầu tư của một công ty cho các dự án mới sẽ luôn tạo ra lợi nhuận vượt quá chi phí vốn của công ty được sử dụng để tài trợ cho dự án. Nếu không, dự án sẽ không tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư. Vậy phương pháp xác định chi phí vốn là gì ?

Chi phí nợ

Khi các công ty vay tiền từ những người cho vay bên ngoài, tiền lãi trả cho những khoản tiền này được gọi là chi phí nợ. Chi phí nợ được tính bằng cách lấy tỷ lệ trên trái phiếu không rủi ro có thời hạn phù hợp với cấu trúc kỳ hạn của khoản nợ doanh nghiệp, sau đó thêm phí bảo hiểm mặc định.

Phí bảo hiểm mặc định này sẽ tăng lên khi số nợ tăng lên (vì tất cả những thứ khác đều bằng nhau, rủi ro tăng lên khi chi phí nợ tăng lên). Vì trong hầu hết các trường hợp, chi phí nợ là chi phí được khấu trừ, chi phí nợ được tính trên cơ sở sau thuế để làm cho nó tương đương với chi phí vốn chủ sở hữu (thu nhập cũng bị đánh thuế ).

Chi phí vốn cổ phần

Các chi phí vốn chủ sở hữu được suy ra bằng cách so sánh đầu tư để đầu tư khác (tương đương) với hồ sơ rủi ro tương tự. Nó thường được tính bằng cách sử dụng công thức mô hình định giá tài sản vốn :

Chi phí vốn cổ phần = Tỷ lệ hoàn vốn không rủi ro + Phí bảo hiểm rủi ro dự kiến

Chi phí vốn cổ phần = Tỷ lệ hoàn vốn không rủi ro + Beta × (tỷ suất lợi nhuận thị trường – tỷ lệ hoàn vốn không rủi ro)

Trong đó Beta = độ nhạy cảm với các chuyển động trong thị trường liên quan.

Chi phí vốn bình quân gia quyền

Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) được sử dụng trong tài chính để đo lường chi phí vốn của một công ty. WACC không được quản lý. Thay vào đó, nó đại diện cho lợi nhuận tối thiểu mà một công ty phải kiếm được trên cơ sở tài sản hiện có để đáp ứng các chủ nợ, chủ sở hữu và các nhà cung cấp vốn khác, hoặc họ sẽ đầu tư vào nơi khác.

Tổng vốn cho một công ty là giá trị vốn chủ sở hữu của nó (đối với một công ty không có chứng quyền và quyền chọn chưa thanh toán, điều này giống như vốn hóa thị trường của công ty) cộng với chi phí nợ (chi phí nợ phải được cập nhật liên tục như chi phí thay đổi nợ do thay đổi lãi suất).

Lưu ý rằng “vốn chủ sở hữu” trong tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là giá trị thị trường của tất cả vốn chủ sở hữu, không phải là vốn chủ sở hữu của cổ đông trên bảng cân đối kế toán. Để tính chi phí vốn bình quân gia quyền của công ty, trước tiên chúng ta phải tính chi phí của các nguồn tài chính cá nhân: bao gồm chi phí nợ, chi phí vốn ưu đãi và chi phí vốn chủ sở hữu.

Tính toán WACC là một quy trình lặp lại, đòi hỏi phải ước tính giá trị thị trường hợp lý của vốn chủ sở hữu nếu công ty không liệt kê. Các phương pháp điều chỉnh giá trị hiện tại (APV) là dễ dàng hơn để sử dụng trong trường hợp này vì tách giá trị của dự án từ giá trị của chương trình tài chính của mình.

Sự khác biệt giữa chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu

Chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu có phần giống nhau và thường được sử dụng thay thế cho nhau. Chi phí vốn thường được tính bởi bộ phận tài chính của công ty và được ban quản lý sử dụng để đặt tỷ lệ chiết khấu (hoặc tỷ lệ vượt rào) phải được đánh bại để biện minh cho một khoản đầu tư.

Điều đó nói rằng, quản lý của một công ty nên thách thức chi phí vốn được tạo ra trong nội bộ của mình, vì nó có thể bảo thủ đến mức ngăn cản đầu tư. Chi phí vốn cũng có thể khác nhau dựa trên loại dự án hoặc sáng kiến; một sáng kiến ​​rất sáng tạo nhưng đầy rủi ro sẽ mang lại chi phí vốn cao hơn một dự án để cập nhật các thiết bị hoặc phần mềm thiết yếu với hiệu suất đã được chứng minh.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí vốn là gì?

Dưới đây là danh sách các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí vốn của một doanh nghiệp:

 • Cấu trúc vốn
 • Chính sách cổ tức hiện tại
 • Quyết định tài chính và đầu tư
 • Thuế thu nhập hiện hành
 • Lãi suất
 • Thông tin kế toán
 • Điểm dừng của chi phi cận biên của vốn

Trong đó về cấu trúc vốn, do lợi thế về thuế khi phát hành nợ, việc phát hành nợ sẽ rẻ hơn so với vốn chủ sở hữu mới (điều này chỉ đúng với các công ty có lợi nhuận, giảm thuế chỉ dành cho các công ty có lợi nhuận). Tuy nhiên, tại một số điểm, chi phí phát hành nợ mới sẽ lớn hơn chi phí phát hành vốn chủ sở hữu mới. Điều này là do việc thêm nợ làm tăng rủi ro mặc định – và do đó lãi suất mà công ty phải trả để vay tiền.

Bằng cách sử dụng quá nhiều nợ trong cấu trúc vốn của mình, rủi ro mặc định gia tăng này cũng có thể làm tăng chi phí cho các nguồn khác (chẳng hạn như thu nhập giữ lại và cổ phiếu ưu đãi). Quản lý phải xác định “hỗn hợp tối ưu” của tài chính – cơ cấu vốn trong đó chi phí vốn được giảm thiểu để giá trị của công ty có thể được tối đa hóa.

Tổng kết

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu được Chi phí vốn là gì ? Những phương pháp xác định chi phí vốn là gì ? . Đây là những kiến thức cơ bản và quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Nếu tính toán và phân bổ hợp lý thì tài chính của doanh nghiệp sẽ luôn hoạt động hiệu quả.

Scores: 4.4 (104 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn