Chỉ Số Điều Chỉnh Gdp Được Tính Bởi Công Thức (update 2023)

Chỉ số giảm phát GDP (GDP deflator) là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đo lường mức độ giảm giá và tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Chỉ số này được tính toán bằng cách so sánh giá trị thị trường của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nào đó. GDP deflator được sử dụng để đánh giá mức độ giảm phát hoặc tăng lạm phát trong một nền kinh tế, giúp cho các chính sách kinh tế và tài chính của một quốc gia được quản lý một cách hiệu quả hơn. Việc theo dõi GDP deflator cùng với các chỉ số khác như tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng giúp cho các nhà quản lý và chính phủ có thể đưa ra các quyết định tài chính và kinh tế phù hợp, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế trong dài hạn.

Chỉ Số Điều Chỉnh Gdp Được Tính Bởi Công Thức

Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bằng công thức:

Chỉ số điều chỉnh GDP = (GDP thực / Chỉ số giá vật tư) x 100

Ở đây, GDP thực là giá trị GDP đo bằng đơn vị tiền tệ hiện tại, trong khi chỉ số giá vật tư là một chỉ số đo lường sự thay đổi của giá cả trong một loạt các mặt hàng vật tư trong nền kinh tế. Chỉ số giá vật tư được tính bằng cách so sánh giá trị của một bộ sưu tập đại diện các mặt hàng vật tư ở thời điểm hiện tại với giá trị của cùng một bộ sưu tập trong năm cơ sở.

Ví dụ, nếu GDP thực là 100 tỷ đô la và chỉ số giá vật tư là 110, thì chỉ số điều chỉnh GDP sẽ là (100/110) x 100 = 90,9 tỷ đô la. Do đó, chỉ số điều chỉnh GDP cho thấy giá trị của GDP nếu giá cả không thay đổi theo thời gian.

0090 (Full)-Macro-Tính toán GDP, Tăng Trưởng Kinh Tế, Chỉ Số Giá (Bài Tập)

Chỉ số giảm phát GDP

Chỉ số giảm phát GDP (tGDP deflator), còn gọi là Chỉ số điều chỉnh GDP thường được ký hiệu là DGDP, là chỉ số tính theo phần trăm phản ánh mức giá chung của tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước. Chỉ số điều chỉnh GDP cho biết một đơn vị GDP điển hình của kỳ nghiên cứu có mức giá bằng bao nhiêu phần trăm so với mức giá của năm cơ sở. (Số liệu thống kê của Việt Nam công bố đang tính GDP theo giá của năm 1994).

  • DGDP phản ánh sự biến động GDP danh nghĩa do sự biến động của giá (cơ sở để đánh giá lạm phát).

Công thức tính chỉ số giảm phát GDP

Người ta tính chỉ số giảm phát GDP theo công thức sau:

Chỉ số giảm phát GDP = 100 x GDP danh nghĩa
GDP thực tế
  • Chỉ số giảm phát GDP là một phương pháp để tính tỷ lệ lạm phát (phương pháp kia là dùng CPI). Chẳng hạn, tỷ lệ lạm phát năm 2011 theo chỉ số giảm phát GDP được tính theo công thức:
Tỷ lệ lạm phát 2011 = 100 x Chỉ số giảm phát GDP 2011 – Chỉ số giảm phát GDP 2010
Chỉ số giảm phát GDP 2010

So sánh Chỉ số giảm phát GDP và CPI

Khác với Chỉ số giá tiêu dùng CPI, DGDP được tính trên giỏ hàng hoá thay đổi do vậy nó phản ánh được sự thay thế giữa các hàng hoá, dịch vụ với nhau. Mặc dù vậy nó lại không phản ánh được sự giảm sút phúc lợi của người tiêu dùng trong trường hợp phải tiêu dùng ít hơn một loại hàng nào đó. Ví dụ: do sau dịch cúm gà, giá gà trở nên quá đắt so với giá thịt lợn nên người tiêu dùng sẽ mua ít thịt gà hơn và mua nhiều thịt lợn hơn. Phúc lợi của người tiêu dùng đã giảm xuống do họ phải tiêu dùng thịt gà ít hơn nhưng DGDP không phản ánh được điều này cho dù nó phản ánh được sự thay thế giữa thịt gà và thịt lợn.

CPI chỉ phản ánh mức giá của hàng tiêu dùng còn DGDP phản ánh giá của cả hàng hoá do doanh nghiệp, chính phủ mua. Vì thế DGDP được coi là phản ánh đúng hơn mức giá chung.

DGDP chỉ phản ánh mức giá của những hàng hoá sản xuất trong nước (vì GDP chỉ tính sản phẩm trong nước) còn CPI phản ánh mức giá của cả hàng hoá nhập khẩu. Ví dụ: khi giá một chiếc xe ô tô Toyota nhập khẩu tăng thì nó được phản ánh ở CPI nhưng không được phản ánh ở DGDP.

Tuy nhiên, trên thực tế, số liệu thống kê cho thấy sự khác biệt giữa CPI và DGDP không lớn.

Xem thêm

Chỉ số giá tiêu dùng – CPI

Liên kết ngoài

  • So sánh chỉ số lạm phát tính theo CPI và chỉ số giảm phát GDP Lưu trữ 2011-01-05 tại Wayback Machine

Tham khảo

  • Gregory N. Mankiw (1997), Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Thống kê và Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chỉ_số_giảm_phát_GDP&oldid=68114495”

Scores: 4.8 (61 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn