Chỉ số ROE là gì ? Mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì? Phân biệt, so sánh roa với roe mới nhất 2021

Chỉ số ROE là gì ? Trong thời gian dài hạn, giá trị cổ đông nhận được phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Khi đánh giá mức độ hiệu quả sử dụng vốn, chỉ số ROE luôn là một trong những chỉ số đầu tiên, quan trọng nhất mà được nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp sử dụng sử dụng.

Hơn thế nữa, Chỉ số ROE còn giúp bạn nhận diện lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp so với những đối thủ khác trong ngành. Bài viết này LADIGI.VN sẽ hướng dẫn bạn một cách đầy đủ nhất về ý nghĩa cũng như Chỉ số ROE là gì ? Mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì?

 

Chỉ số ROE là gì ?

Return On Equity ( ROE ) hay dựa trên lợi nhuận trên vốn của chủ sở hữu dựa trên chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp.

Chỉ số ROE là những phản ánh cả về chỉ tiêu lẫn lợi nhuận, được thể hiện trên báo cáo dựa kết quả kinh doanh ( KQKD ) và dựa trên chỉ tiêu vốn chủ sở hữu bình quân, trên bảng cân đối kế toán.

Nếu chúng ta phân tích kỹ, sẽ có rất nhiều thông tin thú vị về KQKD là một bức tranh tài chính của doanh nghiệp ẩn sau những chỉ số này.

chi-so-roe-la-gi
Chỉ số ROE là gì ? Công thức tính toán trong chỉ số ROE là gì ?

>>>Xem thêm: Chỉ số giá tiêu dùng là gì ? Chỉ số CPI ảnh hưởng như thế nào?

Công thức tính toán ROE là gì ?

Phương pháp tính toán ROE hoặc Công thức ROE rất đơn giản và dễ nhớ:

” Lợi nhuận ròng ÷ Vốn cổ đông trung bình trong kỳ = Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu “

Chúng ta hãy xem tính toán ROE bằng công thức ROE cho báo cáo tài chính.Trích từ công ty ABC ( Bảng cân đối hợp nhất 2018 )

(In thousands except per share data) 2018 2017
Total Shareholders’ Equity 222,192 196,116
Total Liabilities and shareholders’ equity 311,621 287,414

Thu nhập trong năm 2018 là $ 21,906,000. ( Vì số tiền tính bằng nghìn, hãy lấy con số hiển thị, trong trường hợp này là $ 21,906 và nhân với 1.000. Hầu như toàn bộ công ty giao dịch công khai đều rút ngắn báo cáo tài chính của họ trong hàng ngàn hoặc hàng triệu để tiết kiệm không gian ).

Vốn chủ sở hữu của cổ đông trung bình trong giai đoạn này là 209.154.000 đô la ((222.192.000 đô la + 196.116.000 đô la) 2).

Hãy nhập các số vào lợi nhuận dựa trên công thức vốn chủ sở hữu:

Thu nhập $ 21,906,000 209 $ 209.154.000 vốn cổ đông trung bình trong khoảng thời gian = 0,1047 lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tương đương 10,47% đây là lợi nhuận mà ban lãnh đạo kiếm được từ vốn cổ đông. Đây có phải là một ROE tốt ?

Trong hầu hết thế kỷ XX, chỉ số chứng khoán S & P 500, thước đo của các công ty đại chúng lớn nhất và tốt nhất ở Mỹ, ROE trung bình từ 10% đến 15%. Trong những năm 1990, lợi nhuận trung bình trên vốn chủ sở hữu vượt quá 20%. Rõ ràng, với con số 20% này có lẽ sẽ không tồn tại mãi mãi trừ khi bạn tin rằng tăng năng suất do công nghệ mang lại đã thay đổi căn bản mô hình kinh tế giống như cách mạng công nghiệp thay đổi vĩnh viễn đường cơ sở năng suất.

Có thể bạn quan tâm  Ý tưởng và kinh nghiệm kinh doanh vỉa hè thu nhập tiền triệu mỗi ngày

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đặc biệt quan trọng bởi vì nó có thể giúp bạn cắt giảm rác thải của hầu hết các CEO trong các báo cáo hàng năm của họ về ” đạt được mức thu nhập kỷ lục “. Warren Buffett đã chỉ ra nhiều năm trước rằng đạt được thu nhập cao hơn mỗi năm là một nhiệm vụ dễ dàng.

Tại sao? Mỗi năm, một công ty thành công tạo ra lợi nhuận. Nếu ban quản lý không làm gì khác hơn là giữ lại các khoản thu nhập đó và kiếm được 4% hàng năm, họ sẽ có thể báo cáo “thu nhập kỷ lục” vì tiền lãi kiếm được. Các cổ đông có tốt hơn không?

Có thể là không ? Nếu họ trả những khoản thu nhập đó dưới dạng cổ tức, các cổ đông có thể đã đầu tư vào chúng và có thể kiếm được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Điều này cho thấy rõ rằng các nhà đầu tư không thể xem thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng lên mỗi năm là một dấu hiệu thành công.

Lợi nhuận trên số liệu vốn chủ sở hữu tính đến thu nhập giữ lại từ các năm trước và cho các nhà đầu tư biết vốn của họ được tái đầu tư hiệu quả như thế nào. Do đó, nó phục vụ như một thước đo tốt hơn về khả năng tài chính của quản lý so với thu nhập hàng năm trên mỗi cổ phiếu một cách cô lập.

>>>Có thể bạn quan tâm: Chỉ số P/E là gì ? Những điểm cần hạn chế và lưu ý của P/E là gì ?

Ý nghĩa của chỉ số ROE là gì ?

Như đã tìm hiểu về ROE là gì trên đây, ta sẽ thấy chỉ số ROE cho thấy mức độ hiệu quả về việc sử dụng vốn của doanh nghiệp, hay nói cách khác 1 đồng vốn của doanh nghiệp bỏ ra sẽ thu được bao nhiêu đồng lời.

Về mặt lý thuyết, chỉ số ROE càng cao cho thấy khả năng sử dụng càng hiệu quả của doanh nghiệp. Chỉ số ROE được các nhà đầu tư phân tích so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường từ đó đưa ra quyết định đầu tư.Thông thường, cổ phiếu có chỉ số ROE cao thường được các nhà đầu tư ưa chuộng hơn và những cổ phiếu có ROE cao thì giá của cổ phiếu đó cũng cao hơn

roe-la-gi
Chỉ số ROE là gì ? Công thức tính toán trong chỉ số ROE là gì ?

Khi đánh giá ROE, nhà đầu tư thường đánh giá ở các góc độ :

  • ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng: nếu doanh nghiệp có lãi vay ngân hàng lớn hơn hoặc bằng ROE thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng mà thôi.
  • ROE lớn hơn lãi vay ngân hàng: thì cần đánh giá xem doanh nghiệp đã vay ngân hàng và đã khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường hay chưa, từ đó xem xét doanh nghiệp này có khả năng tăng ROE trong tương lai không
  • Ngoài ra, chỉ số ROE cao và duy trì trong nhiều năm cũng cho thấy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thông thường, những doanh nghiệp có năng lực, lợi thế cạnh tranh cao, hay độc quyền thường có chỉ số ROE rất cao.

>>>Bài viết liên quan: Chỉ số GDP là gì? Ý nghĩa và cách tính, phân biệt GDP và GNP

Đánh giá doanh nghiệp dựa trên chỉ số ROE là gì ?

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển ổn định, đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, một trong những tiêu chỉ đánh giá doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính thì chỉ số ROE phải lớn hơn hoặc bằng 15%. Tuy nhiên, đối với nền kinh tế đang phát triển và tình hình lạm phát cao thì chỉ số ROE bằng 15% rất khó để làm hài lòng nhà đầu tư.

Có thể bạn quan tâm  Quản lý kho là gì ? Giải pháp quản lý kho là gì ?

Chúng ta không nên xét chỉ số ROE trong 1 năm mà nên xét trong nhiều năm, ít nhất là 3 năm. Như vậy, nếu chỉ số ROE luôn ở mức 15% trở lên trong vòng 3 năm và có xu hướng tăng thì doanh nghiệp được đánh giá là làm ăn có hiệu quả.

Ngoài ra, khi đánh giá ROE thì cần xem xét đến các yếu tố tác động khác có thể tác động đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như: ngành nghề kinh doanh, thị trường, lạm phát,…

Mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì? Phân biệt ROA với ROE

Chúng ta thường thấy chỉ số ROE và ROA thường đi kèm với nhau. Vậy mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì?

Chỉ số ROA là gì?

ROA (Return on Assets) là tỷ số lợi nhuận trên tài sản, nó thể hiện hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời.

Công thức tính ROA :

” ROA = ( Lợi nhuận sau thuế  / Tài sản ) * 100% “

Trong đó:

  • Lợi nhuận sau thuế: là thu nhập ròng dành cho cổ phiếu thường
  • Tài sản:  là tổng số tài sản của doanh nghiệp. Tổng tài sản = Vốn của chủ sở hữu + Nợ

Mối liên hệ giữa chỉ số ROA và chỉ số ROE là gì ?

Dựa vào cách tính ROA và ROE sẽ thấy chúng chỉ khác nhau ở mẫu số. ROA là lợi nhuận sau thuế trên tổng số tài sản, ROE là lợi nhuận sau thuế trên cho vốn chủ sở hữu.

Từ đó, ta có thể suy ra:

” Đòn bẩy tài chính = ROE / ROA = Tổng tài sản / Vốn của chủ sở hữu “

Để đánh giá một doanh nghiệp tốt hay không, người ta thường dựa trên đòn bẩy tài chính. Một doanh nghiệp phát triển tốt thường có đòn bẩy tài chính ở mức hợp lý hoặc rất thấp. Do vậy, khi đầu tư, các nhà đầu tư không chỉ xét đến chỉ số ROE mà còn xét tới chỉ số ROA:

Ví dụ :

Doanh nghiệp A có : ROE = 20%, ROA = 15%

Doanh nghiệp B có : ROE = 25%, ROA = 5%

Như vậy, nếu các điều kiện tài chính, kinh doanh đều như nhau thì doanh nghiệp A sẽ được đánh giá cao hơn doanh nghiệp B, mặc dù doanh nghiệp B có ROE cao hơn.

Mặt khác, đòn bẩy tài chính phụ thuộc rất nhiều vào ngành nghề kinh doanh. Các ngân hàng thường có chỉ số ROE rất cao và chỉ số ROA rất thấp; bởi vì bản chất của ngân hàng là lấy tiền người gửi và cho người khác vay lại hoặc đầu tư, thu lợi từ sự chênh lệch lợi suất này. Như vậy, đối với ngành này, ROE cao hơn ROA gấp 10 lần là chuyện bình thường

Trong kinh doanh :

Chỉ số ROE sẽ bằng: Lợi nhuận biên x Vòng quay tài sản x Đòn bẩy tài chính

Vì vậy, để tăng chỉ số ROE doanh nghiệp phải tăng ít nhất 1 trong 3 chỉ số nêu trên:

  • Lợi nhuận biên = thu nhập sau thuế / doanh thu. Để tăng lợi nhuận biên, doanh nghiệp có thể tăng khả năng cạnh tranh nhằm nâng cao doanh thu đồng thời cắt giảm chi phí đầu tư
  • Vòng quay tài sản = doanh thu của doanh nghiệp / tổng tài sản. Để tăng chỉ số này, doanh nghiệp cần tạo ra nhiều doanh thu hơn trên tổng số tài sản hiện có. Ví dụ: với không gian là một quán cà phê, buổi sáng bạn có thể bán cà phê kèm với đồ ăn sáng, buổi trưa bạn có thể bán kèm cơm trưa, buổi tối bạn có thể tổ chức các lớp học kèm tiếng anh hoặc các kỹ năng khác. Như vậy, cùng một tài sản là quán cà phê bạn có thể tăng doanh thu nhờ việc kết hợp bán các thứ cần thiết vào thời gian thích hợp
  • Đòn bẩy tài chính = Tài sản / Vốn của chủ sở hữu. Doanh nghiệp có thể tăng chỉ số này bằng cách vay thêm vốn đầu tư. Nếu mức lãi suất vay nợ thấp hơn thu nhập trên tổng số tài sản của doanh nghiệp thì việc doanh nghiệp vay tiền để đầu tư đã đem lại hiệu quả.
Có thể bạn quan tâm  Business Intelligence là gì? Tổng quan về Business Intelligence

Một số lưu ý về chỉ số ROE là gì ?

Để đầu tư có hiệu quả, nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề như sau :

  • Không nên quá coi trọng quá mức chỉ số ROE, cần có sự phân tích, đánh giá, so sánh đồng thời với các chỉ số tài chính khác cũng như các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn
  • Chỉ số ROE có thể bị bóp méo trong trường hợp doanh nghiệp giảm vốn chủ sở hữu bằng cách mua lại cổ phiếu quỹ; khi đó, lợi nhuận không đổi và vốn chủ sở hữu giảm đi => chỉ số ROE tăng.

Tổng kết

ROE là một chỉ số quan trọng đối với các nhà đầu tư, việc phân tích và đánh giá chỉ số ROE một cách đúng đắn sẽ đem lại hiệu quả đầu tư cao. Trên đây là bài viết tổng hợp về chỉ số ROE, hy vọng sẽ giải đáp được những thắc mắc ban đầu của bạn.

Nếu bạn có bất cứ vấn đề nào chưa rõ về chỉ số Chỉ số ROE là gì ? Mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì? hãy để lại bình luận ngay dưới bài viết này, LADIGI.VN sẽ hỗ trợ giải đáp giúp bạn.

Từ khóa tìm kiếm: mối quan hệ giữa roa và roe

sự khác nhau giữa roa và roe
so sánh roe và roa
mối quan hệ giữa roe và roa
so sánh roa với roe
roe và roa
roa và roe
hệ số đòn bẩy tài chính roe/roa
phân biệt roa và roe
roe
chỉ số roe và roa
mối quan hệ roa và roe
roe và roa là gì
ý nghĩa của chỉ số roa và roe
roa roe là gì
roa và roe là gì
site:ladigi.vn
roe là gì
chỉ số roa roe
roa, roe là gì
roe và roea
roa là gì
roe roa là gì
chỉ số roa và roe
roa vs roe là gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO từ khóa giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.4 (99 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn