Top 18+ Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn Giải bài chính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 33 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bạn đang tìm hiểu về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn Giải bài chính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 33 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Điền các tiếng:

a) Bắt đầu bằng r, d, gi có nghĩa như sau:

*  Kêu lên vì vui mừng: reo lên.

*  Cố dùng sức để lấy về: giật lại.

*  Rắc hạt xuống đất cho mọc thành cây: gieo hạt.

b) Có “thanh hỏi” hoặc “thanh ngã” có nghĩa như sau:

* Ngược lại với thật: giả dối.

* Ngược lại với to: nhỏ.

* Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm: hẻm -ngõ.

Câu 2.  a) Điền vào chỗ trống r, d, gi:

Tiếng chim cùng bé tưới hoa

Mát trong từng giọt nước hòa tiếng chim.

Vòm cây xanh đố bé tìm

Tiếng nào riêng giữa trăm ngàn tiếng chung”’,

b) Ghi vào chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:

“Vẳng từ vườn xa

Chim cành thỏ thẻ

Ríu rít đầu nhà

Tiếng bầy se sẻ

Em đứng ngẩn ngơ

Nghe bầy chim hót

Bầu trời cao vút

Giải bài chính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 33 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999
Lượt xem: 29992999

2. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ VNExpress

VNExpress
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn rồi nhỉ? Bài viết Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

3. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

4. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

5. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn rồi nhỉ? Bài viết Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

6. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

7. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

8. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ soha.vn

soha.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn rồi nhỉ? Bài viết Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

9. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

10. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

11. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn rồi nhỉ? Bài viết Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

12. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

13. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ vov.vn

vov.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

14. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ afamily.vn

afamily.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn rồi nhỉ? Bài viết Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

15. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

16. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

17. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ coccoc.com

coccoc.com
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn rồi nhỉ? Bài viết Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

18. Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn từ facebook.com

facebook.com
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

Câu hỏi về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn

Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
cách Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
hướng dẫn Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
Chính Tả Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn miễn phí

Scores: 4.7 (74 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn