Top 20+ Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Bạn đang tìm kiếm về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ hữu ích với bạn.

Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức mạch hở tác dụng vừa đủ với

Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức mạch hở tác dụng vừa đủ với

24/08/2020
108

Câu hỏi

Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:
Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức mạch hở tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336ml hơi một ancol (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch $Ca(OH)_2$ dư thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là

Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
$n_ancol$ = 0,015 mol => hỗn hợp gồm 1 axit và 1 este.
=> số mol axit = 0,025 mol ; số mol este = 0,015 mol
Khi đốt cháy thì thu được nCO2 = nH2O
=> Khối lượng bình tăng = $m_CO_2 + ,m_H_2O$ → $n_CO_2 = ,n_H_2O$ = 0,11 mol
Gọi số C trong axit và este lần lượt là a và b
Bảo toàn C : 0,025a + 0,015b = $n_CO_2$ = 0,11
=> a = 2 ; b = 4
=> $CH_3rmCOOH;,rmCrmH_3rmCOOrmC_2H_5,$

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu Hỏi:
Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức mạch hở tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336ml hơi một ancol (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch $Ca(OH)_2$ dư thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2973
Lượt xem: 36772887

Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M… từ Youtube

Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là
A. CH3COOH và CH3COOC2H5. B. C2H5COOH và C2H5COOCH3.
C. HCOOH và HCOOC2H5. D. HCOOH và HCOOC3H7.
Link mua sách: https://aokienthuc.vn/san-pham/tu-hoc-333-cong-thuc-tinh-nhanh-hoa-hoc-huu-co
Link mua combo: https://aokienthuc.vn/san-pham/combo-truong-phai-cong-thuc-tinh-nhanh-hoa-hoc-tu-hoc-201-cong-thuc-hoa-vo-co-va-333-cong-thuc-hoa-huu-co
Link mua khóa học: https://aokienthuc.vn/khoa-hoc/333-cong-thuc-tinh-nhanh-hoa-hoc-huu-co
Link mua sách + file: https://aokienthuc.vn/shop

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9810

3. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1322

4. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1101

5. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Nội dung Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9355

6. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6104

7. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5616

8. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ soha.vn

soha.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Nội dung Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6905

9. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3549

10. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7977

11. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1136

12. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1502

13. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ vov.vn

vov.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6651

14. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ afamily.vn

afamily.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Nội dung Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9339

15. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7300

16. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8402

17. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ coccoc.com

coccoc.com
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Nội dung Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6674

18. Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ từ facebook.com

facebook.com
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4189

Câu hỏi về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ

Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
cách Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
hướng dẫn Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ
Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ miễn phí

Scores: 4.8 (181 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn