Trắc nghiệm Tin học 10 bài 11: Tệp và quản lí tệp (Có Đáp Án)

Bạn đang tìm hiểu về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học hữu ích với bạn.

1. Trắc nghiệm Tin học 10 bài 11: Tệp và quản lí tệp (Có Đáp Án)

Câu 1. Hãy chọn phát biểu sai?

A. Một thư mục và một tệp cùng tên phải ở trong các thư mục mẹ khác nhau

B. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó

C. Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau

D. Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau

Câu 2. Giữa phần tên và phần mở rộng của tệp được phân cách bởi dấu

A. Dấu hai chấm (:)

B. Dấu chấm (.)

C. Dấu sao (*)

D. Dấu phẩy (,)

Câu 3. Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện

A. Kiểu tệp

B. Ngày/giờ thay đổi tệp

C. Kích thước của tệp

D. Tên thư mục chứa tệp

Câu 4. Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ

A. Một văn bản

B. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài

C. Một gói tin

D. Một trang web

Câu 5. Trong tin học, thư mục là một

A. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng

B. Tập hợp các tệp và thư mục con

C. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin)

D. Mục lục để tra cứu thông tin

Câu 6. Sao chép thư mục/tệp ta thực hiện

A. Edit/ Copy/ chọn nơi chứa thư mục, tệp/Paste

B. Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ Paste

C. Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ chọn nơi chứa tệp, thư mục/ Edit/ Paste

D. Không có lựa chọn nào đúng

Câu 7. Trong hệ điều hành WINDOWS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự:

A. 11 kí tự

B. 12 kí tự

C. 255 kí tự

D. 256 kí tự

Câu 8. Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ?

A. Bia giao an.doc

B. onthi?nghiep.doc

C. bai8:pas

D. bangdiem*xls

Câu 9. Trong hệ điều hành MS DOS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự

A. 11 kí tự

B. 1 kí tự

C. 255 kí tự

D. 999 kí tự

Câu 10. Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ?

A. doc

B. bai8pas

C. lop?cao.a

D. xls

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 11: Tệp và quản lí tệp

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 C
Câu 2 B Câu 7 C
Câu 3 A Câu 8 A
Câu 4 B Câu 9 C
Câu 5 B Câu 10 C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555
Lượt xem: 55555555

2. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ VNExpress

VNExpress
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học rồi nhỉ? Bài viết Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

3. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

4. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

5. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học rồi nhỉ? Bài viết Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

6. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

7. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

8. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ soha.vn

soha.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học rồi nhỉ? Bài viết Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

9. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

10. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

11. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học rồi nhỉ? Bài viết Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

12. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

13. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ vov.vn

vov.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

14. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ afamily.vn

afamily.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học rồi nhỉ? Bài viết Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

15. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

16. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

17. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ coccoc.com

coccoc.com
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học rồi nhỉ? Bài viết Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

18. Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học từ facebook.com

facebook.com
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

Câu hỏi về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học

Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
cách Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
hướng dẫn Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học
Chọn Câu Trả Lời Đúng Nhất Khái Niệm Tin Học miễn phí

Scores: 4.2 (94 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn