Top 18+ Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu Trắc nghiệm Tin học 12 bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bạn đang tìm hiểu về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu Trắc nghiệm Tin học 12 bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 1. Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp

B. Mô hình dữ liệu quan hệ

C. Mô hình hướng đối tượng

D. Mô hình cơ sỡ quan hệ

Câu 2. Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

A. Cấu trúc dữ liệu

B. Các ràng buộc dữ liệu

C. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu

D. Tất cả câu trên

Câu 3. Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1975

B. 2000

C. 1995

D. 1970

Câu 4. Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

A. Cột (Field)

B. Hàng (Record)

C. Bảng (Table)

D. Báo cáo (Report)

Câu 5. Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Sửa bản ghi

B. Thêm bản ghi

C. Xoá bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Câu 6. Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ

B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ

C. Phần mềm Microsoft Access

D. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệt

Câu 7. Thuật ngữ “quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Câu 8. Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Câu 9. Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Câu 10. Thuật ngữ “miền” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Câu 11. Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

A. Tập các kiểu dữ liệu trong Access

B. Kiểu dữ liệu của một bảng

C. Tập các thuộc tính trong một bảng

D. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

Câu 12. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?

A. Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau

B. Mỗi một thuộc tính có thể có hai miền trở lên

C. Hai thuộc tính khác nhau có thể cùng miền

D. Miền của thuộc tính họ tên thường là kiểu text

Câu 13. Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

A. Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng

B. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức tạp

C. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt và thứ tự các thuộc tính là quan trọng

D. Tên của các quan hệ có thể trùng nhau

Câu 14. Cho bảng dữ liệu sau:

Cho bảng dữ liệu sau:Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó không phải là hình ảnh

Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó không phải là một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

A. Tên các thuộc tính bằng chữ Việt

B. Không có thuộc tính tên người mượn

C. Có một cột thuộc tính là phức hợp

D. Số bản ghi quá ít.

Câu 15. Phần mềm nào sau đây không phải là hệ QT CSDL quan hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Câu 16. Khẳng định nào là sai khi nói về khoá?

A. Khoá là tập hợp tất cả các thuộc tính trong bảng để phân biệt được các cá thể

B. Khoá là tập hợp tất cả các thuộc tính vừa đủ để phân biệt được các cá thể

C. Khoá chỉ là một thuộc tính trong bảng được chọn làm khoá

D. Khoá phải là các trường STT

Câu 17. Trong mô hình quan hệ, ràng buộc như thế nào được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể (ràng buộc khoá)?

A. Các hệ QT CSDL quan hệ kiểm soát việc nhập dữ liệu sao cho dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống, dữ liệu tại các cột khoá chính không được trùng nhau để đảm bảo sự nhất quán dữ liệu.

B. Dữ liệu tại các cột khoá chính không được để trống

C. Dữ liệu tại các cột khoá chính không được trùng nhau

D. Dữ liệu tại các cột khoá chính không được để trống nhưng được trùng nhau

D. Dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống nhưng được trùng nhau

đáp án Trắc nghiệm Tin học 12 bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 10 A
Câu 2 D Câu 11 D
Câu 3 D Câu 12 B
Câu 4 C Câu 13 A
Câu 5 B Câu 14 C
Câu 6 B Câu 15 C
Câu 7 B Câu 16 B
Câu 8 C Câu 17 A
Câu 9 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ VNExpress

VNExpress
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ soha.vn

soha.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ vov.vn

vov.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ afamily.vn

afamily.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ coccoc.com

coccoc.com
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu từ facebook.com

facebook.com
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu

Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
cách Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
hướng dẫn Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu
Chọn Phát Biểu Đúng Nhất Về Mô Hình Dữ Liệu miễn phí

Scores: 4.1 (120 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn