Top 18+ Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là sai?

Bạn đang tìm kiếm về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là sai?

Đáp án A – đúng vì không phải lúc nào mắt cũng có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt
B – sai vì khi nhìn các vật ở xa trên trục của mắt, cơ vòng dãn ra và thủy tinh thể tự xẹp xuống
C – đúng
D – đúng vì khi nhìn vật ở gần mắt hơn thì các cơ vòng co lại làm độ cong của thủy tinh thể tăng lên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777
Lượt xem: 17771777

2. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ VNExpress

VNExpress
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

3. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

4. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

5. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

6. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

7. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

8. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ soha.vn

soha.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

9. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

10. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

11. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

12. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

13. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ vov.vn

vov.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

14. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ afamily.vn

afamily.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

15. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

16. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

17. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ coccoc.com

coccoc.com
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết rồi nhỉ? Bài viết Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

18. Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết từ facebook.com

facebook.com
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

Câu hỏi về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết

Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
cách Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
hướng dẫn Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết
Chọn Phát Biểu Sai Khi Mắt Không Điều Tiết miễn phí

Scores: 5 (137 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn